Essiac ved kreft | NAFKAM

Essiac ved kreft

Essiac markedsføres på Internett som en alternativ kreftbehandling, men det mangler forskning som støtter en slik teori. Derimot er urteblandingen forbundet med risiko for betydelige bivirkninger.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Essiac er en urteblanding som selges som kosttilskudd, ekstrakt og te. Urteblandingen inntas hovedsakelig som te. Essiac markedsføres oftest via internett som en alternativ kreftbehandling.

Det foreligger ingen resultater fra kliniske studier som indikerer en mulig effekt for essiac. Ingen klinisk studie er gjennomført for å undersøke eventuell virkning av urteblandingen, og den eneste publiserte studien, er en ukontrollert klinisk undersøkelse som antyder at essiac ikke har effekt på kreftsvulster.

Uten forskning vet vi heller ikke om bruk av essiac kan være farlig. Noen av urteblandingens ingredienser er imidlertid forbundet med risiko for betydelige bivirkninger.

En alvorlig risiko ligger i nettsider som anbefaler at kreftpasienter som bruker essiac, avstår fra konvensjonell kreftbehandling - inkludert cellegift og stråling.

Opplysninger om originaldokument:

Katja Boehm, CAM-Cancer Consortium. Essiac [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Essiac urteblanding ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 
 

Mulig risiko ved bruk av Essiac

Bivirkninger: Det er ikke registrert bivirkninger ved bruk av essiac som urteblanding. Det er derimot kjent at noen av urtene i blandingen hver for seg kan gi bivirkninger:
Storborre: kan forårsake allergiske reaksjoner, har i noen sjeldne tilfeller forårsaket anafylaktisk sjokk. Teoretisk økt blødningsfare, da urten kan virke blodfortynnende.
Indisk rabarbrarot: kan gi krampaktig ubehag i mage/tarm, samt vannaktig diare og sammentrekninger i livmor. I noen sjeldne tilfeller er det rapportert om anafylaktisk sjokk. Misbruk eller langvarig bruk kan bla medføre elektrolyttap, dehydrering, akselerert beinforringelse, økning av proteinet albuminuri  i urinen, hyperaldosteronisme (overproduksjon av hormonet aldosteron), blod i urinen, hjerterytmeforstyrrelser, muskelsvikt, nevropati, ødem, forstyrrelser i fordøyelsessystemet og pigmentflekker i tarmslimhinnen.
Engsyre: inntak av store mengder kan gi diare, kvalme, økt urinutskillelse, dermatitt og irritasjoner i mage/tarm.
Rødalm: Kjente bivirkninger er kontaktdermatitt, samt allergisk reaksjon på plantens pollen.
Brønnkarse: Høyt inntak kan forårsake irritasjon i mage/tarm. Teoretisk sett kan langvarig eller overdreven bruk forårsake nyreskade.
Benediktinertistel: Oralt inntak over 5g/kopp te kan forårsake mageirritasjon og oppkast.
Rødkløver: Inntak kan forårsake utslettlignende reaksjoner, muskelverk, hodepine, kvalme og vaginale blødningsforstyrrelser
Tare: Oralt inntak kan forårsake eller øke høyt stoffskifte. Jod i tare kan forårsake vrangforestillinger eller paranoiditet. Langvarig høyt inntak gjennom kosten er forbundet med struma og økt risiko for skjoldbruskkreft.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: ​​​​​Storborre: kan forsterke virkning av blodfortynnende midler.
Rødalm: teoretisk kan urten på grunn av sitt sliminnhold forhindre opptak av andre legemidler.
Brønnkarse: teoretisk sett kan store mengder brønnkarse forstyrre virkningen av blodfortynnende midler.
Rødkløver: Kan forstyrre virkninger av blodfortynnende legemidler, og dermed gi økt blødningsrisiko. Det er knyttet bekymring til om urtens potensielle østrogenvirkning kan forstyrre effekten av tamoxifen eller andre hormonlegemidler.
Tare: ser ut til å ha antikoagulerende virkning og kan dermed gi økt risiko for blåmerker og blødninger hvis det brukes sammen med blodfortynnende legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Det mangler forskning til å kunne uttale seg om hvorvidt bruk av Essiac er trygt eller innebærer noen form for risiko. Det kan dermed ikke antas at bruk er trygt, spesielt med hensyn til bruk under graviditet og amming, samt samtidig bruk med andre legemidler.
Det er knyttet betydelig bekymring til at pasienter som bruker Essiac, også rådes til å velge bort ordinær kreftbehandling som cellegift og stråling.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: