Amerikansk forsker til NAFKAM

Image
NAFKAMs nye forsker Dana Mora

Dana Catalina Mora (38) har nylig flyttet fra USA til Tromsø for å jobbe på NAFKAM. Her skal hun arbeide i et prosjekt som vil undersøke hvordan foreldre til kreftsyke barn hjelper slike barn med å håndtere diagnosen og behandlingen. I tillegg skal det undersøkes om barnet fikk alternativ behandling da barnet var sykt, og hvilke informasjonsbehov foreldrene har om alternativ behandling og kreft.

Dana har en Master in public health fra University of Florida, og som en del av utdannelsen var hun praktikant ved Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i Ohio.

Etter dette jobbet hun som forsker ved Wake Forest University School of Medicine i North Carolina. Der forsket hun på sosiale ulikheter og arbeidshelsen til latino-innvandrere som jobbet i landbruket. I tillegg undersøkte hun hvilke alternative behandlinger denne gruppen brukte for å håndtere ulike helseutfordringer. Det var i denne perioden at Dana ble kjent med NAFKAMs seniorforsker Trine Stub, som hun innledet et samarbeid med.

Prosjektet som Dana nå er en del av, består av et team som skal undersøke hvordan foreldre tar beslutninger om forskjellige helsevalg (inkludert alternativ behandling), og hvilke spørsmål og informasjonsbehov de har om dette. For å få svar på dette, skal det sendes ut en spørreundersøkelse til medlemmer av Barnekreftforeningen.

- Det endelige målet vårt er å samle informasjon nok til å kunne utvikle et informasjonsverktøy som foreldre til kreftsyke barn kan ta i bruk. Verktøyet skal inneholde pålitelig informasjon om ulike strategier for egenomsorg, herunder alternative behandlinger, sier Dana Mora.

I prosjektet har hun ansvaret for datainnsamlingen, analysearbeidet og formidlingen av resultatene. Målet med prosjektet er å bidra til at barn kan forbedre fysisk og mental velvære under og etter diagnostisering og behandling.

Dana sier at hun har høye forventninger til å være en del av teamet på NAFKAM. Hun ønsker at NAFKAM skal fortsette å produsere evidensbasert informasjon om alternativ behandling, og at vi sammen kan videreutvikle pålitelige informasjonsverktøy for å hjelpe folk til å ta informerte valg om helse og velvære.

Vi på NAFKAM ønsker Dana hjertelig velkommen til oss!

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: