Doktorgrad på alternativ behandling hos barn med kreft 

Dana C. Mora har sett på bruk av alternativ behandling som støttebehandling for barn med kreft. 

Image
Bilde av Dana C. Mora, på hennes disputas ved UiT
Dana Catalina Mora. Foto: Ingrid Leithe, NAFKAM

Dana C. Mora disputerte nylig ved UiT og fikk sin doktorgrad i helsevitenskap til stor glede for henne selv og NAFKAM. Mora har skrevet avhandling om alternativ behandling som støttebehandling ved eller etter kreftbehandling hos barn.

Det mangler forskning på bruk og sikkerhet av alternativ behandling blant barn med kreftsykdom. I prosjektet samlet derfor Mora det som var av eksisterende forskning og gjorde også intervjuer og en spørreundersøkelse.

- Fra den systematiske litteraturgjennomgangen fant vi at akupunktur kan redusere kvalme og oppkast som følge av cellegiftbehandling hos barn med kreft, men det manglet data på sikkerheten rundt denne behandlingen. Her trengtes det mer forskning, sier Mora.

Neste fase i prosjektet var å intervjue behandlere som jobber med barn med kreft. Hun henvendte seg til 22 behandlere, noen av dem i land som USA, Canada, Tyskland og Nederland hvor alternativ behandling er mer brukt og akseptert som støttebehandling, ifølge Mora. Dette var både helsepersonell innenfor helsevesenet og alternative behandlere utenfor helsevesenet.

- Det kom fram at sikkerhet var deres hovedbekymring for støttebehandling til barn, og viktigheten av å ikke legge ekstra byrde på barnet og familien, sier hun.  

Mest brukt: Massasje, D-vitamin og musikkterapi 

Mora gjennomførte også en spørreundersøkelse blant foreldre til barn med kreft i Norge for å forstå bruken av alternativ behandling som støttebehandling blant denne gruppen. Mora fant at en betydelig andel (omtrent 47%) av barn med kreft i Norge mottok alternativ behandling:

- Foreldrene ønsket å være mer aktivt involvert i støttebehandlinger for barna sine og brukte ofte behandlinger som massasje, D-vitamin og musikkterapi.

Mora håper forskningen hennes vil bli en ressurs for familier som står overfor barnekreft og opplever bivirkninger av kreft og kreftbehandling.

- Det ultimate målet er å utvikle en nettside som kan hjelpe foreldrene med å ta informerte beslutninger når de vurderer alternativ behandling for barna sine. Jeg håper forskningen min kan være til nytte for familier som opplever barnekreft i fremtiden. 

- Dana får jobben gjort 

Hovedveileder Trine Stub er tydelig stolt og forteller at det har vært en glede å jobbe med Mora. 

- Dette arbeidet kunne ikke blitt gjennomført hvis det ikke var for at Dana hadde så god kjennskap til forskningsarbeid fra før. I tillegg er hun utrolig arbeidsom. Hun forstår hva som må gjøres og hun får jobben gjort, sier Stub.  

Stub, som er forskningsprofessor ved NAFKAM, fortsetter:  

- Danas arbeid er et viktig bidrag for å styrke sikkerheten til barn med kreft, øke kunnskapen om feltet og gi riktig informasjon til foreldre. Funnene kan også forbedre forståelsen mellom helsepersonell og alternative behandlere i omsorgen for kreftsyke barn, sier hun.  

Fra Miami til multemyra

Mora har bodd i Miami en stor del av livet og jobbet i Winston-Salem, Nord-Carolina hvor hun forsket på arbeidshelse. Hun har altså skiftet ut forskningsfelt i tillegg til arbeidsplass og bosted. 

- Det har absolutt vært en overgang å flytte fra høylytte, travle storbyer til fredelige Tromsø. Jeg trives med den rolige livsstilen her, spesielt muligheten til å komme meg overalt jeg trenger til fots. Jeg har tatt fine pauser i doktorgradsarbeidet med å gå på tur og plukke sopp og multebær, sier hun. 

Hun forteller at hun også merker forskjell når det gjelder arbeidslivet som forsker.

- Det er veldig hyggelig å jobbe her i Norge og jeg setter pris på et noe flatere hierarki enn jeg har vært vant med. Jeg vil gjerne bli her eller en annen plass i Norge noen år til, lære språket bedre og fortsette innen helseforskning, sier hun, og fortsetter:

- Jeg har vokst både faglig og personlig disse årene i Tromsø, og har følt meg støttet og inkludert hele veien av veiledere og kollegaer på NAFKAM. Jeg føler meg virkelig privilegert som har hatt muligheten til å gjøre dette arbeidet.

Les avhandlingen her 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: