Insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft | NAFKAM

Insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft

I insulinpotenseringsterapi (IPT) hevdes det blant annet at insulin som supplement til vanlig cellegiftbehandling kan forsterke effekten av behandlingen, samt redusere bivirkninger. Det er flere bekymringer knyttet til metoden.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Insulin hevdes å forsterke (potensere) effekten av cellegift, noe som skal gjøre det mulig å bruke mye lavere doser av cellegift.
  • Hvilken mekanisme som eventuelt bidrar til en slik påstått forsterkning av cellegift er uklart.
  • Eventuell effekt av insulinpotenseringsterapi for langsiktig overlevelse av kreftsykdom er ikke omtalt i fagfellevurderte tidsskrifter.
  • Det mangler forskning og publiserte studier om bruk av IPT ved kreft, men det er knyttet bekymring til risiko for hyperglykemi, at lavere doser cellegift skal medføre redusert effekt av behandling og utvikling av resistens mot disse medisinene, samt at IPT skal fremme svulstvekst.  

Insulinpotenseringsterapi (IPT) er en behandlingsform hvor man bruker insulin som et supplement til konvensjonell cellegiftbehandling. Det hevdes at insulin kan forsterke effekten av cellegift, med den konsekvens at dosene av ordinære kreftmedisiner kan reduseres med 75-90% av de opprinnelige og vanlige dosene. Dermed mener man også å kunne redusere risikoen for bivirkninger fra cellegift.

Tross noen hypoteser om effekt, er mekanismene for en slik påstått virkning fortsatt uklare og ikke bekreftet gjennom forskning.

Mengden kliniske studier er svært begrenset, med bare to små kliniske studier og fire case- eller pilotstudier publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Foreløpige resultater antydet oppmuntrende virkning på svulstvekst, men det foreligger ingen forskning på langtidsvirkninger eller pasientoverlevelse.

IPT er forbundet med risiko for hypoglykemi, og for redusert krefthemmende effekt grunnet lavere doser av cellegift, noe som også medfører økt risiko for resistens mot de aktuelle legemidlene. Det er også knyttet bekymring til at IPT i verste fall til og med kan fremme svulstvekst.

Alt i alt mangler det forskning til å kunne konkludere på eventuell effekt eller sikkerhet ved bruk av insulinpotenseringsterapi.

Opplysninger om originaldokument: Luc Geeraert, CAM-Cancer Consortium. Insulin potentiation therapy [online document]. June 29, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på insulinpotenseringsterapi (IPT) ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Insulinpotenseringsterapi ved kreft

Bivirkninger: Hovedrisikoen ved insulinpotenseringsterapi er lave blodsukkernivåer.

​​​​​​​Kontraindikasjon: Bruk av visse typer insulin er kontraindisert hos personer som har allergiske reaksjoner på dem. IPT under graviditet kan skade fosteret.

Interaksjoner: IPT kan ha alvorlig innvirkning på blodsukkeret til diabetikere som behandles med legemidler for å senke blodsukkeret. Betablokkere kan skjule symptomene på lavt blodsukker, slik at lav blodsukkernivå er vanskelig å oppdage før de når et farlig lavt nivå. Sulfa-antibiotika og alkohol kan gjøre blodsukkernivåene enda lavere.

Annet/vær ekstra obs på: Det er knyttet bekymring til å redusere mengden cellegift til 10% - 25% av anbefalt dose. Det mangler solid dokumentasjon for at så lave doser cellegift i kombinasjon med IPT skal kunne gi samme behandlingseffekt som anbefalte doser. Videre kan bruk av lavere doser cellegift muligens fremme legemiddelresistens. Til sist er det viktig å være klar over at insulin kan se ut til å spille en viktig rolle i komplekse mekanismer knyttet til celledeling, celledød og tumorvekst. Tross foreløpige resultater som antyder at IPT kan ha gunstig virkning på tumorvekst, har andre studier antydet at høye insulinnivåer faktisk kan fremme tumorvekst i stedet for å redusere veksten.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: