E-vitamin

E-vitamin er en fellesbetegnelse på åtte ulike stoffer som finnes både naturlig i maten vi spiser, og i form av kosttilskudd.
Image
Foto av linfrø, olje, og kosttilskudd

E-vitamin er nødvendig for flere av organene i kroppen. E-vitamin er en antioksidant, som beskytter kroppen mot såkalte frie radikaler, som kan være skadelige for cellene. E-vitamin finnes naturlig i mange av matvarene som anbefales gjennom statens kostråd (Helsedirektoratet.no).

Tilskudd av E-vitamin er kjent brukt medisinsk ved en lang rekke helseproblemer, både i alternativmedisinsk og skolemedisinsk sammenheng. Det har dokumentert effekt og anbefales som behandling av konstatert E-vitaminmangel. Dokumentasjonen for mange andre bruksområder varierer, og det er det ikke alle disse som har noen påvist sammenheng med mangel på vitamin E.

Selv om E-vitamin finnes naturlig og har et vidt bruksområde, er det flere forsiktighetsregler knyttet til medisinsk bruk av E-vitamin.

Det er gjort tildels mye forskning på medisinsk bruk av E-vitamin. I mars 2021 inneholdt Natural Medicines oppsummeringer av forskning på E-vitamin brukt ved en rekke ulike tilstander. Vi gjør oppmerksom på at det ikke alltid er et klart skille mellom skolemedisinsk og alternativmedisinsk bruk av E-vitamin. Denne oversikten inkluderer dermed også skolemedisinske bruksområder for E-vitamin:

E-vitaminmangel og AVED (ataksi med E-vitaminmangel)

Forskningen som er gjort viser en gjennomgående og betydelig effekt, og forskerne vurderer studiene som så store og gode at funnene av effekt mest trolig stemmer.

Forskningen som er gjort på de følgende sykdommene/ helseproblemene tyder på en viss effekt, men forskerne mener at det trengs flere og bedre studier for å bekrefte det

Alzheimers og demens, G6PD-anemi, beta-talassemi, blodutredelser (etter cellegiftbehandling), blærekreft (forebygging), dysmenoré (smertefull menstruasjon), ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH), intrakraniell blødning og intraventrikulær hjerneblødning hos for tidlig fødte, mannlig infertilitet, nitrattoleranse ved hjertesykdom, PMS-symptomer, Retrolental fibroplasi (synstap) hos for tidlig fødte, tardiv dyskinesi (motoriske forstyrrelser)

Ved de følgende tilstander/ sykdommer/ helseproblemer tyder studiene som er gjort på at behandling med E-vitamin ikke har effekt

AMD (Alderselatert maculadegenerasjon), ALS (Amyotrofisk lateralsklerose/ Lou Gehrigs sykdom), angina-symptomer, arrdannelse/ arrvev, artrose (slitasjegikt/ osteoartritt), åreforkalkning (aterosklerose), atopisk eksem, kreft og kreftrelaterte problemer, dødfødsel, lungesykdommen bronkopulmonær dysplasi (BPD) hos fortidlig-fødte, grå stær, hjertesvikt (CHF),  høyt blodtrykk, veksthemming (IUGR), leversykdom, oral leukoplaki (hvite flekker i munnen), Parkinsons-symptomer, svangerskapsforgiftning (Preeklampsi), luftvegsinfeksjoner, arvelig netthinnedegenerasjon (Retinitis pigmentosa/ RP) og øyesykdommen retinopati, kardiovaskulær sykdom (CVD)

Ved de følgende tilstander/ sykdommer/ helseproblemer oppsummerer forskerne studiene som er gjort, til å ikke gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre om det virker eller ikke

Studiene som er gjort var for få/ små, forskningsmetodisk mangelfulle, og/ eller at resultatene fra dem var sprikende og motstridende. Dette gjelder: motvirke aldring av huden, astma, tilheling av brannsår, infeksjoner, CFS/ ME, hørselstap, nevropati (nervebetennelse), depresjon, diabetes (forebygging), diabetiske fotsår, kognitiv svekkelse ved Downs, blødninger, endringer i nyrefunksjonen, granuloma annulare (rødt, ringformet hudutslett), dyspraksi (DCD - Developmental Coordination Disorder), fokal segmentær glomeruskulose (FSG), Huntingtons sykdom, nyresykdommenn IgA nepropati hos barn (Berger's sykdom), irritabel-tarm-syndrom (IBS), intermittent claudication (smerter eller tretthet i musklene i benet ved gange), hårlus, hetetokter ved overgangsalderen, Duchennes muskeldystrofi, nattlige beinkramper, ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD), betennelse i munnhuleslimhinnen (oral mukositt), osteoporose (benskjørhet), skjev penis (Peyronies sykdom), tilheling etter øye-laseroperasjon (Photorefractive keratectomy), fysisk ytelse og styrke hos eldre, forebygging av fortidligfødsel, urolige ben (RLS), leddgikt, schizofreni, Sigdcelleanemi, strekkmerker ved graviditet, hjerneblødning, solforbrenning/ solbrenthet, uveitt (synstruende betennelse i øyet), overgangsalder-relaterte plager i underlivet

E-vitamin i anbefalte mengder regnes som trygt for de fleste. "Anbefalt mengde" varierer imidlertid etter om man er syk eller frisk, og hvilken type E-vitamin det er snakk om. Vi anbefaler derfor at du drøfter medisinsk bruk av E-vitamin med lege. 

Selv om E-vitamin generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av vitaminet. Man bør ifølge våre kilder generelt unngå å bruke høye doser E-vitamin.

Unngå bruk

Gravide bør i de åtte første ukene av svangerskapet unngå å bruke E-vitamin medisinsk, med mindre lege mener det er nødvendig. Grunnen er at man mistenker at gravides bruk av E-vitamini denne perioden kan øke risikoen for medfødt hjertefeil.

Personer med blødningssykdom, eller som bruker blodfortynnende bør unngå å bruke E-vitamin.

Bivirkninger

Det er rapportert om sjeldne tilfeller av kvalme, diare, mage- og tarmkramper, tretthet, svakhet, hodepine, tåkesyn, utslett, funksjonsforstyrrelse i kjønnskjertel, samt utskillelse av kreatin (Store medisinske leksikon)i urinen.

Høye doser med E-vitamin øker risikoen for blødning. E-vitamin kan også øke risikoen for både hjerneblødning, prostatakreft, samt kortere livslengde hos pasienter med dårlig helse.

Å smøre E-vitamin på huden er forbundet med kontakteksem (Store medisinske leksikon) på avgrensede deler av huden og betennelsesreaksjoner.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

E-vitamin kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler hos Helsenorge.no) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi dette kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Drøft bruk med lege

Personer som skal få utvidet eller åpnet blodkar, personer med blødningssykdom, diabetes, hjerte –og karsykdom, hode –og halskreft, prostatakreft, personer som har hatt hjerteinfarkt, personer som har hatt slag, personer med retinitis pigmentosa (NHI.no), personer som har K-vitaminmangel.

Også personer som bruker andre medisiner, urter eller kosttilskudd bør drøfte bruk av kosttilskudd med E-vitamin, med lege.

For ammende

E-vitamin er en normal og viktig komponent i morsmelk. Noen ammende mødre kan trenge å supplere dette gjennom ekstra E-vitamin i dietten. Inntak av dette i form av multivitaminer regnes som en trygg måte å forbedre E-vitamin-nivået i morsmelken.

I følge våre kilder er høyere daglige doser av E-vitamin tilskudd hos ammende mødre ikke tilstrekkelig undersøkt, og man kan derfor ikke si no om sikkerheten for ammende og spedbarn ved bruk av større doser. All bruk av E-vitamin som behandling av spedbarn bør drøftes med lege på forhånd.

Generelle forsiktighetsregler

E-vitamin er fellesbetegnelsen på stoff-gruppene tokoferol og tokotrienol. Hver av gruppene består av fire ulike stoffer. E-vitamin er med andre ord en fellesbetegnelse på totalt åtte forskjellige stoffer.

E-vitamin hører også til kategoriene fettløselige vitaminer (Store medisinske leksikon) og antioksidanter (Store norske leksikon). Disse finnes både naturlig i mat, og i form av kosttilskudd. Kosttilskuddene kan inneholde både naturlig og syntetisk E-vitamin. Bortsett fra ved noen konkrete mangelsykdommer/ tilstander, er det generelle rådet for å tilegne seg E-vitaminer og andre antioksidanter, en variert diett med mye frukt, grønnsaker og fullkorn fremfor å bruke syntetisk framstilte tilskudd.

Bakgrunnen for oppdagelsen av E-vitaminet var en studie av rotter som fikk en diett rik på fett. Dietten gjorde at rottene ble mindre fruktbare. I korn var det imidlertid et stoff som påvirket fruktbarheten deres positivt. Stoffet ble i 1925 anerkjent som det femte vitaminet og kalt E-vitamin.

Les også vår artikkel om E-vitamin brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ behandling brukt ved kreft.

Andre navn

Tokoferol, alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gamma-tokoferol, delta-tokoferol, tokotrienol, alfa-tokotrienol, beta-tokotrienol, gamma-tokotrienol, og delta-tokotrienol.

Engelske navn: vitamin E, tocopherol, alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, tocotrienol, alpha-tocotrienol, beta-tocotrienol, gamma-tocotrienol og delta-tocotrienol.

Flere av lenkene under fører til eksterne sider hvor vi har hentet informasjon.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: