Boswellia ved kreft | NAFKAM

Boswellia ved kreft

Boswellia er en plantefamilie med blant annet busker og trær. Boswellia-ekstrakt hevdes å kunne virke positivt på flere sykdomstilstander.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Boswellia ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Boswellia er en plantefamilie med flere underarter, blant annet mange tropiske trær og busker som vokser i Asia, Afrika og Midtøsten. For medisinske formål brukes hovedsakelig harpiksen. Ekstrakt av boswellia har blitt brukt oralt, topisk og som aromaterapi. Ekstraktene hevdes å hemme inflammatoriske prosesser, inneha kreftforebyggende egenskaper og muligens være effektiv mot perifokalt ødem i hjernekreft, strålingsindusert dermatitt og andre inflammatoriske tilstander.

In-vitro eksperimenter har funnet anti-inflammatoriske effekter, antiproliferative effekter (hemmer cellevekst) og apoptotisk effekt (effekt på celledød) av syrer fra boswellia.

  • Hjernesvulster: Til tross for noen positive foreløpige data, kan det ikke trekkes noen faste konklusjoner om effekten av oralt administrerte Boswellia-ekstrakter på peritumouralt hjerneødem eller hjernesvulster (to kontrollerte og tre små ukontrollerte studier)
  • Strålingsdermatitt: Det er ikke tilstrekkelig data (en RCT, n = 114) for å fastslå effekten av Boswellia-holdige kremer på strålingsdermatitt

Boswellia-ekstrakter tolereres generelt godt, bivirkninger involverer hovedsakelig mage-tarmsystemet og huden.

Farmakokinetiske studier har antydet hemmende effekter av Boswellia-syrer på cytokrom P450-isoenzymer og P-glykoprotein, men disse studiene gir ingen vurdering av risikoen for legemiddelinteraksjoner hos mennesker så langt.

Opplysninger om hoveddokument:

Ellen Conte and the CAM Cancer Consortium. Boswellia spp [online document]. February 20, 2021.

 

Mulig risiko ved bruk av Boswellia

Bivirkninger: Kliniske studier har rapportert at bivirkninger er uvanlige og milde. De er i hovedsak relatert til mage-/tarm eller hudreaksjoner.

Kontraindikasjon: For gravide og ammende: Man kjenner ikke til at mors bruk av boswellia har medført misdannelser hos barn, eller gitt ubehag gjennom morsmelk.
Personer som tidligere har reagert allergisk på boswelliaprodukter, anbefales ikke bruk.

Interaksjoner: Det foreligger funn i laboratorieforsøk som antyder at bruk av boswellia teoretisk sett kan hemme enkelte cellesystemer i kroppen. Dette er ikke bekreftet i kliniske studier.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: