Dikloracetat (DCA) ved kreft | NAFKAM

Dikloracetat (DCA) ved kreft

Dikloracetat (DCA) er et syntetisk framstilt stoff som hevdes å ha virkning på flere sykdommer, men forskningen på effekt og sikkerhet er utilstrekkelig og sprikende.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Dikloracetat (Dikloreddiksyre, DCA) er et syntetisk framstilt stoff som har blitt brukt som eksperimentell medisin i forbindelse med sjeldne medfødte sykdommer, som blant annet melkesyreacidose (opphopning av melkesyre i kroppen).
  • Det finnes ingen tilgjengelige kontrollerte kliniske studier av DCA brukt ved kreft. Det mangler dermed solid dokumentasjon for eventuelle effekt av DCA brukt ved kreft.
  • DCA er generelt godt tolerert og anses som trygt til voksne personer i doser opptil 6,25 mg/kg kroppsvekt to ganger daglig i opptil en måned.

Dikloracetat (DCA) er et syntetisk framstilt stoff som brukes i eksperimentell behandling for å motvirke opphopning av melkesyre i forbindelse med medfødte mitokondrielle sykdommer.

Nåværende interesse for DCA som krefthemmende middel utviklet seg etter publisering av en vitenskapelig artikkel i 2007. I artikkelen ble DCA hevdet å kunne forårsake selektiv død av kreftceller i mennesker, basert på studier av kreftceller i vevskultur og etter innsetting av slike i dyreverter. Artikkelen, sammen med resultatene fra de opprinnelige prekliniske studiene og ikke-verifiserte historier fra enkeltpersoner, ble deretter brukt av ulike ikke-vitenskapelige, kommersielle grupper til å hevde DCAs påståtte krefthemmende egenskaper overfor vanlige lekfolk.

Etter den første publiserte studien har flere uavhengige forskere bekreftet og utvidet de opprinnelige funnene av DCAs svulsthemmende effekt i en rekke menneskelige kreftceller og i dyremodeller. Disse studiene antyder at DCA sammen med grunnleggende metabolske signalsystemer kan hemme ondartet celledeling og øke effekten av flere andre krefthemmende stoffer.

Det finnes ingen kontrollerte kliniske studier av DCA tilgjengelige, og dokumentasjonen er dermed utilstrekkelig til å kunne si tydelig om bruk av DCA ved kreft har effekt.

Resultatene fra fire små Fase I-studier, hvor man har sett på blant annet sikkerhet, tyder på at langvarig bruk av DCA som enkeltsubstans er generelt godt tolerert og kan ha effekt mot noen svulster. Selv om en studie ble avsluttet tidligere enn planlagt på grunn av sikkerhetshensyn, finnes det dokumentasjon på at doser opptil 6,25 mg/kg kroppsvekt to ganger daglig, er trygt for de aller fleste voksne personer.

Opplysninger om originaldokument: Timm Hoeres, Markus Horneber, CAM-Cancer Consortium. Dichloroacetate [online document]. July 13, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Dikloracetat (Dikloreddiksyre, DCA) ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer

Mulig risiko ved bruk av DCA/dikloracetat

Bivirkninger: DCA har i stor grad vært ansett som trygt å bruke til tross for antydninger om nevrologiske forgiftninger. Fra kliniske studier er det rapportert om bivirkninger som blant annet perifer nevropati i form av nummenhet, parestesi og gangforstyrrelser. Slike bivirkninger vil som oftest forsvinne når en slutter med inntaket, selv om det kan ta opptil flere måneder.
I en studie med kreftpasienter er det meldt om bivirkninger som tretthet, mage-/tarmsymptomer og reversible skader på celler i leveren.

Kontraindikasjon: Flere forhold kan betraktes som kontraindiaksjon: Forekomst av allergi grunnet halogenerte syrer (som bla finnes i bleknings- og desinfeksjonsmidler), insekticider, fargestoffer, farmasøytika mm; Tilstedeværelse av medium eller høyere grad av perifer nevropati grunnet sammorbiditeter (eks multippel sklerose); leversykdommer.

Interaksjoner: Cellegiftbehandling kan gi nevrologiske forgiftninger, noe som kanskje kan forverres ved samtidig bruk av DCA.

Annet/vær ekstra obs på: Det foreligger ingen data om bruk av DCA ved graviditet og amming. Laboratorieforsøk har ikke påvist risiko for mutasjon av celler, men forsøk på rotter har antydet skadelig effekt. Flere institusjoner, bla Federal Drug administration i USA, har listet DCA som et mulig kreftfremkallende middel for mennesker.
DCA produseres ofte etter kvalitetsstandard for industriell eller teknisk karakter, og ikke etter krav for farmasøytiske klasse. Dette medfører en mulig risiko for nedsatt kvalitet.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: