Shiitake

Shiitake er en sopp, som brukes både medisinsk og som mat. Den regnes for de fleste som trygg å spise i de mengder man vanligvis bruker i mat.
Image
Bilde av flere shiitake-sopp
Foto: Colourbox.com

Shiitake (Lentinus edodes) er en type spiselig sopp som opprinnelig kom fra Japan, Kina, den koreanske halvøy og andre områder i Øst-Asia. Shiitake anses som en delikatesse og selges i både fersk og tørket form i dagligvarehandelen over hele verden, og regnes som en spesielt næringsrik matsopp. 

Shiitake er en stor eksportvare i Kina og Japan, der soppen dyrkes kommersielt i stor stil. Den fins ikke viltvoksende i Europa og Amerika, men dyrkes kommersielt også i disse delene av verden. 

Soppen har lange folkemedisinske tradisjoner i opprinnelsesområdet, hvor den blitt særlig særlig mot forkjølelse, influensa og luftvegsplager.
I dag brukes shiitake også for mange andre helseformål, så som immunsvikt-relaterte sykdommer, HIV/AIDS, kreft, forkjølelse, influensa, COVID-19 og mange andre helseproblemer. 

Shiitake fås som fersk og tørket råvare i dagligvarehandelen, og som kosttilskudd i ulike former (piller, oppmalt til pulver, i flytende form/ tinktur mv). Per februar 2024 var det ingen godkjente legemidler med shiitake i Norge.

Man vet at shiitake inneholder flere aktive stoffer, blant annet et polysakkarid kalt lentinan. Dette og andre betaglukaner, samt noen andre av innholdsstoffene (eritadenin, tokoferoler og fenoliske forbindelser) i soppen vet man kan påvirke organismen ved for eksempel å stimulere immunsystemet, senke kolesterolnivået med mere. Dette har gjort at det eksperimenteres med ekstrakter av lentinan og betaglukaner fra soppen for å utvikle nye medisiner og behandling for blant annet styrking av immunforsvaret hos forskjellige pasientgrupper. 

Andre navn

Active hexose correlated compound, AHCC, Champignon Noir, Champignon Parfumé, Champignon Shiitake, Champignons Shiitake, Composé Corrélé d'Hexose Actif, Compuestos Activos Correlacionados Hexosa, Forest Mushroom, Hongos Shiitake, Hua Gu, Lenticus edodes, Lentin, Lentin des Chênes, Lentin du Chêne, Lentinan edodes, Lentinula, Lentinula edodes, Lentinus edodes, Mushroom, Pasania Fungus, Shitake, Shiitake, Snake Butter, Tricholomopsis edodes, Xiang Gu.

Mye av forskningen som er gjort på shiitake, handler om styrking av immunforsvaret og ulike følgetilstander hos kreftpasienter. Det er ikke alltid like tydelig i studiene om det er brukt lentinan eller betaglukaner ekstrahert fra shiitake, eller om det er selve soppen shiitake med sitt naturlige innhold av disse som er gitt. 

Både generelt og spesielt i dette tilfellet gjør vi oppmerksom på at det er forskjell på å behandle sykdom og helseplager med legemidler av ekstrakter som er utvunnet fra en råvare, og det å innta selve råvaren med terapeutiske hensikter: Man kan som regel ikke ha samme forventninger til effekt (rå shiitake består kun av 0,02% lentinan) og til risiko.

Shiitake er også blitt populær som behandling for andre helserelaterte bruksområder og formål (for eksempel allergier, astma, magekreft, lungekreft, hudkreft (melanom), hepatitt, leversykdom, innvollsorm, hjerte- og karsykdom, dårlig blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og triglyseridnivåer, virusinfeksjoner, herpes simplex, forkjølelse, influensa, soppinfeksjoner, hudplager (akne, kviser med mere), revmatoid artritt, plakk på tennene, anemi og diabetes. For flere av disse bruksområdene mangler det støtte fra helseforskningen på at problemene skyldes svikt i immunforsvaret.

Ved søk i januar 2024 etter oppsummert forskning på shiitake i kildene som vi bruker, fant vi de følgende som oppfyller våre kriterier til dokumentasjon:

Styrking av immunforsvaret

I 2021 publiserte en gruppe forskere ledet av Marigoula Vlassopoulou en oppsummering av forskningen på betaglukaner fra shiitake for styrking av immunforsvaret. De konkluderte med at mer forskning er nødvendig for å forstå mekanismene og effekten som dette ser ut til å ha på immunforsvaret. De konkluderte også med at lentinan har forebyggende effekt på infeksjon i øvre luftveier.

I en gjennomgang av forskningen på shiitake i  2020  fant Soo Liang Ooi med flere at riskli som var modifisert med lentinan fra shiitake ser ut til å gjenopprette immunforsvaret og ved HIV-infeksjon, diabetes, irritabel tarmsyndrom (IBS), hepatitt, ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD), kronisk utmattelsesyndrom (CFS) og forkjølelse. Forskerne bak oppsummeringen mente likevel at kunnskapen om helsefremmende egenskaper til slike riskli, samt bruk av dem i klinisk praksis fortsatt var noe begrenset. De konkluderte med at mer forskning av høy kvalitet er nødvendig for å bekrefte disse funnene.

Ved kreft

I sin oppsummering på lentinan-modifiserte riskli fant Soo Liang Ooi og teamet hans også at disse ser ut til å gjenopprette immunforsvaret og forbedrer livskvaliteten hos kreftpasienter.

En annen forskningsgjennomgang fra samme år (2020) konkluderte med at lentinan gitt sammen med cellegift er gunstig for pasienter med MPE (malign pleuraeffusjon - en ondartet form for væskeoppsamling mellom lungene og brystveggen). Zheng Xiao og de andre forskerne bak denne oppsummeringen mente imidlertid at kvaliteten på studiene var av lav til moderat karakter, og at ytterligere forskning derfor er nødvendig før man kan si noe sikkert om effekten av lentinan ved MPE.

I en tredje gjennomgang fra 2020, gikk Laiza Steimbach med flere gjennom kliniske studier av betaglukaner fra shiitake, brukt som tilleggsbehandling til medisinsk kreftbehandling. De fant at betaglukaner i tillegg til kjemoterapi eller strålebehandling kan påvirke og fremskynde gjenoppretting og produksjon av hvite blodceller. Dette vet man styrker immunforsvaret. Ettersom flere av de inkluderte studiene ikke konkluderte med sikkerhet om effekt, konkluderte forskerne på oppsummert nivå med at ytterligere forskning er nødvendig for å klargjøre hvilken rolle betaglukan kan ha som tilleggsbehandling ved kreft.

En forskergruppe ledet av Yiran Zhang, gjorde i 2018 en kunnskapsoppsummering om lentinan ved lungekreft. De inkluderte 38 kliniske studier med tilsammen over 3100 pasienter i gjennomgangen, og fant at lentinan brukt som immunterapeutisk middel i kombinasjon med cellegift, var mer effektivt enn behandling med cellegift alene.

Shiitake-sopp regnes som sannsynligvis trygt når den tilberedes og spises i matmengder. Et spesifikt shiitake-ekstrakt kalt AHCC regnes som trygt å bruke i doser fra 4,5 til 6 gram daglig i opptil 6 måneder eller doser på 3 gram daglig i opptil 9 år, basert på bruk i forskningen.

Shiitake-sopp regnes som muligens utrygt å bruke som medisin, i større mengder enn det man vanligvis bruker i mat. Det advares mot å spise soppen ukokt, fordi det kan forårsake ubehag i magen, blodabnormiteter og hevelser i huden. Det kan også gjøre huden mer følsom for sol, og hos noen forårsake allergiske hudreaksjoner og pusteproblemer. 

Rå shiitake som kommer i kontakt med huden kan også gi eksem. Flere personer som har arbeidet med innhøsting og bearbeiding av soppen har fått pneumonitt (Legehåndboka), som forskerne setter i sammenheng med innåndig av sporer (Store medisinske leksikon) fra soppen.

Ekstraktet Lentinan blir vanligvis injisert. Alle behandlinger som innebærer injeksjon kan gi en viss helserisiko, både som følge av eventuelle hygieniske mangler, selve midlet som injiseres, eller feil under gjennomføringen av injeksjonen.

Man vet at shiitake påvirker effekten av medisiner som brytes ned i leveren, og immundempende legemidler. Man vet også at lentinan påvirker resultatene av visse medisinske prøver. Forskningen opplyser ikke om uheldige interaksjoner mellom Shiitake og urter, kosttilskudd eller matvarer.

Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Dette fordi ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar..

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Direktoratet for medisinske produkter, oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Gravide og ammende

Verken Natural Medicines og LactMed opplyser om spesiell risiko ved bruk under graviditet og amming. Natural Medicines sier at sålenge det er ikke nok pålitelig informasjon til å kunne vite at slik bruk er trygt, bør man holde seg på den sikre siden og holde til mengder man vil bruke i mat.

Ved autoimmune sykdommer

Ved sykdommer som multippel sklerose (MS), systemisk lupus erythematosus (SLE), leddgikt (revmatoid artritt, RA) eller andre tilstander kan shiitake-sopp føre til at immunsystemet blir mer aktivt. Dette kan øke symptomene på autoimmune sykdommer. På basis av dette råder Natural Medicines den som har slike tilstander, om å unngå å bruke shiitake-sopp.

Blodsykdommen hypereosinofilt syndrom

Ikke bruk shiitake-sopp hvis du har hypereosinofilt syndrom. Shiitake kan forverre denne tilstanden.

Generelle forsiktighetsregler

Søk i januar 2024 etter systematiske kunnskapsoppsummeringar i CAM CancerCochrane LibraryOvid EMBASEPubMed og Web of Science;
samt etter informasjon i Drugs and Lactation Database (LactMed) og Natural Medicines:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: