Blåbær | NAFKAM

Blåbær

Både bær og blader fra blåbærbusken (Bilberry, vaccinium myrtillus) har flere kjente bruksområder, blant annet ved enkelte magelidelser og øyelidelser, og ved høyt blodsukker.

Både bær og blader fra blåbærbusken (Bilberry, vaccinium myrtillus) har flere kjente bruksområder, blant annet ved enkelte magelidelser og øyelidelser, og ved høyt blodsukker. Det finnes imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter slik bruk.

Blåbær regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Gravide og ammende anbefales ikke å bruke blåbær som medisinsk behandling.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Blåbær inneholder tanniner som kan være betennelsesdempende. Det er mulig at stoffer som finnes i blåbær kan senke blodsukker og kolesterol. Noen forskere mener at flavonoider i blåbær kan forbedre blodomløpet hos personer med diabetes og dermed forebygge skader på netthinnen.

30. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på blåbær ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
 

Svikt i blodårene

Øyeskaden retinopati

 Nattsyn  

Det er i tillegg gjort noen oppsummeringer av forskningen på blåbær, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder blåbær brukt ved: 
Grønn stær, Intraokulært trykk (forhøyet), irritabel tarm-syndrom, menstruasjonssmerter, metabolsk syndrom, nedsatt glukosetoleranse, synstretthet, vekttap

Er det trygt?

Bær fra blåbærbusken regnes som trygt for de fleste. Selv om bær fra blåbærbusken generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av denne urten.

Unngå bruk
Gravide og ammende bør begrense seg til de mengder man vanligvis bruker i mat, og unngå medisinsk bruk av blåbær. Hva som menes med medisinsk bruk er ikke definert nærmere i våre kilder.

Sikkerheten ved bruk av blader fra blåbærbusken er dårlig dokumentert, og bruk anbefales derfor ikke. Personer med kjent allergi mot blåbær eller andre medlemmer av lyngfamilien bør unngå bruk av blåbær.

Drøft bruk med lege
Diabetikere og personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd bør drøfte eventuell medisinsk bruk av blåbær med sin lege.

Bruk av bær og blader fra blåbærbusken bør ikke erstatte nødvendig medisinsk hjelp.

Bivirkninger

I følge Natural Medicines er det ikke rapportert om bivirkninger av blåbær. Dersom du likevel får bivirkninger ved bruk av blåbær bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Blåbær kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Vanlig blåbær er bær fra planten Vaccinium myrtillus, som er vanlig i nesten hele Norge. Bærene er kulerunde, velsmakende og, som navnet indikerer, blå av farge. Blåbærbuskens bær og blader er klassifisert som handelsvare og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Historiske kilder tyder på at blåbær ikke har spilt noen sentral rolle som medisinplante, verken i Norge eller i resten av den vestlige verden. Tørkede blåbær har imidlertid vært et populært husråd ved diaré og tarmkatarr, og inntil 1963 var tørkede blåbær et såkalt offisinelt legemiddel, det vil si et standardisert legemiddel tilvirket på apotek.

Norsk navn: blåbær
Latinsk navn: vaccinium myrtillus
Engelske navn: airelle, bilberry,bleaberry, blueberry, huckleberry, hurtleberry, whinberry, whortleberry
Familie: lyngfamilien

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: