Shiitake (Lentinula edodes) ved kreft

Shiitake er en velkjent matsopp som også hevdes å være nyttig til medisinske formål.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Shiitake (Lentinula edodes) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Shiitake er en spiselig sopp som også hevdes å være nyttig til medisinske formål.
  • Betaglukanet lentinan er den antatte nøkkelkomponenten. Man tror den kan ha indirekte krefthemmende effekt ved at den aktiverer medfødte immune effektorceller.
  • En kunnskapsoppsummering har antydet at bruk av lentinan i tillegg til cellegift kanskje kan forlenge levetiden for pasienter med framskreden magekreft.
  • Shiitake tolereres godt når det brukes i medisinske doser, men allergiske hudreaksjoner kan oppstå.

Shiitake er en svært kjent og godt beskrevet spiselig sopp. Foruten å tilbys i fersk utgave i frukt- og grøntavdelingen i matbutikkene, er shiitake tilgjengelig i form av konservert sopp, kosttilskudd og pulver basert på ekstrakter av soppen.

Shiitake-preparater inneholder polysakkarider (alfa-, beta-, homo- og heteroglykaner), proteiner, nukleinsyrer, spormineraler, vitaminer og provitaminer, polyfenoliske forbindelser og andre sekundære plantemetabolitter.

Den antatte nøkkelkomponenten for den påståtte krefthemmende effekten er lentinan, et polysakkarid tilhørende gruppen betaglukaner, som finnes i celleveggene på fruktlegemet og soppvevet.

Lentinan er ikke direkte skadelig eller hemmende på kreftceller, men hevdes å kunne aktivere medfødte immune effektorceller som monocytter, makrofager og NK-celler, som igjen kan bidra til å bekjempe sykdom og infeksjoner.

En liten kunnskapsoppsummering fant antydninger til at bruk av lentinan i tillegg til cellegift kan forlenge levetiden for pasienter med fremskreden magekreft. Forskningen er imidlertid svært begrenset, og det er derfor vanskelig å si om lentinan brukt i sammenheng med kreft har effekt eller ikke.

Preparater av shiitake tolereres vanligvis godt, men det er kjent at lentinan kan gi allergiske reaksjoner som utslett eller betennelser i huden. Dette er registrert i flere tilfeller med bruk av shiitakeprodukter.

Opplysninger om originaldokument:

Markus Horneber, CAM-Cancer Consortium. Shiitake [online document]. November 17.

Originaldokumentet som denne artikkelen er basert på, er under oppdatering og derfor midlertidig utilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: