HTA-rapport beskriver naturopati

Image
Mennesker som står med papirer rundt et bord.
Illustrasjon: Mostphotos.com

Mer enn 50 forfattere og 40 organisasjoner har vært med på å både vurdere bakgrunnsmateriale og skrive en 754 siders HTA-rapport som blant annet sier noe om hva naturopati er - og skal være. 

HTA står for «Health Technology Assessment” og er et dokument der det opplyses om praksis, effekt, økonomi og trygghet for en profesjon. Slike dokumenter brukes av WHO og nasjonale styresmakter når de evaluerer en helsefaglig yrkesutøvelse og avgjør hvordan den kan sammenliknes med andre helseprofesjoner. 

Rapporten bruker konsekvent begrepene «naturopat» og «naturopati». Hva skjer med de innarbeidede begrepene «naturterapeut» og «naturterapi» nå?

- Internasjonalt går tendensen mot at naturopat og naturopati blir den dominerende betegnelsen. Et betydelig omfang av våre medlemmer har en utdanning og en kompetanse som samsvarer med det som i dokumentet er definert som naturopati. Flertallet har likevel en mer spesialisert tilnærming til enkelte terapifag – slik som soneterapi, naturmedisinsk aromaterapi og akupunktur - og vil derfor også ha sin profesjonelle tittel knyttet til det mer spesifikke, sier leder av Norske Naturteraputers Hovedorganisasjon (NNH), John Petter Lindeland. 

Et HTA-dokument skal definere en helseprofesjon. Det vil blant annet ha betydning for reguleringen av profesjonen og utdanningen som er tilknyttet denne. Opprettelsen av dokumentet betyr blant annet at utdanningene fremover vil bygges på noen felles grunnleggende elementer.

- Slik jeg ser det, vil det være et stort behov i framtida for den helhetlige tilnærmingen som er nedfelt i HTA-dokumentet, og der ulike terapifag kan bli innlemmet. Avhengig av hvilke fag og profesjonstitler utdanningsinstitusjonene bruker i sine tilbud framover, ser vi i NNH for oss en utvikling når det gjelder bruk av begreper. En slik utvikling vil NNH støtte opp under, sier Lindeland.

Professor og forsker ved NAFKAM, Frauke Musial sier følgende om rapporten:

- Den dekker et enormt spekter, som ernæring, urter, livsstilsendringer, rådgivning om kropp og sinn, naturopatisk fysikalsk behandling, hydroterapi med mer - ofte praktisert i kombinasjon med hverandre. Vi ved NAFKAM ønsker initiativ som gjenspeiler en grundig og etisk forståelse av behandlingers rolle og ansvar velkommen. Slik selvrefleksjon og holdning til en profesjon kan være verdifulle bidrag til pasientsikkerheten for brukere av slik behandling og deres behandlere. 

NAFKAMs leder, professor Miek Jong supplerer:

- Det er et omfattende arbeid som er utført. Naturopati er et system som omfavner mye, og jeg er glad for at det nå er utarbeidet en helhetlig oversikt. Det betyr at pasienter kanskje bedre kan forstå behandlernes tankegang og forklaring av hva det går ut på.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har skrevet et norsk sammendrag av dokumentet (16 sider), som du kan lese her.

Den komplette rapporten finner du her.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: