Breuss kreftkur | NAFKAM

Breuss kreftkur

Breuss kreftkur er en streng diett basert på flytende næring. Den er forbundet med betydelig risiko for forverret helsetilstand, forårsaket av underernæring og bortprioritering av skolemedisinsk kreftbehandling.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Breuss kreftkur. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Kjernen i Breuss kreftkur er en streng diett som består av en 42-dagers faste kombinert med spesifikke grønnsaksjuicer og tetyper. For å unngå såkalte vannårer får man i tillegg også tilleggsanbefalinger. Ifølge Breuss' teori krever kreftceller fast føde for å overleve i kroppen.

Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å støtte disse påstandene, og det er ingen pålitelige vitenskapelige data som støtter den påståtte virkningsmekanismen.

Det er sannsynlig at den anbefalte fasten kan være farlig for kreftpasienter fordi det er en risiko for generell underernæring. Ettersom Breuss forbyr konvensjonell kreftbehandling mens pasienter gjennomgår hans behandling, er det en risiko for at pasienter avbryter konvensjonell behandling.

Det mangler vitenskapelige undersøkelser av fordelene og farene ved Breuss kreftkur..

Opplysninger om originaldokument:

K Krumwiede, Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. Breuss Cancer Cure [online document]. August 2020.

 

Mulig risiko ved bruk av Breuss kreftkur

Bivirkninger: Ingen kjente

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Det mangler i stor grad publisert informasjon vedrørende Breuss kreftkur, men det er knyttet stor bekymring til bruk av metoden.
Risiko for rask og farlig avmagring er en av bekymringene. Det samme er underernæring som igjen har kjent negativ innvirkning på sykelighet, dødelighet, sykehusopphold og livskvalitet hos kreftpasienter.
Størst bekymring er knyttet til at kreftpasienter skal velge bort skolemedisinsk behandling jf Breuss motstand mot nettopp slik behandling.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: