Malurt (Artemisia absinthium) ved kreft | NAFKAM

Malurt (Artemisia absinthium) ved kreft

Planten malurt, også kjent som Artemisia absinthium, er kjent brukt i tradisjonell folkemedisin i flere tusen år, både i spiselig form og lokalt smurt på huden.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Malurt er en liten busklignende plante
  • Det foreligger ingen tilgjengelig forskning på om malurt kan ha effekt i forbindelse med kreft
  • Få tilfeller av bivirkninger er rapportert, men det er knyttet alvorlig bekymring til risiko ved å innta urter eller ekstrakter som inneholder thujon

Malurt, også kjent som Artemisia absinthium, er en plante i kurvplantefamilien som er kjent brukt i tradisjonell folkemedisin helt tilbake til romersk tid.

Urten og ekstrakt av urten har blitt brukt både i spiselig form og lokalt smurt på huden. Små mengder finnes i enkelte matvarer og alkoholholdige drikker.

Tradisjonell bruk er basert på malurt som en bitter styrkedrikk mot fordøyelsessykdommer og appetittmangel.

Malurt har blitt hevdet å ha krefthemmende effekt, men det foreligger ikke tilgjengelig dokumentasjon fra kliniske studier med kreftpasienter som kan støtte slike påstander.

Det er få kjente tilfeller av bivirkninger etter bruk av malurt, men det er likevel bekymring knyttet til risiko ved bruk av malurt, da den inneholder den giftige forbindelsen thujon. I store mengder eller over lang tid kan inntak av thujon forårsake forgiftninger i kroppen med symptomer som svimmelhet, kramper og epilepsilignende anfall.

Opplysninger om originaldokument:
Karen Pilkington, CAM-Cancer Consortium. Artemisia absinthium [online document]. February 28, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på malurt ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Mulig risiko ved bruk av Malurt

Bivirkninger: Det er registrert bivirkninger som kvalme, oppkast og muskelverk som følge av bruk av malurtolje. Malurt tilhører plantefamilien Asteraceae som kan forårsake allergiske reaksjoner. Malurt er også en bestanddel i brennevinstypen absint som muligens kan forårsake bivirkninger som mage-/tarmproblemer, søvnløshet og hallusinasjoner. Mer alvorlige bivirkninger som avhengighet, lammelser, epilepsi, hjerneskade, psykiatriske lidelser og selvmordsfare, er også registrert i forbindelse med absint, men kan også ha sammenheng med høyt alkoholinntak.

Kontraindikasjon: For gravide vurderes malurt som trolig utrygt når inntaket overstiger det som naturlig finnes i et normalt kosthold. Det mangler dokumentasjon til å si noe om trygghet eller risiko ved amming. Ekstrakter som inneholder thujon kan ha forgiftende effekt og har i dyreforsøk antydet å virke kreftfremkallende. Malurt er kontraindisert i tilstopping i og betennelse i gallekanalen, samt leverlidelser.

Interaksjoner: Bestanddelen thujon omdannes i kroppens stoffskifte ved hjelp av enzymsystemet cytochrome P450. Det medfører en teoretisk risiko for at malurt kan interagere med legemidler eller urter som omdannes i samme enzymsystem. Det er også en risiko for interaksjon med andre urter som inneholder thujon, slik som salvie og tuja. Grunnet muligheten for innvirkning på sentralnervesystemet, kan bruk av malurt forstyrre effekten av krampestillende medisiner (bla mot epilepsi) og medisiner basert på GABA-reseptorer. Det er i tillegg rapportert at samtidig bruk av blodfortynnende legemidler og malurt, muligens kan medføre blødninger i mage-/tarm.

Annet/vær ekstra obs på: Malurt er i Norge klassifisert som legemiddel. Dersom du har generelle spørsmål om legemidler, kan du ta kontakt med Legemiddelverket. Det europeiske legemiddelbyrå råder personer med galleproblemer å være varsom med bruk av malurt-produkter som inneholder bestanddelen thujon. Personer som benytter slike produkter frarådes også å kjøre bil eller manøvrere maskiner, da de fleste produktene inneholder alkohol.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: