Ginkgo biloba

Ginkgo biloba (kortform ginkgo) et tradisjonelt plantebasert legemiddel.
Image
Fem gingko biloba-planter i collage.
Illustrasjon av fem gingko biloba-planter: Tine Lillegård Bergli © NAFKAM 2020.

Blader og frø fra ginkgotreet brukes ved rekke tilstander, og oftest ved demens. Noen vitenskapelige undersøkelser har vist lovende resultater ved milde til moderate former for demens, men disse er omstridte.

Ginkgo kan interagere med Ibuprofen og andre medisiner. Vi anbefaler deg å søke på inteaksjoner hos RELIS dersom du er i tvil om du bør bruke ginkgo. Samtidig bruk frarådes. Ferske ginkgokjerner er giftige og må ikke spises ubehandlet.

Virker det?

Ved søk i våre kilder i oktober 2020 fant vi ingen oppsummeringer på ginkgo. Det betyr at vi ikke kan si noe om virkningen av ginkgo. Det betyr ikke at ginkgo er trygt å bruke og vi anbefaler deg derfor å snakke med en farmasøyt eller lege dersom du tar ginkgo.

Er det trygt?

Medisinsk bruk av standardiserte ginkgoekstrakter regnes generelt som trygt. Likevel er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten.

Unngå å bruke ginkgo i rå tilstand. Planten er giftig, og kan ved feilaktig bruk gi alvorlige bivirkninger. Ginkgokjerner kan være giftige også etter at de er stekte.

Andre grupper som bør unngå å bruke ginkgo er personer som har hatt epileptiske anfall eller krampeanfall og personer med blødningsforstyrrelser.

Personer med kjent allergi for ginkgo eller andre urter i tempeltrefamilien bør unngå bruk. Det samme bør man om man er allergisk mot giftsumak (lenke til Store nosrke leksikon)parykkbusk (lenke til Store norske leksikon), mangoskall eller cashewskallolje.

Følgende grupper bør drøfte eventuell medisinsk bruk av ginkgo med lege: Diabetikere, kvinner som forsøker å bli gravide, samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Bivirkninger

Selv om man bruker ginkgobladekstrakter i anbefalte doser, kan de medføre uro i mage og tarm, hodepine, svimmelhet, hjertebank, forstoppelse og allergiske hudreaksjoner.

I større doser kan ginkgo gi alvorlige allergiske reaksjoner i slimhinnene, føre til rastløshet, diaré, kvalme, oppkast, tap av muskeltonus ( lenke til Store medisinske leksikon), samt generell svakhet.

Ginkgo er også knyttet til økt risiko for blåmerker og blødninger, blant annet til spontane hjerneblødninger og blødninger bak øyet. Man knytter også ginkgo til økt blødning etter operasjoner.

Ved inntak på mer enn 8-10 stykker per dag kan stekte ginkgokjerner lede til pustevansker, svak puls, epileptiske anfall, krampeanfall, bevisstløshet og sjokk. Inntak av ferske ginkgokjerner kan lede til anfall og i verste fall død.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir langvarige, alvorlige eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Ginkgo kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Gravide

Natural Medicines fraråder bruk fordi ginkgo muligens kan sette i gang fødsel. Det er også mulig at ginkgo kan forlenge blødninger hvis det tas i tiden rundt fødsel. 

Ammende 

Natural Medicines fraråder ammende å bruke ginkgo, fordi man foreløpig vet for lite om sikkerheten ved bruk.

Barn

Basert på studier som er gjort, regnes det som trygt for barn over seks år å bruke ginkgo i doser på 80-120 mg i inntil seks uker. Natural Medicines advarer mot å gi barn ferske ginkgo-frø, fordi dette knyttes til anfall og død hos barn. 

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Ginkgotreet er en av de eldste tretypene i verden. Fossile funn viser at planteslaget har vært nærmest uforandret i 200 millioner år.

Ginkgotreet kan bli opp mot 40 meter høyt og nærmere 2000 år gammelt. Barken er grå, korkaktig, furet og avskallende i fine flak. Planten har vifteformede blader som er lysegrønne i vekstsesongen og smørgule om høsten.

De eldste og største trærne finner vi i Kina, Korea og Japan. Ginkgo finnes også plantet flere steder rundt om i verden. Her i Norge trives trærne best i de sørlige delene av landet.

I kinesisk medisin har man brukt ginkgo som legeplante i årtusener, mens planten skal ha blitt innført til Europa tidlig på 1700-tallet.

Ginkgo har tradisjonelt blitt brukt ved en rekke plager og tilstander som astma, bronkitt, trøtthet og øresus (tinnitus).

Andre navn

Tempeltre, sølv-aprikos, andefot-tre, fossiltre, Gingko, Maidenhair, Ginkgo Biloba, Ginkgoaceae (Tempeltrefamilien).

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: