Lager nettkurs for helsepersonell i kreftomsorgen

- Vårt ønske er at dette kurset kan føre til flere meningsfulle samtaler mellom kreftpasienter og helsepersonell om alternativ behandling, sier prosjektleder Trine Stub.

Image
Bilde av Trine Stub, forsker ved NAFKAM, i samtale med behandler. Intervjuet filmes, man kan se filmkameraet.
Trine Stub, forsker ved NAFKAM, i samtale med refleksolog og massør Solveig Vassbotn.
Foto: Tiia Grøn, Result v/UiT

Stub, som er forsker ved NAFKAM, samarbeider med kolleger i Sverige og Danmark for å utvikle et nettbasert kurs om alternativ behandling ved kreft. Kurset skal blant annet inneholde videoer som viser de mest brukte terapeutbaserte behandlingsformene blant kreftpasienter i Norge: massasje, akupunktur, healing og biopati (naturterapi). 

- Vi jobber nå med å lage filmer med alternative behandlere som forteller om sin kliniske hverdag og viser hvordan behandlingen utføres i praksis. Vi snakker også med pasientene om hvordan de opplever behandlingen, hvilke plager behandlingen hjelper dem med, og hva den bidrar med i tillegg til skolemedisinsk behandling, sier Stub.

Filmene lages i samarbeid med filmskaper og visuell antropolog Tiia Grøn ved Result ved UiT.  

- Tiia tilfører et antropologisk blikk og tolkning av behandlingssituasjonen, samtidig som hun filmer og produserer videoene, forteller Stub. 

- Fleksibelt og tilgjengelig kurs for et travelt helsevesen


Bruken av alternativ behandling er høy blant kreftpasienter, og derfor er det behov for god dialog mellom pasienter og helsepersonell. 

- Fra forskning vet vi at 79% av kreftpasienter i Norge bruker alternativ behandling. De oppgir at det er for å føle seg bedre i hverdagen, gjøre noe meningsfullt selv i en vanskelig situasjon, samt å styrke kroppen og immunforsvaret under og etter kreftbehandling. 

Men ofte snakker ikke pasientene med leger og sykepleiere om dette. 

- Manglende kommunikasjon og helsepersonells manglende kunnskap om temaet utgjør en risiko for pasientene blant annet fordi naturpreparater kan forstyrre skolemedisinsk behandling, sier Stub.

Målgruppen for kurset er hovedsakelig leger og sykepleiere som jobber med kreftpasienter, men kurset er også relevant for fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell som jobber i kreftomsorgen. 

- Helsepersonell har travle dager, så det er viktig at kurset er lett tilgjengelig og at det er begrenset med samlinger. Kurset tilbyr læringsmoduler med fagstoff samt et fysisk og et nettbasert møte, sier Stub.

Bygger på Svensk Nettkurs


NAFKAM leder prosjektet i samarbeid med Regionalt Kreftsenter Stockholm Gotland i Sverige og Lillebelt sykehus i Danmark. Det svenske kurset "Komplementär och integrativ medicin vid cancer", som ble tilbudt første gang i 2021, er grunnlaget for dette nye kurset.

- Læringsmodulene og filmene som lages i prosjektet skal bli en del av en ressursbank som kan benyttes av de nordiske landene etter behov. Her er det viktig å ta hensyn til forskjellig lovgivning og klinisk praksis i Norge, Danmark og Sverige. Vi håper å ferdigstille kurset i løpet av 2025, sier Stub.

Hun har som har som mål at kurset skal bli tilgjengelig som et etterutdanningskurs for helsepersonell.

- Dette kurset vil styrke helsepersonells kompetanse og trygghet i møte med kreftpasienter som bruker alternativ behandling. Kunnskap og kommunikasjon vil både øke pasientsikkerheten og støtte en personsentrert tilnærming i kreftomsorgen, avslutter hun.

Læringsutbytte

Kurset vil gi:

Kjennskap til bruken av alternativ behandling ved kreft nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap om de mest brukte alternative behandlingsformene ved kreft, inkludert aktuell forskning om effekt og sikkerhet.

Forståelse for den juridiske reguleringen av alternativ behandling, inkludert urtemedisiner og kosttilskudd.

Kunnskap om å søke etter vitenskapelig informasjon i databaser og anvende tilgjengelig evidensbasert informasjon om alternativ behandling som vil muliggjøre effektiv veiledning og rådgivning til pasienter.

Kunnskap til å identifisere muligheter og risikoer knyttet til bruk og kommunikasjon om alternativ behandling med pasienter og deres pårørende.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: