Fikk stipend for å gjennomgå forskning på misteltein i kreftbehandling

Image
Barbara Wider Vellinga, ute foran hav og himmel i Tromsøs havn
Foto: Vegard Sørnes, NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet

Ett av årets to Cochranestipend som har blitt tildelt arbeid med informasjon om alternativ behandling har tilfalt NAFKAMs seniorrådgiver Barbara Wider. Hun har fått dette stipendet for å få fullført en oppsummering om misteltein i kreftbehandling, som hun er hovedforfatter av. 

Hvorfor akkurat dette temaet?

- Det har blitt forsket på produkter som inneholder misteltein, for å se om det kan forbedre livskvaliteten og/eller overlevelsen hos kreftpasienter. I mange europeiske land er det mye brukt som tilleggsbehandling til konvensjonell kreftbehandling. I noen tysktalende land er preparater laget av europeisk misteltein den desidert mest etterspurte formen for alternativ behandling hos kreftpasienter, og i land som Sveits og Tyskland er mistelteinekstrakter under visse betingelser omfattet av helselovgivningen når det er foreskrevet av lege, sier Barbara Wider.

Det er mange kliniske studier samt erfaringer fra lang og utbredt bruk av produkter som inneholder misteltein:

- Cochrane har allerede en gjennomgang av forskningen på temaet, som har vekket stor interesse og blitt sitert i 12 retningslinjer for behandling. Men den er fra 2008, og begynner dermed å bli noe utdatert. Med bevilgningen fra Cochrane kan jeg sette av mer tid på å fullføre den nye gjennomgangen. Det forventes at den oppdaterte versjonen vil generere betydelig mer interesse, spesielt siden det også pågår en debatt om mistelteinekstrakter i kreftbehandling, sier hun.

Hva går debatten ut på?

- Kliniske studier har rapportert forbedringer i overlevelse og livskvalitet hos kreftpasienter som har brukt produkter med misteltein som tilleggsbehandling. Imidlertid har de fleste av disse studiene hatt store svakheter, så det er usikkert hvor pålitelige funnene er. I 2015 forårsaket en randomisert kontrollert studie av misteltein hos pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen en livlig debatt, spesielt i tyske medier. Deretter kom fem systematiske oversikter publisert mellom 2019 og 2022 frem til forskjellige konklusjoner. For helsepersonell og kreftrammede skaper dette høy grad av usikkerhet om effekt og risiko ved terapiformen. Med publiseringen av den nye Cochrane-anmeldelsen håper vi å avklare spørsmålene som har oppstått. For å oppnå dette vil derfor mine medforfattere og jeg utføre en omfattende gjennomgang - ved å bruke strenge metoder og adressere meningsfulle kliniske spørsmål, samt diskutere funnene i sammenheng med de motstridende siste systematiske oversiktene.

Målet er å få den nye gjennomgangen publisert innen utgangen av 2023.

Cochrane er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. De har, ifølge egne nettsider, som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier [...] Det viktigste produktet fra Cochrane er the Cochrane Database of Systematic Reviews som utgis som del av Cochrane-biblioteket.» 

Cochrane er èn av i alt fem forskningsbiblioteker NAFKAM bruker som kilder for sin rapportering av forskningsstatus i nettleksikonet.

Hvert år tildeler organisasjonen stipend til Cochrane-gjennomganger som allerede har gjort betydelige fremskritt og hvis fullføring har blitt stoppet på grunn av mangel på finansiering. Formålet med denne stipendordningen er å sikre at gjennomganger som er relevante for komplementær medisin fullføres og publiseres i The Cochrane Library. 

Vi gratulerer Barbara med stipendet og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: