SenCancer | NAFKAM

SenCancer

Hvordan opplever mennesker livet etter å ha gjennomgått kreftbehandling.?

Prosjektet består hovedsakelig av en kvalitativ studie som inkluderer mennesker som er ferdigbehandlet for kreft i et lite fiskevær i Finnmark, hvor utfordringer med for eksempel primærhelsetjenesten og avstanden til spesialistene kan påvirke denne fasen etter behandlingen. Dataene baserer seg i hovedsak på gjentakende intervjuer og deltakende observasjon med 10 personer over 11 måneder.

Vi har et spesielt fokus på opplevelse av sykdom og helse, herunder hvordan man tolker kroppslige fornemmelser (på engelsk kalt «bodily sensations») og symptomer, og hvordan man forholder seg til disse. Hvilke helseveier søkes, og hvem involveres i prosessen?

Bakgrunnen for prosjektet er at overlevende etter kreft utgjør en økende gruppe i Norge. Mange har gjennomgått intensiv kreftbehandling og sliter med senskader etterpå, og mange er redd for tilbakefall eller andre former for kreft. Selv om de er ferdig med sin behandling, er det sannsynlig at mange i denne gruppen fortsatt vil ha behov for helsehjelp.

Prosjektets resultater er spesifisert i en PhD-avhandling, som tilbyr antropologiske analyser av hvordan folk søker helsehjelp i etterkant av en kreftbehandling i sammenheng med det sosiale og det kulturelle. Avhandlingen bidrar også til det teoretiske feltet ‘medical anthropology of the senses’ og med en antropologisk analyse av emosjoner. Det kan ses som bidrag til forståelsen av sykdom og sansingen av kroppslige fornemmelser i den nordnorske kulturelle konteksten, og hvordan utfordringene mennesker møter påvirkes av stedet de bor på.

Avhandlingen viser hvordan den utfordrende situasjonen med den lokale helsetjenesten, og noen av de lokale verdiene i tettstedet, er kroppsliggjort av deltakerne, og spiller en rolle i deres prosesser fra kroppslig fornemmelse til symptomer. Disse faktorene fører til indre dialoger med ‘de potensielle andre’, bekymringer for overreagering på kroppslige følelser, å være en byrde for andre, og å bli sett på som hysterisk av det sosiale miljøet og allmennlegen. Avhandlingen illustrerer deltakeres tilnærming til å bruke kjente landskaper for å holde seg frisk og gir et antropologisk perspektiv som åpner for å forstå hvordan bekymring for mulig tilbakefall er en sosial utfordring, og en slik utfordring kan bedre adresseres og praktiske kliniske inngrep utvikles, når det forstås hvordan folk oppfatter, forstår og håndterer slike bekymringer i hverdagslige relasjoner.

Publikasjoner:

  • Magdalena Skowronski, Mette Bech Risør and Nina Foss: ‘Approaching Health in Landscapes - An Ethnographic Study with Chronic Cancer Patients from a Coastal Village in Northern Norway’. Publisert i ‘Anthropology in Action’.
  • Magdalena Skowronski, Mette Bech Risør, Rikke Sand Andersen, Nina Foss: ‘The cancer may come back: Experiencing and managing worries of relapse in a North Norwegian village after treatment’. Akseptert for publisering i ‘Anthropology & Medicine’.
  • Magdalena Skowronski, Mette Bech Risør, Nina Foss: ‘The significance of cultural norms and clinical logics for the perception of possible relapse in rural Northern Norway – sensing symptoms of cancer. Akseptert for publisering i ‘Qualitative Research in Medicine & Healthcare’.

Alle artiklene erpublisert.

Veileder: Nina Foss, PhD: Magdalena Skowronski

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Almennmedisinsk forskningsenhet ved UiT Norges arktiske universitet (AFE) og Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) ved Universitetet i Århus.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: