Boswellia ved kreft | NAFKAM

Boswellia ved kreft

Boswellia er en plantefamilie med blant annet busker og trær, som vi finner i Asia og Afrika. Boswellia-ekstrakt hevdes å kunne virke positivt på flere sykdomstilstander.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Boswellia er en plantefamilie med flere underarter, blant annet mange tropiske trær og busker som vokser i Asia og Afrika. For medisinske formål brukes hovedsakelig harpiksen.
  • Hvorvidt inntak av Boswellia-ekstrakt kan ha effekt på hjernesvulster, væskeansamling i tilknytning til hjernesvulster, hjernemetastaser eller andre krefttyper hos kvinner, menn eller barn, er fortsatt usikkert og udokumentert. Forskningen er mangelfull og utilstrekkelig.
  • Boswellia-syrer er antydet å virke hemmende på cytokrom P450 isoenzym og P-glykoprotein.
  • Bruk av Boswellia-ekstrakt anses som trygt, men bivirkninger som irritasjon i mage-/tarmsystemet og i huden er registrert.

Vekster i Boswellia-familien er trær som vokser i Asia og Afrika. Ekstrakt og syrer fra forskjellige Boswellia-trær selges som kosttilskudd. Boswellia-ekstrakt hevdes å kunne motvirke betennelsesprosesser, redusere væskeansamlinger rundt hjernesvulster, samt hemme utvikling av svulster.

In vitro-studier har antydet at Boswellia-syrer kan virke hemmende på celledeling og betennelser. Resultatene fra to kliniske studier og to observasjonsstudier (case-serier) tyder på gunstig effekt av Boswellia-ekstrakter på hjerneødem. Funnene er imidlertid svake, og det kan ikke trekkes entydige konklusjoner om hvorvidt det å innta Boswellia-ekstrakter eller Boswellia-syrer har effekt på hjernesvulster hos mennesker eller ikke.

Studier av hvordan legemidler og urter blir tatt opp og skilt ut av kroppen, har antydet at Boswellia-syrer har hemmende effekt på cytokrom P450 isoenzymer, som bidrar til nedbrytning av medikamenter i leveren, og på glykoprotein P. Studiene sier ikke noe om eventuell risiko for interaksjon med andre medisiner hos mennesker så langt.

Bruk av Boswellia-produkter anses i hovedsak for å være trygt. Det er likevel registrert noen bivirkninger av Boswellia-ekstrakter, men disse er forbigående og involverer hovedsakelig mage-/tarmsystemet og huden.

Opplysninger om hoveddokument:

Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Boswellia spp [online document]. July 29, 2015.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på boswellia ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Boswellia

Bivirkninger: Bruk av boswellia kan gi bivirkninger som kvalme/brekninger, utslett, diare, smerter i mage og tarm, appetittløshet og halsbrann.

Kontraindikasjon: For gravide og ammende: man kjenner ikke til at mors bruk av boswellia har medført misdannelser hos barn, eller gitt ubehag gjennom morsmelk. Det er heller ikke tilgjengelig informasjon om hvorvidt bruk av boswellia kan skade arvestoff eller på lang sikt være kreftfremkallende.
Personer som tidligere har reagert allergisk på boswelliaprodukter, anbefales ikke bruk.

Interaksjoner: Det foreligger funn i laboratorieforsøk som antyder at bruk av boswellia teoretisk sett kan hemme enkelte cellesystemer i kroppen. Dette er ikke bekreftet i kliniske studier.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: