Ukrain (svaleurt) ved kreft

Ukrain er et produkt basert på ekstrakt av planten Chelidonium majus L (svaleurt). I Norge er dette klassifisert som reseptpliktig legemiddel.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Ukrain (svaleurt) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Ukrain er et halvsyntetisk middel basert på ekstrakt av planten Chelidonium majus L (svaleurt). Det hevdes å være effektivt mot en rekke kreftformer.

Flere prekliniske og kliniske studier har antydet at Ukrain kan ha medisinske egenskaper og være klinisk effektiv. Funn fra randomiserte kliniske studier tyder på at Ukrain kan ha potensial som et krefthemmende middel. Disse studiene er imidlertid for mangelfulle og begrensede til å kunne trekke noen entydig konklusjon.

Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger i forbindelse med bruk av Ukrain, men det er likevel knyttet bekymring til visse komponenter i produktet. Blant annet er det registrert hepatitt som følge av bruk av Chelidonium majus. En annen komponent, tiofosforsyre, er kjent for å kunne forårsake både milde og alvorlige bivirkninger, som blant annet blødning og levertoksisitet.

Opplysninger om originaldokument:

Katja Boehm, Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Ukrain [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Most recent update and revision in May 2012 by Katja Boehm.
Fully revised and updated in July 2009 by Katja Boehm.
Summary first published in November 2005, authored by Katja Boehm and Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruka av Ukrain/svaleurt

Bivirkninger: Reaksjoner som sårhet ved injeksjonsstedet, kvalme, diare, svimmelhet, tretthet, døsighet, polydipsi, polyuri, svak feber, hematologiske bivirkninger (knyttet til blodet) og tumorblødning er alle rapportert som bivirkninger etter bruk av Chelidonium majus. I tillegg er det observert leverforgiftning, samt at alvorlig beinmargsforgiftning kan oppstå etter 15-20 dagers bruk.
Oppsummering av flere studier har gitt indikasjoner på at bruk av Chelidonium majus kan forårsake hepatitt, og forskerne har antydet at den kan være en sammenheng mellom bruk av Chelidonium majus og leverskade.

Kontraindikasjon: Ingen kjente. Som ved alle spiselige legemidler, anbefales gravide og ammende å være forsiktige.

Interaksjoner: Ingen kjente, se kommentar under.

Annet/vær ekstra obs på: Ukrain inneholder et derivat av tiofosforsyre, som er kjent å kunne forårsake alvorlige og livstruende bivirkninger, kontraindikasjoner, og /eller interaksjoner forbundet med andre farlige stoffer i denne klassen av kjemikalier.​​​​​

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: