Frauke Musial tar over som sjefredaktør for tidsskrift

1.september 2021 ble professor Frauke Musial fra NAFKAM utnevnt av Karger Publishers til sjefredaktør for det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Complementary Medicine Research.

Image
Bildet er av professor Frauke Musial, tatt utendørs med bygninger i bakgrunnen.

- Jeg har vært fagredaktør for dette tidsskriftet siden 2008, sier Musial. - I løpet av denne tiden har en fantastisk, kompetent og engasjert gruppe av redaktører utviklet det fra å være et lokalt, tysktalende tidsskrift til å bli et veletablert internasjonalt tidsskrift. Jeg er stolt over å ha vært med på dette arbeidet, som har gitt tidsskriftet bred synlighet innen feltet og ført til en stadig stigende impact factor. Sammen med tidsskriftets utmerkede medarbeidere, vil jeg i årene som kommer fortsette arbeidet for å gjøre det enda mer synlig og tilgjengelig.

Complementary Medicine Research er et internasjonalt, fagfellevurdert tidsskrift som tar sikte på å bygge bro mellom konvensjonell og alternativ behandling på et solid vitenskapelig grunnlag. I redaksjonen finnes eksperter på forskning fra begge felter, noe som bidra til en høy standard for vitenskapelig kvalitet. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler som er relevante for helhetlig pasientsentrert omsorg, med spesiell vekt på nye, kreative og klinisk relevante tilnærminger. Tidsskriftet dekker hele spekteret av original forskning, kliniske studier, konseptuelle artikler og oppsummeringer av alternativ behandling, samt kliniske casestuier av høy kvalitet og relevans. Tidsskriftet har for tiden en impact factor på 1.211 og en CiteScore på 1.7, og er i Norges offisielle register over vitenskapelige publikasjonskanaler rangert på nivå 1. Tidsskriftet var tidligere kjent som Forschende Komplementärmedizin (FOKOM); som var det første vitenskapelige tidsskriftet og den internasjonale plattformen for presentasjon, diskusjon og utveksling av vitenskapelig bevis innen alternativ behandling.

Vervet som redaktør betyr ikke at Musial slutter ved NAFKAM. - Jeg har full tillit til at professor Musial som ny sjefredaktør vil bidra til dette tidsskriftets fortreffelighet når det gjelder høy kvalitet i gjennomgåelsesprosessen av og publiseringen av forskningsartikler av høy kvalitet, sier NAFKAMs direktør, professor Miek Jong.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: