Lungeurt - Pulmonaria Officinalis

Image
Bilde av blomsten Pulmonaria Officinalis. Små røde og blåfiolette blomster mot grønn bakgrunn.
Foto: Mostphotos.com

Lungeurt er en plante i rubladfamilien (Boraginaceae). Planten er kjent brukt i flere folkemedisinske tradisjoner, og det er de delene av planten som vokser over bakken (ikke roten) som benyttes til medisinske formål.

Lungeurt har opp gjennom tiden vært brukt mot luftveisplager, mageplager, urinveisproblemer, som slimløsende og for sårheling. Den har også vært brukt for sin antatte blodfortynnende (anti-koagulerende) effekt, og har i senere tid blitt presentert som gunstig ved lungeinfeksjoner hos pasienter med cystisk fibrose (CF).

Lungeurt vokser vilt i Sør- og Mellom-Europa, og hører ikke opprinnelig til norsk flora. Som helseprodukt er lungeurt i dag trolig mest tilgjengelig og brukt i form av kosttilskudd, mikstur eller tørket produkt (til te).

Ved søk i de forskningsdatabasene vi bruker som kilder den 21.09.23, var det ingen systematiske oppsummeringer om lungeurt. Det virker generelt å være gjort lite kliniske studier på helseeffekt av lungeurt.

Etter våre kriterier foreligger det dermed ikke nok vitenskapelig dokumentasjon til å si om lungeurt har effekt som behandling av helseproblemer eller ikke.

Ifølge databasen Natural Medicines (krever abonnement) er det ikke tilstrekkelig pålitelig informasjon tilgjengelig for å kunne konkludere om sikkerheten ved bruk av lungeurt. 

De fleste plantene i Boraginaceae-familien inneholder noen giftige stoffer (hepatotoksiske pyrrolizidinalkaloider), men lungeurt ser ikke ut til å inneholde dette stoffet. 

For gravide og ammende

På grunn av mangelen på pålitelig informasjon om sikkerhet, råder Natural Medicines gravide og ammende til å ikke bruke lungeurt.

Urtens nytte som medisinplante ble opprinnelig forklart utfra signaturlæren, der man antar at planters form og farge indikerer hva de kan brukes til. De rue og flekkede bladene ble slik tolket som et bilde på syke lunger. Derav kom navnet, og en antatt effekt ved luftveisplager.

Andre navn: Lungwort, Pulmonaria Officinalis, Lungeurt, Legelungeurt, Coucou Bleu, Dage of Jerusalem, Grande Pulmonaire, Herbe Cardiaque, Herbe au Coeur, Herbe au Lait de Notre-Dame, Herbe aux Poumons, Lungenkraut, Pulmonaire, Pulmonaire Officinale, Pulmonaria, Pulmonariae Herba, Sauge de Bethléem, Sauge de Jérusalem. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: