Breuss kreftkur | NAFKAM

Breuss kreftkur

Breuss kreftkur er en streng diett forbundet med betydelig risiko for forverret helsetilstand, forårsaket av underernæring og bortprioritering av skolemedisinsk kreftbehandling.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Breuss kreftkur består av en 42-dagers faste kombinert med spesifikke grønnsaksjuicer og tetyper.
  • Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å støtte bruk av Breuss kreftkur som kreftbehandling.
  • Kuren anses som risikabel, da pasienter anbefales å ikke følge konvensjonell kreftbehandling mens kuren pågår. I tillegg kan fasten forårsake underernæring.

Kjernen i Breuss kreftkur er et strengt kosthold, som består av en 42-dagers faste kombinert med spesielle typer grønnsaksjuice og te. Det inkluderer anbefalte tillegg som gis for eksempel for å unngå såkalte vannårer. Ifølge Breuss teori krever kreftceller fast føde for å overleve i kroppen.

I forskningen har man ikke tilstrekkelige bevis for at Breuss kreftkur kan ha effekt slik det hevdes. Det foreligger heller ingen pålitelig vitenskapelig dokumentasjon for å støtte den påkrevde handlingsmåten.

Det er betydelig risiko forbundet med Breuss kreftkur. Fasten innebærer en potensiell risiko for generell underernæring. Det alvorligste er likevel risikoen for at pasientene vil avbryte eller velge bort konvensjonell behandling, da Breuss bannlyser slik behandling i kombinasjon med fastekuren.

Det mangler vitenskapelig forskning og dokumentasjon på både eventuelle fordeler og risiko ved å benytte Breuss kreftkur.

Opplysninger om originaldokument:

K Krumwiede, Markus Horneber , CAM-Cancer Consortium. Breuss Cancer Cure [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Breuss kreftkur. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Breuss kreftkur

Bivirkninger: Ingen kjente

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Det mangler i stor grad publisert informasjon vedrørende Breuss kreftkur, men det er knyttet stor bekymring til bruk av metoden.
Risiko for rask og farlig avmagring er en av bekymringene. Det samme er underernæring som igjen har kjent negativ innvirkning på sykelighet, dødelighet, sykehusopphold og livskvalitet hos kreftpasienter.
Størst bekymring er knyttet til at kreftpasienter skal velge bort skolemedisinsk behandling jf Breuss motstand mot nettopp slik behandling.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: