Katteklo ved kreft | NAFKAM

Katteklo ved kreft

Klatreplanten Katteklo har vært benyttet i tradisjonell folkemedisin mot flere medisinske formål, også kreft, men forskning har ikke påvist reell effekt.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Katteklo er en vedaktig klatreplante hjemmehørende i tropiske områder i Sør- og Mellom-Amerika, blant annet i regnskogen i Amazonas.
  • Katteklo hevdes å kunne behandle en rekke lidelser, inkludert kreft.
  • Antydninger til krefthemmende effekt funnet i prekliniske studier, er ikke bekreftet av kliniske studier. To kliniske studier som har sett på bruk av katteklo for å lindre bivirkninger av cellegift, har ikke kunnet påvise at slik bruk har effekt.
  • Høye doser av katteklo kan gi ubehagelige bivirkninger i mage og tarm. Bruk av urten kan også forstyrre virkningen av immundempende midler og blodfortynnende midler.

Katteklo eller 'Uña de Gato' er en kraftig klatreplante i familien Rubiaceae. For medisinske formål er det røttene og bark fra stammen fra artene Uncaria tomentosa og Uncaria guianensis som er mest brukt.

I tradisjonell folkemedisin har katteklo blitt brukt som prevensjon og til stimulering av immunforsvaret. Katteklo hevdes også å ha blodfortynnende effekt.

Uncaria tomentosa og Uncaria guianensis inneholder over 60 forskjellige biologiske forbindelser som det hevdes kan ha en rolle i påvirkning av immunforsvaret. Til tross for noen positive antydninger fra prekliniske studier, er det ingen kliniske studier som har forsket på katteklo som et mulig krefthemmende middel. Effekt er altså ikke påvist.

Kun to kliniske studier har sett på bruk av katteklo for å lindre bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling. I den første studien viste bruk av katteklo ingen effekt på de vanligste bivirkningene av cellegift. Den andre studien viste at bruk av katteklo kan minske reduksjon av nøytrofile granulocytter i blodet forårsaket av cellegift.

En liten ukontrollert studie har antydet at bruk av katteklo kan forbedre livskvalitet og redusere tretthet, men viste ingen tegn til effekt på biokjemiske markører, betennelser eller svulstvekst.

Katteklo ser ut til å være godt tolerert ved normale kliniske doser, men større doser er rapportert å kunne forårsake mage- og tarmbesvær, inkludert diaré.

Bruk av katteklo kan i teorien forstyrre virkningen av immundempende og/eller blodfortynnende midler. Bruk bør derfor skje i samråd med lege.

Opplysninger om originaldokument: Klara Rombauts, Italo M Cesari, CAM-Cancer Consortium. Cat's claw (Uncaria spp) [online document]. March 9, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på katteklo ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Katteklo

Bivirkninger: Svært få kjente bivirkninger. Diare og mageproblemer er registrert ved høye doser, men er milde og forsvinner om man avslutter bruken.

Kontraindikasjon: Katteklo er tradisjonelt hevdet å øke immunforsvaret, samt redusere fruktbarheten. Er dermed kontraindisert før eller etter organ-, hud eller benmargstransplantasjoner, og for kvinner som ønsker å bli gravide. Teoretisk sett kan katteklo redusere blodplateaggregering og virke blodfortynnende, og bør brukes med forsiktighet om man også benytter blodfortynnende medisiner.

Interaksjoner: Grunnet dens påståtte immunstimulerende effekt, kan katteklo muligens forstyrre virkningen av immundempende legemidler, for eksempel cyklosporin eller andre medisiner foreskrevet i forbindelse med organtransplantasjon. Dokumentasjonen for dette er imidlertid mangelfull. Katteklo antas å kunne øke effekten av blodfortynnende midler.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: