Makrobiotisk diett ved kreft | NAFKAM

Makrobiotisk diett ved kreft

Makrobiotisk diett er i hovedsak et vegetarisk kostregime som hevdes å kunne forebygge eller behandle kreft. I sin strengeste form kan regimet forårsake underernæring.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Ideen om makrobiotisk diett kan spores mange hundre år tilbake i historien, og grunnprinsippene er gjenkjennbare i de fleste kulturer.
  • Til tross for mange påstander om det motsatte, er det ingen pålitelig dokumentasjon tilgjengelig for at dietten kan forhindre eller behandle kreft.
  • De strengeste formene for makrobiotisk diett kan forårsake underernæring.

Makrobiotisk diett er i hovedsak en spesifikk vegetarisk form for ernæring og livsstil. En typisk makrobiotisk diett består hovedsakelig av hele korn, kornprodukter og kokte grønnsaker. Noen typer fisk er tillatt, men bare i moderate mengder.

Kostregimet slik vi kjenner det i dag ble utviklet på 1970-tallet av Michio Kushi. I dag blir det ofte fremmet med påstanden å kunne forebygge og behandle kreft. Det finnes imidlertid ingen kliniske studier av makrobiotisk diett brukt i forbindelse med kreftbehandling, og det finnes heller ikke pålitelige epidemiologiske data som tyder på at denne dietten er effektiv for kreftforebygging.

De strengeste formene av denne dietten kan føre til alvorlig underernæring.

Opplysninger om originaldokumentet: 

Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Macrobiotic diet [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på makrobiotisk diett ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av makrobiotisk diett ved kreft

Bivirkninger: ​​​​Strenge varianter av makrobiotisk diett kan forårsake underernæring eller feilernæring, spesielt for sårbare befolkningsgrupper som for eksempel barn.

​​​​​​​Kontraindikasjon: Ernæringsmessige sårbare grupper som små barn, eldre mennesker og gravide bør spesielt utvise forsiktighet på grunn av risikoen for feil-/underernæring.

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: