NAFKAM og Mental Helse forener krefter

- Psykisk helse er et av våre prioriteringsområder fremover, og vi er spente på å starte dette prosjektet sammen med Mental Helse, sier Miek Jong, leder ved NAFKAM.

Image
Bilde av Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse, sammen med Miek Jong, leder av NAFKAM. Foto: Odd-Magne Hansen
Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse, og NAFKAM-leder Miek Jong ser frem til samarbeidet.
Foto: Odd-Magne Hansen

Prosjektet skal utforske og øke kunnskapen om bruk av alternativ behandling ved psykiske helseplager.

NAFKAM skal sende ut en spørreundersøkelse tidlig i 2025 til medlemmer i Mental Helse. Målet med undersøkelsen er å finne ut hvilke alternative behandlinger folk bruker og hvorfor, ved psykiske helseplager.

- Vi håper selvsagt så mange som mulig kan svare på undersøkelsen, så vi får et godt grunnlag for arbeidet videre, sier Jong.

Besvarelsene vil blant annet danne grunnlag for informasjonen som NAFKAM skal utvikle. Informasjonen vil bli gjort tilgjengelig både for medlemmer i Mental Helse, og resten av befolkningen via nafkam.no.

- Målet er blant annet å tilrettelegge bedre for at folk kan ta informerte og trygge valg innen alternativ behandling. Prosjektet tar også inn brukermedvirkning i utviklingen og formidlingen av ny kunnskap. Derfor er det verdifullt for oss å samarbeide med en så stor organisasjon som Mental Helse, som har høy kompetanse og strukturer for representasjon og medvirkning, sier Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM.

- Alternative behandlinger kan være til støtte 

Ole-Marius Minde Johnsen, landsleder i Mental Helse, ønsker at prosjektet skal skape mer forståelse for hva alternativ behandling er og at det kan snakkes åpent om i tilknytning til psykisk helse. 

- Det blir spennende å se resultatene fra forskningsprosjektet. Mental Helse ønsker mer forskning innen psykisk helse og behandlingsalternativer. Det handler om å utvikle helsetjenesten, men også finne verktøy for hvordan man kan leve med sine utfordringer, sier Johnsen. 

Johnsen er glad for NAFKAM setter fokus på psykisk helse og mener funnene fra prosjektet vil være av verdi for mange:

- Samarbeidets sluttprodukt, kunnskapen vi får frem, vil ikke bare være nyttig for våre medlemmer, men også samfunnet som helhet. Det handler om å mestre livet, som består av opp og nedturer, og da trenger vi å vite hvilke verktøy vi kan bruke når det er vanskelig, sier han. 

Mental Helse 

Interesseorganisasjonen ble stiftet i 1978.

Arbeider for bedre psykisk helse og livskvalitet for alle gjennom støtte, hjelp, informasjon og politisk påvirkning.
Se andre prosjekter.

Nettside: mentalhelse.no

Hjelpetelefonen: 116 123

 


 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: