NAFKAM og Norsk Revmatikerforbund skal samarbeide om bedre informasjon 

I 2024 starter et treårig samarbeidsprosjekt som skal lede til bedre informasjon om alternativ behandling ved muskel-skjelett-leddplager og revmatiske lidelser. 

Image
Bilde av NAFKAMs leder Miek Jong (t.h) og NRFs Mona Larsen (t.v) .
NAFKAMs leder Miek Jong (t.h) overleverte tidligere i år rapporten fra spørreundersøkelsen som danner grunnlag for samarbeidsprosjektet, til Mona Larsen, tidligere nestleder i NRFs forbundsstyre (t.v).

En spørreundersøkelse blant NRFs medlemmer viser at alternativ behandling ved denne typen plager er utbredt, men også at brukerne har et behov for supplement til den informasjonen som fins, i form av solide verktøy for beslutningsstøtte; veiledning i form av viktige spørsmåls/ svaroversikter, sjekklister og lignende til hjelp ved egne helsevalg. 

Prosjektet handler først og fremst om å bidra til økt sikkerhet og kunnskapsbaserte valg hos denne gruppen, men tar også inn brukermedvirkning i utvikling og formidling av ny kunnskap. 

- Jeg er svært fornøyd med at vi har signert kontrakten og at NAFKAM og NRF har prioritert å samarbeide de tre neste årene. Vi på NAFKAM vil både forbedre våre informasjonstjenester til medlemmene av NRF og andre som lider av kroniske smerter, og håper også å kunne støtte dem bedre i beslutningsprosessen når det gjelder bruk av alternative behandlinger, sier Miek Jong, leder av NAFKAM. 
 
- En trygghet for våre medlemmer

- Norsk Revmatikerforbund er glade for det nye samarbeidet med NAFKAM. Vi ser frem til å kunne levere god og kunnskapsbasert informasjon også på området alternativ behandling, som per dags dato dessverre er kaotisk og sammenblandet med både seriøse og useriøse aktører. Det vil være en trygghet for våre medlemmer, sier Bo Gleditsch, generalsekretær i NRF. 

Prosjektet er 3-årig med oppstart 1. januar 2024. NAFKAM vil dedikere en prosjektstilling på seniorrådgivernivå til ledelse og gjennomføring av prosjektet. Prosjektlederen vil rapportere løpende til en prosjektgruppe, der både NRF, NAFKAM og sluttbrukere (pasienter og helsepersonell) er representert.  

Les mer om avtalen og prosjektet her

 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: