Spirulina ved kreft

Spirulina markedsføres ofte som "supermat" og som et kosttilskudd som hevdes å kunne ha gunstig effekt på immunforsvaret.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Spirulina ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Spirulina er en samlebetegnelse for flere arter av blågrønne alger som finnes naturlig i innsjøer og dyrkes kommersielt.

Spirulina brukes i utgangspunktet til matfarging, men kan tas oralt som et kosttilskudd i form av tabletter, kapsler eller i tørket pulverform.

Bruk av spirulina hevdes å stimulere immunforsvaret, samt ha en gunstig effekt mot et bredt spekter av sykdommer, inkludert hjerte-/karsykdommer, diabetes, virusinfeksjoner og kreft.

Innledende prekliniske studier og småforsøk hos friske frivillige har antydet at spirulina kan ha en gunstig effekt på immunforsvaret, og det er i dyrestudier rapportert om en mulig beskyttende effekt mot bivirkninger av cellegift. En liten klinisk studie i munnhulesykdommer rapporterte bedre tilfriskning av sår hos pasienter som gjennomgikk ett års behandling med spirulina enn hos pasienter som fikk placebo.

Dokumentasjonen fra nevnte studier er svært begrenset og utilstrekkelig og gir ikke grunnlag for å hevde at spirulina har effekt som kreftbehandling. Det er behov for betydelig mer forskning på området.

Bruk av rene spirulinaprodukter anses i hovedsak som trygt og med svært få bivirkninger. Noen blåalgeprodukter har derimot vist seg å være forurenset og inneholde algegiften microcystin. Giften kan forårsake kvalme, oppkast og diare, og i verste fall alvorlige skader på lever, nyrer og nervesystem.

Spirulinaprodukter er generelt godt tolerert.

Det mangler dokumentasjon for sikkerhet ved bruk under graviditet og amming.

Opplysninger om originaldokumentet:

Karen Pilkington, CAM Cancer Consortium. Spirulina (blue-green algae) [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Summary first published in April 2013, authored by Karen Pilkington.

Mulig risiko ved bruk av Spirulina

Bivirkninger: Spirulinaprodukter av god kvalitet ser ut til å ha få bivirkninger. Det er likevel registrert bivirkninger knyttet til fordøyelsessystemet, slik som diaré og tarmgass. Hodepine og generell muskelverk er registrert i noen tilfeller, og det finnes enkelthendelser med allergi og rabdomyolyse. Bivirkningene gir seg ved avsluttet inntak av spirulinaprodukter.

Kontraindikasjon: Det mangler dokumentasjon på om det er trygt å bruke spirulinaprodukter ved graviditet eller amming. Hyperkalsemi hos nyfødt som utviklet uspesifiserte anfall, kan se ut til å ha sammenheng med langtidsbruk av spirulinaprodukter hos mor.

Interaksjoner: Blågrønne alger hevdes å ha immunstimulerende effekt og kan dermed teoretisk forstyrre effekten av immundempende legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Det er funnet spirulinaprodukter/blågrønnalger som er forurenset av algegiften microcystin. Risikoen er størst ved bruk av naturlige algeprodukter, men er også funnet i kommersielt tilgjengelige produkter. Microcystin kan forårsake kvalme, oppkast og diare, og i verste fall alvorlige skader på lever, nyrer og nervesystem. Symptomer på forgiftning inntreffer som oftest mellom 30 minutter til 24 timer etter inntak, og kan være magesmerter og oppblåsthet, kvalme, oppkast, svakhet, ekstrem tørste, rask og svak puls og sjokk.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: