Innenfor eller utenfor boksen? -Integrativ behandling i Nederland

Image

NAFKAMs Miek Jong og Barbara Wider deltok nylig på den første kongressen til det nederlandske konsortiet for integrativ medisin og helse (CIZG). "I eller utenfor boksen?" - med dette spørsmålet inviterte konsortiet deltakerne til å komme med et åpent sinn og kritisk blikk på integrativ medisin og dens bidrag til livsstilsmedisin, helse, delt beslutningstaking og et pasientsentrert helsevesen.

I sin forelesning, presenterte professor Miek Jong komplementær medisin i en europeisk kontekst, og dekket aspekter så som pasientens perspektiver, forskning, politikk så vel som NAFKAMs bidrag til feltet. Det kom frem at over 25 % av den europeiske befolkningen bruker en eller annen form for komplementær og alternativ medisin, og at det er lite eller ingen sentral regulering av dette.

To økter om evidensbasert støtte-onkologi fremhevet viktigheten av integrert kreftbehandling basert på pålitelig informasjon om sikkerhet og effekt. NAFKAMs nettsted CAM Cancer gir slik evidensbasert informasjon om komplementære terapier for kreft.

Barbara Wider er seniorredaktør for CAM Cancer, er imponert over de nederlandske eksemplene på integrert kreftbehandling som ble presentert, og glad for den økende bruken av NAFKAMs informasjon i Nederland: –Det er flott å se at CAM Cancer er en hovedinformasjonsressurs om alternativ behandling ved kreft, på nettsiden til den nederlandske stiftelsen kanker.nl. Slik kan vi bidra til sikker og effektiv kreftbehandling.

Det nederlandske konsortiet for integrativ medisin og helse (Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid, CIZG) består av seks helse- og forskningsorganisasjoner inkludert Radboudumc, HagaZiekenhuis, Máxima Medical Center, Rijnstate, Lentis, Louis Bolk Instituut. CIZG streber etter et integrert helsevesen med vitenskapelig underbygget, trygg og effektiv behandling, med en plausibel funksjonell mekanisme. Kongressen fant sted 8. oktober 2021 for å markere treårsdagen for konsortiets eksistens.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: