Koenzym Q10

Koenzym Q10 (også kalt Q-10) er en substans som finnes naturlig i kroppen. Det fremstilles også syntetisk, og kan inntas i tablettform.
Image
Bilde av brett med brune tabletter
Foto: Colourbox.com

Koenzym Q10, er en vitaminlignende substans med struktur som vitamin K. Det produseres i kroppen, og er nødvendig for flere av kroppens prosesser. Mennesker får også i seg små mengder Q10 gjennom et vanlig kosthold, siden det fins naturlig tilstede i endel matvarer. Det fins to hovedformer for Q10: oksidert form (ubiquinon) og redusert form (ubiquinol).

Bruk med medisinske formål baserer seg derfor hovedsakelig på syntetisk framstilt Q10. Slikt Q10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler eller flytende form, samt som krem. I følge kildene våre ser Q10 ut til å kunne ha en viss effekt på visse helsetilstander, så som blodtrykkssenkende middel.

Oralt inntak av Q10 som kosttilskudd tolereres vanligvis godt. Bare noen bivirkninger er kjent, og disse regnes som milde og forbigående. Enkelte grupper oppfordres likevel til å utvise forsiktighet ved bruk.

Naturlig Q10 produseres og finnes dermed naturlig i kroppen. Det er nødvendig for at flere organer skal fungere, og for visse kjemiske reaksjoner. Slikt Q10 bidrar med å skaffe energi til cellene, og ser ut til å virke antioksiderende (lenke til Store norske leksikon). Man vet imidlertid ikke like mye om syntetisk fremstilt Q10.

Forskningen som er gjort viser effekt mot konstatert Q10 mangel, og ved den nevromuskulære sykdommen mitokondriell myopati.

I juni 2020 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer på bruk av syntetisk Q10 ved ulike tilstander (Merk: Det er ikke alltid et klart skille mellom skolemedisinsk og alternativ bruk av Q10. Denne oversikten inkluderer også skolemedisinske bruksområder for Q10):

HAR TROLIG EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT

Diabetisk nevropati

Ereksjonsproblem ved skjev penis (Peyronies sykdom)

Symptomer ved fibromyalgi

Utmattelse (fatigue) hos MS-pasienter

Styrking av immunforsvaret hos personer med HIV/ AIDS

Hjerteinfarkt, forebyggende

Hjertesvikt (CHF)

Høyt blodtrykk

Migrene

Yteevne ved muskelsvinn (Muskulær dystrofi)

Parkinsons sykdom

Senking av systolisk blodtrykk

Vevsskade og tilfriskning etter hjerteoperasjon

ALS (Amyotrofisk lateralsklerose, Lou Gehrigs sykdom)

Alzheimers 

Diabetes 1/2

Kreft/ kreftbehandlingsrelatert utmattelse (fatigue)

Muskelstyrke ved postpolio syndrom (PPS)

Det er også gjort oppsummeringer av forskningen på Q10 ved en rekke andre helseproblemer og -hensikter, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Studiene som er gjort var for få/ små, forskningsmetodisk mangelfulle, og/ eller at resultatene fra dem var for sprikende og motstridende. Dette gjelder Q10 brukt ved:

Angina, aldring, astma, autisme (ASD), ataksi (Cerebellar og Friedreichs), blodforgiftning/ spesis,  brystkreft (forebyggende), CFS/ ME, diabetes, døvhet ved diabetes-varianten MIDD, fibromyalgi, grå stær, hepatitt C, hjertelidelsen Dilaterende kardiomyopati, hjertelidelsen Hypertrofisk kardiomyopati, høyt kolesterol (Hyperlipemi), hypertensjon, Huntingtons sykdom, hørselstap, hårtap, ikke-alkoholisk fettlever, infertilitet, kokain-avhengighet, KOLS, kreft, munntørrhet, muskelbivirkninger (myopati) etter behandling med statiner, myalgiske plager, nedsatt befruktningsevne hos menn, nyresvikt, Parkinsons, Prader-Willis syndrom (PWS), polysystisk ovariesyndrom (PCOS), prostatakreft, rynker, skade på hjertet etter cellegiftbehandling, svangerskapsforgiftning (pre-eklampsi), sykliske brekninger-syndrom (CVS), tørre øyne, tannkjøttsykdom, øyesykdommen AMD (Aldersrelatert macula-degenerasjon) og øyeoperasjon (tilheling i etterkant).

Oralt inntak av kosttilskudd og matvarer som inneholder Q10 tolereres vanligvis godt. Noen bivirkninger er kjent, og disse regnes som milde og forbigående. Enkelte grupper oppfordres likevel til å utvise forsiktighet ved bruk.

Kjente bivirkninger

I følge våre kilder tolerer de aller fleste tilskudd av Q10 godt, men omgangssyke, nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, halsbrann, diare og ubehag i øvre del av buken er registrert. Det er også rapportert om hudutslett. Ifølge forskningen som er gjort, kan man forsøksvis redusere slike bivirkninger ved å dele opp dagsdosen i mindre doser, i stedet for å ta hele på en gang. Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Man vet at Q10 kan redusere blodtrykket og slik forsterke virkningen av legemidler som er beregnet for å redusere blodtrykket. Personer som har problemer med blodtrykket, bør av den grunn utvise forsiktighet og rådføre seg med lege før eventuell bruk.

Q10 kan også påvirke effekten av visse urter og kosttilskudd, samt resultatet av medisinske prøver. Naturmedisin (plantebaserte legemidler, lenke til Helsenorge) bør generelt ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi slike kan påvirke blødninger under operasjoner. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne. Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Man har generelt lite dokumentasjon av sikkerheten ved bruk av Q10 på gravide, ammende og barn. Kildene våre råder derfor til at eventuell bruk for disse gruppene på bør skje under oppfølging av lege.

For ammende

Vi finner ingen beskrevne bruksområder spesifikt knyttet til amming eller for spedbarn.

Q10 er en normal komponent i morsmelk, og det er ikke funnet forhøyede verdier av betydning i morsmelken hos ammende som tar tilskudd av Q10.

Det finnes ikke tilstrekkelige data om sikkerheten for ammende mødre eller spedbarn ved tilskudd av Q10. Natural Medicines oppfordrer derfor ammende om å unngå bruk av Q10 inntil mer kunnskap foreligger.

Generelle forsiktighetsregler

Koenzym Q10/ Q-10 er en vitaminlignende substans som produseres i kroppens celler, spesielt i hjertet, leveren, nyrene og bukspyttkjertelen. Det finnes også som naturlig ingrediens i matvarer så som kjøtt, sjømat, spinat og nøtter. Mengden av koenzymet i matvarer er imidlertid liten, og medisinsk bruk baserer seg derfor hovedsakelig på tilskudd av syntetisk framstilt Q10.

Slikt Q10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler, i flytende form og som krem. Tilskudd av Q10 og matvarer som inneholder det er kjent brukt ved en rekke helsetilstander, ut over det våre kilder inneholder forskning på.

Les også vår artikkel om Q10 brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

Ubikinon, koenzym Q-10/ Q10, Coenzyme Q10/ Q-10, CoQ10, Ubiquinone-10, Ubidécarénon.

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: