God på informasjon om alternativ behandling ved kreft 

Image
Person som søker på nettet

Nettet inneholder enorme mengder ikke-kvalitetssikret informasjon om alternativ behandling ved kreft, noe som gir betydelige utfordringer for pasientsikkerheten. Derfor har amerikanske forskere gått gjennom 11 ulike nettsteder med informasjon om alternativ behandling ved kreft, for å finne ut hvor god kvalitet de har. 

Nettstedene har blant annet fått poeng ut fra hvor godt de beskriver effekt og risiko ved ulike behandlinger, og om informasjonen samlet framstår som oppdatert, balansert og upartisk.  Av de 11 ulike nettstedene ble NAFKAMs nettsted Cam-cancer.org vurdert til å være nest best, med 4.5 av mulige 5 poeng i snitt. 

Forfatterne vurderer CAM Cancer til blant annet å ha "høy kvalitet og pålitelig informasjon om komplementær behandling." 

- CAM Cancer har alltid lagt vekt på en objektiv tilnærming, ved bruk av strenge og transparente metoder. Vi er svært glade for at vi får denne anerkjennelsen. Vurderingen er også verdifull fordi den gir tilbakemelding på hva som kan forbedres ytterligere, sier Barbara Wider, seniorredaktør for CAM Cancer. 

Leder ved NAFKAM, professor Miek Jong, leder samarbeidet ved CAM Cancer. Hun mener det nå er naturlig å se på videreutvikling av informasjonen som finnes på nettsiden: 

- Jeg tenker det er viktig at det har blitt utført en så grundig vurdering av informasjon om alternativ behandling ved kreft, og jeg er stolt av at CAM Cancer kommer så høyt opp på listen. Vi skal nå vurdere om informasjonen på nettsiden er mulig å bearbeide på en slik måte at flere kan ha bedre nytte av den. 

Cam Cancer er et nettsted med evidensbasert informasjon om alternative behandlinger ved kreft, rettet mot helsepersonell. Fra 2014 til 2022 var nettstedet også sertifisert og oppfylte kravene i Health on the net Foundation (HON)s standarder for helseinformasjon på intenett. Stiftelsens internasjonale sertifiseringsordning ble avviklet i 2022. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: