E-vitamin | NAFKAM

E-vitamin

E-vitamin er en fellesbetegnelse på åtte ulike stoffer som finnes både naturlig i maten vi spiser, og i form av kosttilskudd.

E-vitamin brukes ved en lang rekke helseproblemer, både innen skolemedisinen og i forbindelse med alternativ behandling.

Det er i behandling av E-vitaminmangel at vitaminet har best dokumentert effekt. Selv om E-vitamin finnes naturlig og har et vidt bruksområde, er det flere forsiktighetsregler knyttet til medisinsk bruk av E-vitamin.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

E-vitamin er nødvendig for flere av organene i kroppen. E-vitamin er også en antioksidant, som beskytter kroppen mot såkalte frie radikaler, som kan være skadelige for cellene.

5. februar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på E-vitamin brukt ved ulike tilstander  (Merk: Det er ikke alltid et klart skille mellom skolemedisinsk og alternativ bruk av E-vitamin . Denne oversikten vil derfor også inkludere skolemedisinske bruksområder for E-vitamin):

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT

AVED (ataksi med E-vitaminmangel)

E-vitaminmangel

 

 

Alzheimers

Anemi (blodmangel)

Beta-talassemi

Blodutredelser etter cellegiftbehandling

Blærekreft (forebygge)

Demens

Dysmenoré (smertefull menstruasjon)

Dyspraksi

Fokal segmentær glomeruskulose (FSG)

Fibrose (arrvev) etter strålebehandling

Fysisk ytelse hos eldre

Granuloma annulare

G6PD-mangel

Huntingtons sykdom

Ikke-alkoholisk steatohepatitt (NASH)

Infertilitet

Intrakraniell blødning hos for tidlig fødte

Intraventrikulær hjerneblødning hos for tidlig fødte

Leddgikt

Nitrattoleranse ved hjertesykdom

Nyreskade fra cellegiftbehandling

Parkinsons sykdom

PMS

Retrolental fibroplasi (synstap) hos for tidlig fødte

Solforbrenning/solbrenthet

Tardiv dyskinesi (motoriske forstyrrelser)

Tilheling etter øye-laseroperasjon

Uveitt

 

ALS (Amyotrofisk lateralsklerose/ Lou Gehrigs sykdom)

AMD (Alderselatert maculadegenerasjon)

Angina

Arrdannelse

Atopisk eksem (dermatitt)

BPD (lungesykdom) hos for tidlig fødte

Bukspyttkjertelkreft

Brystkreft (forebygge)

Hjerte-kar-sykdom

Duchennes muskeldystrofi

Hemolytisk anemi hos for tidlig fødte

Godartet svulst i brystet

Hetetokter etter brystkreft

Hjertesvikt (CHF)

Høyt blodtrykk

Hode- og nakkekreft*

Kreft (forebygge)

Kreft i svelget (forebygge)

Levealder og dødelighet

Leversykdom

Lungekreft

Luftveisinfeksjon hos eldre

Muskelsvinn (dystrofi)

Prostatakreft (forebygge)**

Retinitis pigmentosa (øyesykdom)

Slitasjegikt

Svangerskapsforgiftning

Sår i munnslimhinnen

Endetarm- og tykktarmskreft

Åreforkalkning (aterosklerose)

 

Det er i tillegg gjort noen oppsummeringer av forskningen på e-vitamin, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder e-vitamin brukt ved: astma, diabetes, føflekkreft (forebyggende), grå stær, hyperlipemi (høyt fettinnhold i blodet), hjerneinfarkt (iskemisk slag), IgA-nefritt (nyrebetennelse), infeksjon ved cellegiftbehandling, levertransplantasjon, magekreft, nattlige leggkramper, reperfusjonsskade (vev- eller organskade) ved bypassoperasjon, røykeben og sigdcelleanemi.

*) Forskerne er bekymret for at tilskudd for E-vitamin kan øke risikoen for denne formen for kreft kommer tilbake, og for flere kreftsvulster. 
**) Forskerne advarer om at E-vitamin kan øke risikoen for denne formen for kreft.

Er det trygt?

E-vitamin i anbefalte mengder regnes som trygt for de fleste. Hva som er anbefalt mengde varierer etter om man er syk eller frisk, og hvilken type E-vitamin det er snakk om. Vi anbefaler derfor at du drøfter medisinsk bruk av E-vitamin med lege.

Selv om E-vitamin generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av vitaminet.

Unngå bruk
Man bør ifølge våre kilder generelt unngå å bruke høye doser E-vitamin.

I de åtte første ukene av graviditeten bør man unngå å bruke E-vitamin medisinsk, med mindre lege mener det er nødvendig.

Personer med kjent allergi for produkter som inneholder E-vitamin bør unngå å bruke disse produktene.

Også personer med en blødningssykdom, eller som bruker blodfortynnende bør unngå å bruke E-vitamin.

Drøft bruk med lege
Ammende, personer som skal få utvidet eller åpnet blodkar, personer med blødningssykdom, diabetes, hjerte –og karsykdom, hode –og halskreft, prostatakreft, personer som har hatt hjerteinfarkt, personer som har hatt slag, personer med retinitis pigmentosa, personer som har K-vitaminmangel.

Også personer som bruker andre medisiner, urter eller kosttilskudd bør drøfte bruk av kosttilskudd med E-vitamin, med lege.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan det å spise E-vitamin medføre kvalme, diare, mage- og tarmkramper, tretthet, svakhet, hodepine, tåkesyn, utslett, funksjonsforstyrrelse i kjønnskjertel, samt utskillelse av kreatin i urinen.

Høye doser med E-vitamin kan øke risikoen for blødning. E-vitamin kan også øke risikoen for både hjerneblødning, prostatakreft, samt kortere livslengde hos pasienter med dårlig helse.

Man tror også at E-vitamin kan øke risikoen for medfødt hjertefeil når det brukes de åtte første ukene under graviditeten.

Å smøre E-vitamin på huden er forbundet med kontakteksem, betennelsesreaksjoner, samt eksem på avgrensede deler av huden.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

E.vitamin kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi dette kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

E-vitamin er fellesbetegnelsen på stoff-gruppene tokoferol og tokotrienol. Hver av gruppene består av fire ulike stoffer. E-vitamin er med andre ord en fellesbetegnelse på totalt åtte forskjellige stoffer.

E-vitamin hører også til kategoriene fettløselige vitaminer og antioksidanter. Disse finnes både naturlig i mat, og i form av kosttilskudd. Kosttilskuddene kan inneholde både naturlig og syntetisk E-vitamin. Bortsett fra ved noen konkrete mangelsykdommer/ tilstander, er det generelle rådet for å tilegne seg E-vitaminer og andre antioksidanter, en variert diett med mye frukt, grønnsaker og fullkorn fremfor å bruke syntetisk framstilte tilskudd.

Bakgrunnen for oppdagelsen av E-vitaminet var en studie av rotter som fikk en diett rik på fett. Dietten gjorde at rottene ble mindre fruktbare. I korn var det imidlertid et stoff som påvirket fruktbarheten deres positivt. Stoffet ble i 1925 anerkjent som det femte vitaminet og kalt E-vitamin.

Les også vår artikkel om E-vitamin brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: tokoferol, alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gamma-tokoferol, delta-tokoferol, tokotrienol, alfa-tokotrienol, beta-tokotrienol, gamma-tokotrienol, og delta-tokotrienol.

Engelske navn: vitamin E, tocopherol, alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, tocotrienol, alpha-tocotrienol, beta-tocotrienol, gamma-tocotrienol og delta-tocotrienol.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: