Amygdalin/ aprikoskjerner/ B17 | NAFKAM

Amygdalin/ aprikoskjerner/ B17

Image
Foto av aprikoskjerner

Amygdalin er en naturlig kjemisk forbindelse som blant annet finnes i fruktkjerner så som aprikos, og i bitre mandler. Begrepet Laetrile brukes for å beskrive en renset, halvsyntetisk form av amygdalin. Laetrile går også under navnene B17 eller Vitamin B17. Det er imidlertid ikke et ekte vitamin.

Andre navn/ varianter: Amygdalin, Laetrile, B17/ vitamin B17, aprikoskjerner, bitre mandler, 

Engelske navn: Amandes d'Abricot, Amygdalin, Amygdaline, Amygdaloside, Apricot Almonds, Apricot Kernel Oil, Apricot Seed, Bitter Almonds, Bitter Apricot Kernel, Chinese Almond, Graine d'Abricot, Hueso de Albaricoque, Hueso de Albaricoque de Damasco, Huile de Noyau d'Abricot, Laetrile, Laétrile, Madelonitrile, Noyau d'Abricot, Prunus Kernel, Vitamin B17, Vitamine B17, Xing Ren

 

Virker det?

Terapeutisk nytte av amygdalin har i hovedsak blitt foreslått ved kreft, ut fra en ide om at stoffets kjente giftige (toksiske) egenskaper kun forårsaker skade på kreftceller, ikke på friske celler. Denne teorien mangler støtte fra helseforskningen. 

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe har oppsummert forskningen per juli 2021 på amygdalin brukt ved kreft. De konkluderte med at studiene som er gjort, ikke gir noen solid støtte til påstander om klinisk effekt av amygdalin i kurativ behandling av kreft. Les vårt oversatte sammendrag her, eller originalversjonen her (på engelsk).

 

Er det trygt?

Risikoen for alvorlige bivirkninger ved inntak av amygdalin regnes som betydelig, fordi det kan medføre cyanidforgiftning, som kan føre til akutt respirasjonssvikt, koma og død. Verdens helseorganisasjons (WHO) komité for toksisitet har beregnet at hver aprikoskjerne inneholder 0,5 mg cyanid.

Natural Medicines fraråder på basis av dette alle grupper å bruke amygdalin, og CAM-Cancer betegner risiko-nytte-forholdet ved amygdalin som kreftbehandling som entydig negativt. LactMed inneholdt på søkedatoen ingen opplysninger om amygdalin.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Kilder

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: