Malurt (Artemisia absinthium) ved kreft | NAFKAM

Malurt (Artemisia absinthium) ved kreft

Planten malurt, også kjent som Artemisia absinthium, er kjent brukt i tradisjonell folkemedisin i flere tusen år, både i spiselig form og smurt på huden. Artemisia absinthium må ikke forveksles med Artemisia annua

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Malurt (Artemisia absinthium) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Artemisia absinthium, også kjent som malurt, er en plante fra familien Asteraceae/Compositae som har blitt brukt medisinsk siden romertiden. Det har blitt brukt oralt og på huden, og små mengder har blitt funnet i noen matvarer og alkoholholdige drikker. Tradisjonell bruk er som en bitter tonic for fordøyelsesforstyrrelser og tap av matlyst. Malurt har blitt hevdet å ha effekt ved kreft, men det er ingen bevis fra kliniske studier med kreftpasienter som støtter denne påstanden. Få tilfeller av bivirkninger er rapportert, men det er sikkerhetsmessige bekymringer for ekstrakter som inneholder thujon, som rapporteres å forårsake et bredt spekter av giftige effekter.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington, CAM Cancer Consortium. Artemisia absinthium [online document]. August 25, 2020.

 

Mulig risiko ved bruk av Malurt

Bivirkninger: Malurtolje er rapportert å forårsake kvalme, oppkast og muskelsmerter. Det har også blitt rapportert bivirkninger som mage/tarmproblemer, insomni, hallusinasjoner i tillegg til syndromet absitisme (ved inntak av absint som inneholder malurtolje). Alvorlige bivirkninger som avhengighet, lammelse, epilepsi, hjerneskade, psykiske lidelser og selvmord er også rapportert. Allergiske reaksjoner kan også forekomme dersom man er allergisk for andre planter i denne plantefamilien. Øvrige bivirkninger kan man lese om i originaldokumentet.

Kontraindikasjon: For gravide vurderes malurt som trolig utrygt når inntaket overstiger det som naturlig finnes i et normalt kosthold. Det mangler dokumentasjon til å si noe om trygghet eller risiko ved amming. Ekstrakter som inneholder thujon kan ha forgiftende effekt og har i dyreforsøk antydet å virke kreftfremkallende. Malurt er kontraindisert i tilstopping i og betennelse i gallekanalen, samt leverlidelser.

Interaksjoner: Thujon metaboliseres via cytokrom P450-enzymsystemet med involvering av de spesifikke enzymene CYP2A6, CYP3A4 og CYP2B616. Derfor er det en teoretisk risiko for interaksjoner med legemidler og andre urter som metaboliseres via dette systemet. Det er også en risiko hvis det brukes sammen med andre thujonholdige urter som Salvia spp. (salvie) eller Thuja spp.

På grunn av dets potensielle effekter på sentralnervesystemet, er det et potensial for interaksjon med krampestillende (antikonvulsive) medisiner og med legemidler som virker via GABA-reseptorer.

Et tilfelle er rapportert om en sannsynlig interaksjon mellom blodfortynnende og Artemisia absinthium som fører til indre blødning.​​​​​​

Annet/vær ekstra obs på: Malurt er i Norge klassifisert som legemiddel. Dersom du har generelle spørsmål om legemidler, kan du ta kontakt med Legemiddelverket. Det europeiske legemiddelbyrå råder personer med galleproblemer å være varsom med bruk av malurt-produkter som inneholder bestanddelen thujon. Personer som benytter slike produkter frarådes også å kjøre bil eller manøvrere maskiner, da de fleste produktene inneholder alkohol.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: