Blåbær | NAFKAM

Blåbær

Blåbær (vaccinium myrtillus) inneholder mange gunstige stoffer, og både bær og blader har flere kjente bruksområder. Forskningen har ikke påvist medisinsk effekt ved alle helseproblemene den har blitt brukt ved.
Image
Foto av blåbær

Blåbær regnes som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat. Gravide og ammende anbefales imidlertid  ikke å bruke blåbær som medisinsk behandling.

Virker det?

Man vet at blåbær inneholder tanniner, som blant annet kan hjelpe mot diare, luftvegsirritasjoner og å redusere hevelser og betennelser. Blåbær inneholder også stoffer som man antar kan senke blodsukkeret og kolesterolnivået. Noen forskere mener også at flavonoider i blåbær kan forbedre sirkulasjonen hos personer med diabetes. 

Ved søk i våre kilder i juni 2020 fant vi følgende kunnskapsoppsummeringer av forskning på blåbær:

To ulike oppsummeringer fant ingen effekt av blåbær på høyt blodtrykk. Disse oppsummeringene var fra 2018 og 2017, og finnes i kildelisten nedenfor.

En oppsummering fra 2016 konkluderte med at blåbær kan se ut til å senke risikoen for diabetes hos unge friske voksne, i kombinasjon med et sunnere kosthold.

En annen oppsummering (2019) fant at blåbær muligens har gunstig effekt på glukosenivået i blodet hos personer med diabetes type 2.

En oppsummering fra 2020 konkluderte med at det trengs mer og bedre forskning, men at det ser ut til at blåbær har en potensiell effekt på humør og kognitiv ytelse.

Er det trygt?

Bær fra blåbærbusken regnes som trygt for de fleste. Likevel er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk av denne urten.

Unngå bruk

Selv om det er påvist få bivirkninger generelt og svært lite for gravide og ammende, råder forskerne disse gruppene til å holde seg på den sikre siden og unngå å bruke blåbær for medisinske formål. 

Sikkerheten ved bruk av blåbærbuskens blader er dårlig dokumentert, og bruk anbefales derfor generelt ikke. Personer med kjent allergi mot blåbær eller andre medlemmer av lyngfamilien bør unngå bruk av blåbær.

Drøft bruk med lege på forhånd

Innholdet av stoffer som kan senke blodsukkeret, tilsier at diabetikere og personer som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd bør drøfte eventuell medisinsk bruk av blåbær med sin lege.

Bruk av bær og blader fra blåbærbusken bør ikke erstatte nødvendig medisinsk hjelp.

Bivirkninger

I følge Natural Medicines er det ikke rapportert om bivirkninger av blåbær. Manglende opplysninger er ikke det samme som at det er fastlått at det ikke kan gi bivirkninger. Dersom du opplever uventede/ uønskede effekter ved medisinsk bruk av blåbær bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Blåbær kan påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at medisin ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Bakgrunn

Vanlig blåbær er bær fra planten Vaccinium myrtillus, som vokser vilt i store deler av Norge. Tørkede blåbær har vært et populært husråd ved mageplager som diaré og tarmkatarr. I nyere tid har innholdet av antioksidanter og flavonoider gitt inntrykk av å være "universalmiddel" for forebygging av vanlige, forbigående plager. 

Norsk navn: blåbær
Latinsk navn: vaccinium myrtillus
Engelske navn: airelle, bilberry, bleaberry, blueberry, huckleberry, hurtleberry, whinberry, whortleberry
Familie: lyngfamilien

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: