Joik og “det gode liv” – en studie om et levende kulturelt uttrykk og dets betydning for livskvalitet

Det kulturelle uttrykket joik er en urgammel sangform og en levende muntlig tradisjon spesielt for den samiske kulturen. Resultatene av en pilotstudie viste at joik er dypt forbundet med både individers og den samiske kulturelle identitet. Deltakernes utsagn var assosiert med følelser av tilhørighet, lykke, og glede. Positive emosjoner, optimisme og sosial støtte har lenge vært etablert som beskyttende faktorer for helse imot stress. Denne kvalitative studiens mål er å undersøke hvorvidt joik er relatert til livskvalitet, og muligens fungerer som en naturlig resiliensfaktor i den samiske kulturen. 

Vanlige mennesker som bruker joik i sitt dagligliv er i fokus i denne studien. Deltakere fra ulike samiske områder er inkludert.

Forventet nytte: kunnskap om forholdet mellom joik og livskvalitet kan støtte joikens revitaliseringsarbeid i de forskjellige samiske samfunn. Joiken kan ha flere bruksområder til ulike formål i f.eks. innen opplærings- og helsetjenester. I tillegg kan kunnskap om joik være overførbar og ha fordeler innen offentlige tjenester for andre minoriteter. 

Prosjektleder: Frauke Musial

Forsker: Soile Päivikki Hämäläinen

Aktuelle publikasjoner:

 1. Hämäläinen S, Musial F, Salamonsen A, Graff O, Olsen TA. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review.
  Int J Circumpolar Health. 2018 Dec;77(1):1454784.
  doi: 10.1080/22423982.2018.1454784. Review. PubMed PMID:29580190; PubMed Central PMCID: PMC5912196.
 2. Hämäläinen S, Musial F, Graff O, Olsen TA, Salamonsen A. Yoik experiences and  possible positive health outcomes: an explorative pilot study.
  Int J Circumpolar Health. 2017;76(1):1271590.
  doi: 10.1080/22423982.2016.1271590. PubMed PMID: 28452679; PubMed Central PMCID: PMC5328371.
 3. Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Grete Mehus, Henrik Schirmer, Ola Graff & Frauke Musial (2021) Yoik in Sami elderly and dementia care – a potential for culturally sensitive music therapy?, Nordic Journal of Music Therapy, DOI: 10.1080/08098131.2020.1849364

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: