Honning | NAFKAM

Honning

Honning er kjent brukt ved ulike plager så som forkjølelse, sår og infeksjoner.

Honning regnes i stor grad som trygt, men bør ikke spises av barn under ett år, på grunn av risikoen for botulisme. I tillegg er det noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av honning.

Virker det?

Noen av stoffene i honning kan drepe visse bakterier og sopp. Honning inneholder også stoffer som for eksempel enzymer og hydrogenperoksid som kan få sår til å gro raskere.

Det er forskjell på naturlig honning og medisinsk honning. Sistnevnte er gamma-bestrålt for å fjerne visse bakterier som fins i naturlig honning, og standarisert for en forutsigbar antibakteriell aktivitet.

Innholdsstoffene i honning kan variere med hvilke planter biene har samlet nektar fra. For eksempel er det kjent at kan honning laget av giftige planter kan være giftig, og noen mener også at bruk av plantevernmidler kan påvirke honningens toksisitet.

28. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på honning brukt ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

Brannsår

Hoste

Diabetes

Sårheling

Sår etter strålebehandling

Leismaniasis-sår  

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på honning, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder honning brukt ved: diabetiske fotsår, feilernæring, Fourniers gangren, hemoroider, herpes-sår, hyperlipemi (høyt fettinhold i blodet), infeksjoner fra kateter, infertilitet, kløe (intertrigo), magekatarr, pollenallergi, prestasjonsfremmende v/idrett, tannkjøttbetennelse og øyeoperasjon. 

Er det trygt?

Honning regnes som trygt å spise for de fleste voksne og barn over ett år. Det er trolig også trygt for voksne å smøre honning på huden.

Det er rapportert om enkelte milde bivirkninger etter bruk av honning.

Å spise honning laget på nektar fra rhododendron regnes som utrygt på grunn av den inneholder en gift som kan gi alvorlige hjerteproblemer.

Særlige forsiktighetsregler og advarsler

Barn: Barn under ett år bør ikke spise honning på grunn av risikoen for spebarnsbotulisme.

Gravide og ammende: Det regnes som trygt for gravide og ammende å spise honning i de mengder som vanligvis brukes i mat. Når det gjelder medisinsk bruk av honning, finnes det ikke tilstrekkelig med informasjon til å si om det er trygt eller ikke.

Personer med pollenallergi bør drøfte bruk av honning med lege. Grunnen til dette er at honning er laget av pollen og kan gi allergiske reaksjoner.

Honning kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Honning er et produkt honningbiene lager av nektar som de samler fra ulike planter. Biene lager honningen ved å blande nektaren med spytt før de legger honningen i bikuben.

Honning fås kjøpt i dagligvare og helsekostbutikker. Honning finnes både som matvare og som ingrediens i ulike helsekostprodukter. 

Det er ikke kjent når og hvor man begynte å bruke honning medisinsk. Det finnes imidlertid gamle kilder som sier noe om den historiske bruken av honning. Man vet at honning ble brukt ved sår og tarminfeksjoner, mot smerter og feber, samt som salve for såre øyne og sår. Honning har også blitt brukt ved bulimi.

Andre norske navn: ingen kjente
Engelsk navn: honey

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: