Shiitake

Det regnes som trygt for de fleste å spise shiitake i de mengder man vanligvis bruker i mat.
Image
Bilde av flere shiitake-sopp
Foto: Colourbox.com
  • Shiitake er en sopp som inneholder lentinan, som utvunnet fra soppen kan påvirke immunforsvaret.
  • Forskningen har ikke funnet det samme ved bruk av selve soppen.
  • Ut over de mengder som vanligvis brukes i mat, er medisinsk bruk av shiitake ikke godt nok undersøkt til at det kan anbefales for folk flest.

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Shiitake inneholder flere aktive stoffer. Noen av disse kan bidra til et lavere kolesterolnivå. Soppen inneholder også små mengder av stoffet lentinan. Dette stoffet har vakt interesse fordi det ser ut til å påvirke immunforsvaret, og derfor har det blitt utvunnet fra shiitake-soppen til bruk i medisiner og behandling som skal styrke immunforsvaret.

I ulike teorier mener man at årsaken til en rekke sykdommer er svikt i immunforsvaret, og at disse derfor kan behandles ved å styrke immunforsvaret. Egenskapene ved innholdsstoffet lentinan har derfor gjort at mange mener at både lentinan og soppen shiitake kan ha nyttig effekt ved en rekke sykdommer.  

Når shiitake har blitt forsket på, har man ikke funnet støtte for denne teorien og slike virkninger. Natural Medicines' oppsummering av forskningen på shiitake brukt ved kreft viser (pr. januar 2017) at det ikke ser ut til å ha effekt av betydning i å bremse veksten av kreftsvulster.

Når det gjelder forskningen på lentinan, sier samme kilde at det ser ut til at lentinan utvunnet av shiitake-soppen kan ha en viss effekt som støttebehandling ved HIV/ AIDS. Forskningen på lentinan brukt ved kreft, vurderer de derimot som ikke tilstrekkelig til å gi noen holdepunkter for om det har gunstig effekt eller ikke.    

Det regnes som trygt for de fleste å spise shiitake i de mengder man vanligvis bruker i mat. Bruk ut over dette, er ikke godt nok undersøkt til at det kan anbefales. Det finnes for lite pålitelig informasjon til å kunne si noe om sikkerheten ved bruk av lentinan.

Barn, gravide og ammende bør unngå å bruke shiitake i større doser enn hva som vanligvis brukes i mat, fordi man vet for lite om sikkerheten for nettopp disse gruppene. Forskerne sier at disse gruppene bør av samme grunn heller ikke bør bruke lentinan.

Personer med blodsykdommen eosinofili (Store norske leksikon) bør ifølge forskerne unngå å spise shiitake, fordi dette kan forverre tilstanden.

Siden lentinan ser ut til å stimulere immunfunksjonen, kan det derfor teoretisk forverre autoimmune sykdommer som MS, SLE/ systemisk lupus erytematosus og revmatoid artritt (RA). Personer med slike sykdommer rådes til å drøfte bruk av det med legen sin på forhånd og være forsiktig med bruk.

Lentinan blir vanligvis injisert. Alle behandlinger som innebærer injeksjon kan gi en viss helserisiko, både som følge av eventuelle hygieniske mangler, selve midlet som injiseres, eller feil under gjennomføringen av injeksjonen.

Bivirkninger

Å spise shiitake kan gi bivirkninger som mageproblemer, eosinofili, overfølsomhet mot lys, pusteproblemer, og såkalt shiitake-utslett. Rå shiitake som kommer i kontakt med huden kan også gi eksem.

Injeksjoner med lentinan kan gi bivirkninger som kramper i mage og tarm, utslett, muskelsmerter, utmattelse og mild trombocytopeni (Store medisinske leksikon). Injeksjoner med lentinan som er utført for raskt, har forårsaket tetthet i brystet og tørrhet i halsen.

Flere personer som har arbeidet med innhøsting og bearbeiding av soppen har fått pneumonitt (Legehåndboka), som forskerne setter i sammenheng med innåndig av sporer (Store medisinske leksikon) fra soppen.

Man vet at shiitake påvirker effekten av visse medisiner, og at lentinan påvirker resultatene av visse medisinske prøver.

Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Dette fordi ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar..

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Direktoratet for medisinske produkter, oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Generelle forsiktighetsregler

Shiitake er en sopp fra Asia. Den vokser vilt i Kina og Japan. I Norge fås shiitake kjøpt i som mat i dagligvarehandelen i fersk og tørket form, eller som ingrediens i kombinasjonsprodukter. På det norske markedet finnes også shiitake i form av kosttilskudd og i pulverform. Shiitake har blitt brukt medisinsk ved at soppen spises rå eller oppmalt, eller drukket som ekstrakt.

Shiitake har vært brukt lenge som folkemedisin i Asia, blant annet for å forbedre blodsirkulasjonen og som generelt styrkende middel. I tradisjonell kinesisk medisin sies det blant annet at bruk av shiitake kan gi økt energi, motvirke aldring, virke mot forkjølelse og ha positiv virkning på leveren.

Innen vestlig medisin har det vært interesse for shiitake på grunn av innholdet av lentinan. Egenskapene til dette stoffet har også gjort shiitake aktuell innen alternativ behandling, ved en rekke sykdommer som forkjempere mener skyldes svikt i immunforsvaret. Les også vår artikkel om shiitake og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

Andre norske navn: Lentinan
Engelsk navn: Shiitake, lentinan
Latinsk navn: Lentinus edodes
Familienavn: Polyporaceae
Slektsnavn: Lentinus

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: