NAFKAM utnevnt på nytt som WHO samarbeidssenter

- Vi er glade for at NAFKAM sine forskningsaktiviteter kan fortsette å bidra på et globalt nivå, sier leder av NAFKAM, Miek Jong. 

Image
Bilde av NAFKAM-leder Miek Jong på UiT
NAFKAM-leder Miek Jong, er svært fornøyd med at NAFKAM igjen er utnevnt som WHO samarbeidssenter.
Foto: Ingrid Leithe

For femte gang har NAFKAM blitt utnevnt som et WHO samarbeidssenter av Verdens Helseorganisasjon. En fortsettelse av samarbeidet betyr at NAFKAM er med i utviklingen av WHOs globale strategi og forskningsagenda for tradisjonell, komplementær og integrativ medisin for perioden 2025-2034. 

- Dette arbeidet vil være av stor betydning de neste årene og NAFKAM sine forskningsaktiviteter kan fortsette å bidra på et globalt nivå, sier leder av NAFKAM, Miek Jong. 

Leder for Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved UiT, Torkjel Sandanger, gratulerer alle ved NAFKAM og sier: 

- Denne utnevnelsen er en betydelig anerkjennelse av kvaliteten på NAFKAMs forskning. Institutt for samfunnsmedisin er stolte av at vi er vertskap for UiTs eneste WHO samarbeidssenter. Det er flott at NAFKAM har en slik mulighet til å påvirke utviklingen av forskningsagendaen. 

Allerede i gang med ny strategi på området 

Barbara Wider, seniorrådgiver ved NAFKAM, er en av 20 internasjonale eksperter som nylig ble invitert til å revidere utkastet til denne strategien og gi innspill til innholdet.

- Strategien vil støtte og veilede medlemslandene i å identifisere potensialet til trygg og effektiv alternativ behandling, og utnytte det for å oppnå global helse og velvære. Jeg ser på det som et privilegium å få bidra her, sier hun.

Om WHO samarbeidssentre

WHO har over 800 samarbeidssentre, i mer enn 80 land. De har 26 samarbeidssentre innenfor feltet tradisjonell medisin, og NAFKAM er ett av tre i Europa.  
WHOs samarbeidssentre er nasjonale institusjoner som utpekes av generaldirektøren for WHO. Disse inngår i et internasjonalt samarbeidsnettverk som utfører aktiviteter til støtte for WHOs mandat for internasjonalt helsearbeid og programmets prioriteringer. 

WHO har som mål å støtte medlemslandene i utviklingen av proaktive politikker og gjennomføringen av handlingsplaner som vil styrke den rollen tradisjonell medisin spiller i å holde befolkningen frisk.
 
Utnevnelsen som samarbeidssenter varer i en periode på fire år. NAFKAM ble utnevnt for første gang i 2008 og har fått fornyet denne utnevnelsen hver fjerde år etter det.
 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: