- En global strategi på feltet alternativ behandling er fremdeles viktig

NAFKAM har blitt bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til Norges innspill til videre strategi på fagfeltet for Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Image
Dataanimert verdenskart på en gjennomsiktig skjerm med mange datamaskiner i bakgrunnen.s in the background.
Illustrasjonsbilde: Mostphotos.com


WHOs gjeldende strategi på området tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCIM) utløper dette året. I den anledning har WHO henvendt seg til medlemslandene for innspill til oppfølging og vegen videre, og norske helsemyndigheter har bedt NAFKAM bidra med innspill til det offisielle norske standpunkt i dette. 

Professor og leder for NAFKAM, Miek Jong er takknemlig for henvendelsen, fordi NAFKAM som nasjonalt forskningssenter siden 2000 og WHO Collaboration Centre fra 2008 har særlig innsikt i dette feltet:

- Våre befolkningsundersøkelser har vist at TCIM-behandlinger er betydelig tilstede i nordmenns bruk av alternativ behandling og dermed i deres totale helsetjeneste, forteller hun.

Jong sier videre at potensiell risiko ved TCIM-behandlinger dermed også er relevant for norske pasienter, helsepersonell og det offentlige helsevesenet å forholde seg til. En ny eller oppdatert global strategi for WHOs medlemsland vil derfor kunne påvirke NAFKAMs oppdrag, aktiviteter og prioriteringer, og bidra til trygge og kunnskapsbaserte helsevalg hos nordmenn.  

- Det er flere områder den inneværende WHO-strategien ikke dekker eller rekker over. En ny strategi bør derfor absolutt utarbeides. Av konkrete mål mener vi at den bør inneholde tiltak så som en felles, global plan over prioriterte forskningsområder innen TCIM, og et anbefalt, felles system for overvåkning og rapportering av uønskede effekter ved bruk av slik behandling, sier Miek Jong. 

Jong mener videre at WHO i neste periode bør arbeide for økt åpenhet og bedre dialog mellom helsepersonell og brukere av TCIM og andre selvvalgte helsestrategier, siden pasienters bruk av slik behandling sjelden blir tema i pasientdialogen. Dette kan øke risikoen.

- I tillegg råder vi til at de retningslinjer og anbefalte standarder som WHO har utviklet for TCIM-området, evalueres av bransjen og pasientsiden før de anbefales og tas i bruk.

Saken drøftes offisielt i WHO i januar/ februar. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: