Alternativ behandling virker godt for unge kreftpasienter

KRONIKK: Alternative behandlinger som akupunktur, hypnose og urte- og kosttilskudd virker lindrende på bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, ifølge kronikkforfatteren.

Image
To kaninbamser med en gul sløyfe mellom seg.
Foto: Mostphotos.com

I Norge får omtrent 350 barn og unge mellom 0-19 år kreft hvert år. Det tilsvarer 3500 unge mennesker på 10 år. Kreft er også blant de vanligste dødsårsakene blant barn og unge i den vestlige verden.

Heldigvis finnes det effektiv medisinsk behandling som gjør at nesten 80 prosent av pasientene overlever kreftdiagnosen. Samtidig lever mange med senskader etter kreftdiagnosen og behandlingen. Det kan være plager som smerter, tretthet, manglende appetitt samt følelsesmessige og kognitive utfordringer.

Det er forståelig at foreldre som står i en vanskelig situasjon på grunn av barnets kreftdiagnose ønsker å gjøre det de kan for å hjelpe barna sine. Mange foreldre velger å bruke alternativ behandling som et tillegg til behandlingen de får i helsevesenet for å lindre plager og øke barnets livskvalitet.

Hva vet vi om alternativ behandling av barn med kreft?

Det er store kunnskapshull når det gjelder bruk og effekt av alternativ behandling for barn og unge med kreft. Vi vet lite om hva som brukes og hvorfor.

Vi vet at flere produkter og behandlinger kan påvirke konvensjonell behandling på en negativ måte, derfor ønsket vi som forsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin å kartlegge denne bruken.

Samtidig ville vi undersøke mulig effekt av behandlingene. Derfor gjorde vi en systematisk kunnskapsoppsummering og meta-analyse basert på data fra internasjonale publiserte artikler.

Akupunktur ser ut til å være et godt og sikkert alternativ til kvalmestillende behandling hos barn og unge med kreft, men behandlingen må utføres av kvalifiserte akupunktører med utdanning i barneakupunktur.

I denne oppsummeringen inkluderte vi 20 studier som undersøkte effekt av akupunktur, musikk- og kunstterapi, hypnose samt ulike urter og kosttilskudd mot bivirkninger av kreftbehandling.

Akupunktur

Basert på data fra fem studier fant vi at akupunktur var betydelig mer effektiv mot kvalme og oppkast som følge av cellegiftbehandling enn kontrollbehandlinger bestående av narreakupunktur og standard kvalmebehandling. Smerter etter nåling og for stramme akupunkturbånd ble registrert som bivirkninger.

Musikk og kunstterapi

Vi fant også at musikkterapi hjalp for smerter ved lumbalpunksjon. Dette er en undersøkelse hvor en nål stikkes inn mellom ryggvirvlene for å hente ut spinalvæske (væske som omgir hjernen og ryggmargen, red.anm). Barna som fikk musikkterapi opplevde mindre smerter og at opplevelsen var mindre skummel enn barna i kontrollgruppen.

I tillegg viste det seg at barn som fikk kunstterapi var mer fysisk aktive, mer sosiale, mindre stresset og mindre deprimert enn barna i kontrollgruppen, som ikke mottok kunstterapi. Sykehusene som behandler barn og unge med kreft i Norge har tilbud om musikk- og kunstterapi til pasienter.

Hypnose

En studie rapporterte at hypnose reduserte inntak av kvalmestillende medisiner og forventet kvalme under første og andre cellegiftkur hos barn. En annen studie undersøkte om hypnose og samtale kunne redusere ubehag i forbindelse med cellegiftbehandling. Kvalmen ble redusert betraktelig i gruppen som fikk hypnose og samtale sammenlignet med kontrollgruppen.

Urter og kosttilskudd

Urter og kosttilskudd ble brukt for å lindre sår og betennelse i munnslimhinnene, kvalme og oppkast, vekttap og cellegiftutløst leversykdom. Flere av behandlingene viste seg å ha gunstig innvirkning på mange av plagene barna slet med:

Sink var effektiv mot vekttap og reduserte antall infeksjoner; alvorlighetsgrad av betennelse i munnslimhinnene ble redusert med bruk av E-vitamin og råmelk; glutamin reduserte bruken av intravenøs ernæring; mariatistel reduserte nivået av enzymer (AST) i leveren; bruk av probiotika reduserte episoder med feber og bruk av intravenøs antibiotika, mens ingefær reduserte episoder med kvalme og oppkast.

Hva betyr dette?

Akupunktur ser ut til å være et godt og sikkert alternativ til kvalmestillende behandling hos barn og unge med kreft, men behandlingen må utføres av kvalifiserte akupunktører med utdanning i barneakupunktur. Dette funnet er i samsvar med retningslinjer for kvalme og oppkast hos voksne og barn med kreft.

Musikk- og kunstterapi samt hypnose er nyttig for mange plager barn sliter med under og etter kreftbehandling, men flere studier må til før vi kan konkludere noe med sikkerhet.

Det er viktigste å huske på at foreldrene må snakke med behandlende lege om bruk at slike

Denne artikkelen ble først publisert på forskersonen.no

Referanser

1. Mora DC, Kristoffersen AE, Overvåg G, Jong MC, Mentink M, Liu JP, Stub T. Complementary and alternative medicine (CAM) modalities used to treat adverse effects of anti-cancer treatment among children: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2022;22(1):1-21.
2. Stub T, Quandt SA, Kristoffersen AE, Jong MC, Arcury TA. Communication and information needs about complementary and alternative medicine: a qualitative study of parents of children with cancer. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2021;21(1):85.
3. Stub T, Kristoffersen AE, Overvåg G, Jong MC. An integrative review on the information and communication needs of parents of children with cancer regarding the use of complementary and alternative medicine. BMC Complementary Medicine and Therapies. 2020;20(1):90.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: