Peppermynte

Peppermynte (både urt og olje) omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.
Image
Bilde av peppermynteplante
Foto: Colourbox.com

Peppermynte (Peppermint, Mentha X Piperita L.) har lange tradisjoner som medisinplante, med mange kjente bruksområder, -måter og -hensikter.

Teoriene om hvordan peppermynte kan ha effekt er flere, og er knyttet til hvilken form peppermynten brukes i:

  • Oralt inntatt (som tabletter, olje el. annet), har man funnet at peppermynte inneholder stoffer som ser ut til å redusere kramper i fordøyelseskanalen.
  • Når olje/ krem/ salve av peppermynte smøres på huden, har man funnet at temperaturen endres. Slik temperaturendring kan forklare lindring av smerte under huden.
  • Når peppermynteolje og andre eteriske oljer innåndes, er det ulike forklaringer av hvordan det skal kunne ha gunstig effekt (se kap. "Virker det" i artikkelen om Aromaterapi)

Ved søk i kildene våre i mars 2022 fant vi oppsummert forskning på følgende helserelaterte områder:

Angstdempende ved fødsel

Ashraf Ghiasi med flere gikk i 2019 gjennom forskningen på aromaterapi med peppermynte og andre urter som angstdempende og beroligende for gravide i første fase av fødselen. Studiene som de undersøkte, viste at innånding av peppermynte-olje virket beroligende på kvinnene, og at det var blant de midlene som ga sterkest angstdempende effekt.

Dyspepsi og uspesifikke fordøyelsesplager

Mesteparten av forskningen som er gjort på området, gjelder peppermynte som en av flere ingredienser i blandinger og kombinasjonsprodukter. Eventuelle funn av effekt av slike betyr ikke automatisk at enkeltingrediensene har slik effekt hver for seg.

Et forskerteam ledet av Juanjuan Li oppsummerte i 2019 forskningen på en spesifikk oljeblanding av peppermynte og karve ved funksjonell dyspepsi (FD) Basert på studiene som var gjort, fant de at oljeblandingen lindret symptomer på FD. Forskningen på en annen urteblanding med peppermynte, kalt STW 5, ble gjennomgått av Joerg Meltzer og hans forskerkolleger i 2004. De fant at urterblandingen viste lindrende effekt ved FD, men etterlyste mer forskning av høyere kvalitet før man kan si dette sikkert.

Dennis Anheyer mfl gikk i 2017 gjennom forskningen på bl.a peppermynte mot smerter ved fordøyelsessykdommer hos barn. Forskerne fant at studiene viste lindrende effekt av peppermynteolje, men de vurderte kvaliteten på studiene som var gjort til å være fra lav til svært lav. Derfor konkluderte de med at peppermynte viste lovende resultater, som burde etterprøves i studier med høyere metodisk kvalitet.

Hodepine og migrene

Adrian Lopresti med flere gikk i 2020 gjennom forskningen på urter mot smerter ved hodepine, migrene og lignende. De fant studiene viste at peppermynteolje viste smertelindrende effekt hos pasienter med konstatert migrene. Men studiene som var gjort, hadde visse metodiske begrensinger slik at forfatterne av oppsummeringen råder til forsiktige tolkninger av funnene, samt til at det gjøres mer forskning med mer solide metoder.

Irritabel tarm-syndrom (IBS)

I 2021 gikk Joanna Giang med flere gjennom forskningen på peppermynte og andre urter brukt mot IBS, og fant at studiene viste effekt på IBS-symptomer, samt økte pasientenes livskvalitet. Året før (2020) fant et annet forskerteam (ledet av Christopher Black) at inntak av peppermynteolje så ut til å virke ved å redusere  kramper/ spasmer i fordøyelsesystemet ved IBS-anfall.

Koloskopi

Muhammad Aziz med flere fant i 2020 at peppermynte-olje reduserte kramper og spasmer i tarmen ved undersøkelse av tykktarmen (koloskopi). De konkluderte med at dette kunne økte kvaliteten på slike undersøkelser og senke byrden for pasienten. De mente likevel at funnene måtte betraktes som innledende og lovende, slik at mer forskning er nødvendig før man eventuelt kan si dette sikkert.

Kvalme og oppkast

  • Etter operasjon: Et forskerteam ledet av Sonia Hines fant i sin Cochrane-gjennomgang fra 2018 at innånding av peppermynte-olje ikke så ut til å dempe kvalmefølelsen eller motvirke mengden av og styrken på oppkast-episoder hos pasienter som våknet etter operasjon i narkose.
  • Ved cellegift-behandling: Et forskerteam ledet av Jean Toniolo gikk i 2021 gjennom forskningen på innånding av eteriske oljer av peppermynte og andre urter, mot kvalme og oppkast hos kreftpasienter som fikk cellegiftbehandling. Forskerne fant at peppermynte viste effekt mot både kvalme og oppkast hos voksne pasienter, men ikke hos barn/ unge. Forskerne vurderte kvaliteten på studiene som variabel. De etterlyste mer og bedre forskning før man eventuelt kan støtte disse positive, men innledende funnene.
  • Svangerskapskvalme: Giti Ozgolis forskerteam oppsummerte I 2018 forskningen på aromaterapi med olje fra peppermynte og andre urter, mot kvalme og oppkast spesifikt hos gravide kvinner. De fant at studiene av peppermynte viste reduksjon av både kvalme og oppkast, men de vurderte kvaliteten på studiene som såpass variabel at de etterlyste mer forskning av bedre kvalitet før de kan si om disse funnene er generaliserbare eller ikke.

Smerter i brystvortene ved amming

Cindy-Lee Dennis mfl fant i sin Cochrane-gjennomgang fra 2014 av forskningen på ulike tiltak for å lindre smerter ved amming, at verken peppermynte-olje eller noen av de andre som var undersøkt i studiene viste noen effekt av betydning i å forebygge mot eller lindre akutte slike smerter.

Peppermynte regnes som trygt å bruke i de mengder man vanligvis bruker i mat. Likevel er det noen kjente bivirkninger; noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten:

Inntak av peppermynteolje kan gi halsbrann, kvalme, oppkast, allergiske reaksjoner, rødme og hodepine. Slik bruk har også vært assosiert med brennende munn-syndrom og kronisk munnsår. Inntak av peppermynte- og karveolje knyttes til en brennende følelse under brystbenet, raping, halsbrann, kvalme, oppkast og diaré. Høyt inntak av godteri som inneholder peppermynteolje har vært knyttet til betennelser i munnhulen (stomatitt). Inntak av kapsler med peppermynteolje kan føre til anal svie hos personer med tilstander der transporttiden gjennom tarmen er redusert. Påsmøring av peppermynteolje på huden kan forårsake hudirritasjon og kontakteksem.

Peppermynte kan påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av visse medisinske prøver. Naturmedisin (plantebaserte legemidler, lenke til Helsenorge) bør generelt ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi slike produkter kan påvirke blødninger under operasjoner. 

Personer med kjent allergi

Personer som er allergiske for peppermynte eller andre planter i leppeblomstfamilien, bør være varsomme med å bruke peppermynte.

Gravide og ammende

Det regnes som trygt å innta peppermynte i doser som er vanlige i mat og drikke. Natural Medicines opplyser at man vet for lite om sikkerhet for gravide og ammende når det gjelder medisinsk bruk, altså store doser. Derfor råder kilden disse gruppene til å unngå høye doser av peppermynte. 

Barn

Inntak av peppermynte regnes som muligens trygt. Bruk av kapsler med peppermynte-olje ser ut til å tåles av barn over åtte år, ifølge Natural Medicines.

Øvrig

Personer med diaré eller manglende utskillelse av saltsyre i magesekken bør unngå å bruke peppermynteolje i kapselform.

Generelle forsiktighetsregler

Peppermynteplanten blir 50-80 cm høy og har en utpreget mintlukt. Peppermynte er en hybrid mellom to arter: vassmynte (Mentha aquatica) og grønnmynte (Mentha spicata).

Det dyrkes litt peppermynte i Norge, men dyrking er vanligere i andre europeiske land så som Storbritannia, Tyskland og Frankrike. USA er den største leverandøren av peppermynteolje.

Peppermynte (både urt og olje) omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Navnet ’peppermynte’ kommer fra det latinske piper som betyr pepper, og Mintha som ifølge gresk eller romersk mytologi var ei hulder som forvandlet seg til en plante. Peppermynte har i lang tid vært en viktig krydder-, duft- og medisinplante, og er første gang nevnt i medisinsk litteratur i det 17. århundre. Peppermynte har tradisjonelt vært brukt ved mange av de samme plagene som den brukes ved i dag.

Latinske navn: Mentha X Piperita L.
Engelske navn: Peppermint
Familie: Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)
Slektsnavn: Mentha

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: