Rødkløver

Image
Bilde av tre rødkløverblomster
Foto: Colourbox.com

Rødkløver har lang tradisjon og mange brukshensikter som medisinplante, særlig ved typiske kvinneplager, ulike hudplager og magelidelser.

Etter våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter medisinsk bruk av rødkløver.

Rødkløver regnes som trygt å bruke i de mengder det vil være rimelig å bruke i mat. Medisinsk bruk av rødkløver i opp til ett år anses som trygt for de fleste, men frarådes generelt for gravide og ammende.

Rødkløver har vist seg å inneholde blant annet isoflavoner (Store norske leksikon), som kroppen omdanner til østrogenlignende stoffer med hormonvirkning. Dette har gitt urten fornyet interesse ved typiske kvinneplager. 

I januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på rødkløver ved ulike tilstander:

 • Har muligens ikke effekt ved beinskjørhet eller høyt kolesterol
 • Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på rødkløver, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder rødkløver brukt ved: Brystkreft (forebyggende), hårtap (alopesi), livmorkreft (forebyggende), overgangsplager, plager etter overgangsalderen, prostatabesvær og smerter i brystene (mastalgi).

Rødkløver regnes som trygt å innta i de mengder det vil være naturlig å bruke i matlaging.

Også bruk i medisinske doser ser ut til å være trygt for de fleste, men er ikke godt nok dokumentert til at man kan slå det fast. Alle som vurderer å bruke rødkløver i medisinske doser bør derfor drøfte dette med sin lege først. Dette gjelder spesielt for personer som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Disse bør unngå å bruke rødkløver i medisinske doser

 • Gravide og ammende bør unngå både innvortes og utvortes bruk av rødkløver. Årsaken er at de østrogenlignende effektene kan virke forstyrrende på kroppens hormonbalanse, noe som kan være spesielt ugunstig ved graviditet og amming.
 • Rødkløver kan gi økt blødningsrisiko. Personer med forhøyet blødningsrisiko eller som skal gjennomgå inngrep hvor blødningsrisiko er av betydning, bør derfor unngå rødkløver.
 • Personer med sykdommer eller lidelser som kan forverres av østrogen, så som bryst-, livmor- eller eggstokkreft, endometriose (Store medisinske leksikon) eller leiomyom (Store medisinske leksikon), bør unngå rødkløver.
 • Rødkløver kan i teorien øke faren for blodpropp hos personer med lavt nivå av protein s (Store medisinske leksikon), og disse bør derfor unngå slik bruk av rødkløver.
 • Personer med kjent allergi mot rødkløver eller andre planter i erteblomstfamilien bør unngå medisinsk bruk av rødkløver.

Bivirkninger

Det er rapportert om tilfeller hvor inntak av rødkløver har gitt bivirkninger som utslett, muskelsmerter, økt blødningsrisiko, hodepine, kvalme og sporblødning.

Det er også en teoretisk mulighet for at medisinsk bruk av rødkløver kan føre til endometriose (Store medisinske leksikon).

Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Rødkløver kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler, Helsenorge) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Rødkløver er en flerårig urt som kan bli 15-50 cm høy, og er vanlig i hele Norge. I Sør-Europa har den antagelig vært dyrket siden 1300-1400-tallet. Rødkløver er naturlig utbredt i Europa, Nord-Afrika og det vestlige og nordlige Asia. Den er dyrket og naturalisert i Asia og Australia. I Norge er urten klassifisert som handelsvare og omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler. Man kan kjøpe det som tørket urt, kapsler, eller som blanding sammen med andre urter i tabletter og kremer.

Navnet trifolium er latin for "treblad", og viser til plantens tre blader. Opp gjennom historien har rødkløver blitt brukt som "blodrensende" og blodfortynnende middel, mot kreft, gikt, samt luftveissykdommer som kikhoste, astma og bronkitt, og på huden for å lindre eller bedre hudlidelser som for eksempel hudkreft, sår, brannskader, samt kroniske hudsykdommer som eksem og psoriasis.

Andre navn

Andre norske navn: Sukkertopp, sukkertust, søtekolle. 
Latinsk navn: Trifolium pratense L. 
Engelske navn: Red clover
Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae).

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

 • Nylenna, Magne og Hege Røyert (2006): Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget.
 • Øyri, Audun og Bjørg Øyri (2007): Norsk medisinsk ordbok. Oslo.Samlaget.
 • EMA
 • Natural Medicines: Trifolium Pratense (RED CLOVER)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: