Ginkgo

Ginkgo er oppført på urtelisten som et ikke-reseptpliktig legemiddel.
Image
Fem ginko biloba-planter. Collage: Tine Lillegård Bergli

Blader og frø fra ginkgotreet brukes ved rekke tilstander, og oftest ved demens. Noen vitenskapelige undersøkelser har vist lovende resultater ved milde til moderate former for demens, men disse er omstridte.

Ginkgo kan interagere med Ibuprofen og andre medisiner. Vi anbefaler deg å søke på inteaksjoner hos RELIS dersom du er i tvil om du bør bruke ginko. Samtidig bruk frarådes. Ferske ginkgokjerner er giftige og må ikke spises ubehandlet.

Virker det?

Ved søk i våre kilder i oktober 2020 fant vi ingen oppsummeringer på ginkgo. Det betyr at vi ikke kan si noe om virkningen av ginkgo. Det betyr ikke at ginkgo er trygt å bruke og vi anbefaler deg derfor å snakke med en farmasøyt eller lege dersom du tar ginkgo.

Er det trygt?

Medisinsk bruk av standardiserte ginkgoekstrakter regnes generelt som trygt. Likevel er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten.

Unngå å bruke ginkgo i rå tilstand. Planten er giftig, og kan ved feilaktig bruk gi alvorlige bivirkninger. Ginkgokjerner kan være giftige også etter at de er stekte.

Gravide bør unngå å bruke ginkgo fordi urten kan virke blodfortynnende og forlenge blødningstiden etter fødsel. Det er også en teoretisk mulighet for at ginkgo har hormonelle effekter som kan fremprovosere fødsel.

Ammende og barn under 12 år bør ikke bruke ginkgo fordi man vet for lite om sikkerheten ved bruk av urten for disse gruppene.

Andre grupper som bør unngå å bruke ginkgo er personer som har hatt epileptiske anfall eller krampeanfall og personer med blødningsforstyrrelser.

Personer med kjent allergi for ginkgo eller andre urter i tempeltrefamilien bør unngå bruk. Det samme bør man om man er allergisk mot giftsumakparykkbusk, mangoskall eller cashewskallolje.

Følgende grupper bør drøfte eventuell medisinsk bruk av ginkgo med lege: Diabetikere, kvinner som forsøker å bli gravide, samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Bivirkninger

Selv om man bruker ginkgobladekstrakter i anbefalte doser, kan de medføre uro i mage og tarm, hodepine, svimmelhet, hjertebank, forstoppelse og allergiske hudreaksjoner.

I større doser kan ginkgo gi alvorlige allergiske reaksjoner i slimhinnene, føre til rastløshet, diaré, kvalme, oppkast, tap av muskeltonus, samt generell svakhet. 

Ginkgo er også knyttet til økt risiko for blåmerker og blødninger, blant annet til spontane hjerneblødninger og blødninger bak øyet. Man knytter også ginkgo til økt blødning etter operasjoner.

Ved inntak på mer enn 8-10 stykker per dag kan stekte ginkgokjerner lede til pustevansker, svak puls, epileptiske anfall, krampeanfall, bevisstløshet og sjokk. Inntak av ferske ginkgokjerner kan lede til anfall og i verste fall død.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir langvarige, alvorlige eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Ginkgo kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Snakk med instruktøren/ terapeuten/ behandleren om eventuelle helseproblemer som du søker hjelp for, og få klarhet i hvordan metoden skal kunne være deg til hjelp.
  • Les gjerne mer om din juridiske sikkerhet, samt vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
  • Denne og nettstedets øvrige omtaler av terapier er ment som opplysning, og medfører ingen offentlig kvalitetssikring eller godkjenning av terapier eller utøvere. NAFKAM tar ikke ansvar for pasienters eventuelle bruk av alternativ behandling; verken på basis av NAFKAMs omtaler eller manglende sådanne. Les mer om dette her.
Bakgrunn

Ginkgotreet er en av de eldste tretypene i verden. Fossile funn viser at planteslaget har vært nærmest uforandret i 200 millioner år.

Ginkgotreet kan bli opp mot 40 meter høyt og nærmere 2000 år gammelt. Barken er grå, korkaktig, furet og avskallende i fine flak. Planten har vifteformede blader som er lysegrønne i vekstsesongen og smørgule om høsten.

De eldste og største trærne finner vi i Kina, Korea og Japan. Ginkgo finnes også plantet flere steder rundt om i verden. Her i Norge trives trærne best i de sørlige delene av landet.

Ginkgo er oppført på Urtelisten som et ikke-reseptpliktig legemiddel.

I kinesisk medisin har man brukt ginkgo som legeplante i årtusener, mens planten skal ha blitt innført til Europa tidlig på 1700-tallet.

Ginkgo har tradisjonelt blitt brukt ved en rekke plager og tilstander som astma, bronkitt, trøtthet og øresus (tinnitus).

Andre norske navn: tempeltre, sølv-aprikos, andefot-tre, fossiltre
Engelsk navn: Gingko, Maidenhair
Latinsk navn: Ginkgo Biloba
Familienavn: Ginkgoaceae (Tempeltrefamilien)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: