Aloe vera ved kreft | NAFKAM

Aloe vera ved kreft

Aloe vera er et plantemiddel som sies å kunne være nyttig for et bredt spekter av problemer.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Aloe vera er en kaktuslignende plante med en lang historie knyttet til medisinsk bruk.
  • Aloe vera gel smøres på huden og brukes mot hudproblemer i forbindelse med stråling.  Det finnes så langt ingen vitenskapelig dokumentasjon på at Aloe vera gel brukt på hud har slik effekt.
  • Aloe vera latex (juice) inntas oralt. Den eksisterende dokumentasjonen av Aloe vera latex brukt i kreftbehandling er ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner.
  • Oral bruk kan forårsake abort hos gravide kvinner.

Aloe vera er et plantemiddel som brukes for et bredt spekter av problemer. Innen kreftbehandling hevdes Aloe vera gel være effektivt for å forebygge eller behandle hudirritasjon etter strålebehandling. Forsøksresultater indikerer imidlertid manglende effekt av dette.

Oral bruk av Aloe vera juice i kreftbehandling har blitt testet, men dokumentasjonen er foreløpig ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner om effekt.

Mange bivirkninger er registrert, men de er vanligvis milde og forbigående. Derimot kan oral bruk hos gravide føre til abort.

Informasjon om originaldokumentet: Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. Aloe vera [online document]. March 20, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Aloe Vera ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Aloe vera ved kreft

Bivirkninger: Det er registrert flere bivirkninger etter bruk av bruk Aloe vera, men generelt er disse milde og reversible. Brukt på hud, er det rapportert om allergiske reaksjoner og forsinket tilfriskning av dype sår. Ved oral bruk er det registrert irritasjon og skade på tarmslimhinnen, tarmsmerter, oppkast, diaré, irritert eller svekket tarmmuskulatur, væske- og elektrolyttap, nyresvikt, fotosensibilitet og overfølsomme reaksjoner.

Kontraindikasjon: Aloe vera er kontraindisert ved graviditet (kan forårsake abort), samt ved tilstopping og/eller betennelsei fordøyelsessystemet.

Interaksjoner: Inntak av Aloe vera kan forstyrre effekten av legemidler gitt for unormale hjerterytmer, hjertesvikt og artrieflimmer, vanndrivende legemidler og steorider.

Annet/vær ekstra obs på: Oral bruk av Aloe vera er mistenkt å kunne fremme tykktarmskreft, mens bruk på huden mistenkes å kunne øke risikoen for hudkreft forårsaket av ultrafiolett lys.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: