Selen ved kreft

Sporelementet selen er et næringsstoff som er viktig for menneskers helse og forekommer naturlig i en rekke matvarer. Det er imidlertid uklart hvilken betydning selen har i kreftbehandling.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Selen ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Uorganiske former for selen (f.eks. Natriumselenitt eller selenat) og organiske former for selen (f.eks. Selenmetionin) brukes begge i et stort antall selenholdige medisiner, kosttilskudd eller kostholdsstøtte som markedsføres for medisinske eller helsemessige formål. Disse kan inneholde enten selen alene (monotilskudd) eller selen i kombinasjon med andre spormineraler, samt vitaminer. Tilskudd av selen har blitt anbefalt for behandling ved kreft, forebygging av kreft, og for behandling av kreftrelaterte symptomer og bivirkninger av kreftbehandling.

Svulstbehandling

Fire randomiserte kontrollerte studier (RCT-er) utførte en vurdering av overlevelse hos kreftpasienter som fikk selentilskudd:

Det er ikke tilstrekkelig bevis for å støtte bruk av selen til behandling av kreft.

Støttende kreftomsorg

Fem systematiske oversikter av varierende kvalitet og elleve rapporter om ni små studier fokusert på bruk av selen for å håndtere bivirkninger eller forbedre livskvaliteten under kreftbehandling.

 • Det er ikke overbevisende dokumentasjon for at selen har effekt ved lymfødem; lovende foreløpige resultater krever ytterligere bekreftelse.
 • Det er ikke tilstrekkelig bevist at selen har en effekt på mukositt eller munntørrhet (xerostomi).
 • Det er rapportert fordelaktige effekter av selenstilskudd for selenmangel hos kreftpasienter som får strålebehandling, men ytterligere bekreftelse på dette er nødvendig
 • Dokumentasjon av lav kvalitet antyder at selen har liten eller ingen effekt på strålingsindusert diaré, og det er ikke funnet bevis for at selen har effekt mot andre gastrointestinale bivirkninger av strålebehandling.
 • Noe dokumentasjon av lav kvalitet er tilgjengelig for en effekt på reduksjon av giftighet av cellegift, men effekten er ikke gjenskapt i flere studier.
 • Det er ingen overbevisende dokumentasjon for at selen har en innvirkning på livskvaliteten.

Kreftforebygging

Fire kunnskapsoppsummeringer har undersøkt effekten av selen som monotilskudd på kreftforebygging, inkludert en Cochrane-gjennomgang av 11 RCT-er (27 232 deltakere) og 70 observasjonsstudier (over 2360 000 deltakere); og tre påfølgende rapporter som inkluderte en langsiktig oppfølgingsstudie.

Samlet sett er det ingen bevis for en gunstig effekt av selentilskudd på å redusere kreftrisiko:

 • Det er god dokumentasjon på at det er manglende effekt på prostatakreft.
 • Det er god dokumentasjon på at det er manglende effekt på kolorektal kreft.
 • Det er god dokumentasjon på at det er manglende effekt på lungekreft.
 • Moderate bevis eksisterer for manglende effekt på brystkreft.
 • Moderate bevis eksisterer for manglende effekt på hudkreft.
 • Det er god dokumentasjon på at det er manglende effekt på blærekreft.
 • Ved andre kreftformer er det inne tilstrekkelig dokumentasjon

Selen forekommer naturlig i en rekke matvarer og er generelt trygt ved det anbefalte daglige inntaket, mens mangel kan kreve korrigering ved hjelp av kosttilskudd. Selv om en rekke helseproblemer har vært knyttet til selenmangel, er selen også giftig i store doser. Sikkerheten ved langtidsinntak av ernæringsdoser er et kontroversielt spørsmål, som fortsatt diskuteres. Langvarig tilskudd har forårsaket symptomer på kronisk overeksponering og har også vært knyttet til økt risiko for å utvikle type 2 diabetes i to randomiserte kliniske studier. Økt risiko for prostatakreft og melanom er også rapportert.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington, Gabriele Dennert, CAM Cancer Consortium. Selenium – during cancer treatment [online document]. August 18, 2020.

Fully revised and updated in July 2020 by Karen Pilkington. The previous versions “selenium – prevention” and “selenium during cancer treatment” were merged.
Revised and updated in October 2013 by Gabriele Dennert
Summary first published in November 2010, authored by Gabriele Dennert.

Mulig risiko ved bruk av selen ved kreftbehandling

Bivirkninger: Selen har flere kjente, mulige bivirkninger, med akutt forgiftning som det verste. Hvitløkspust, hår- og negleendringer, opprørt mage, kan være tidlige tegn på begynnende forgiftning. Det er også registrert symptomer som flekkvis håravfall (alopecia areata) og mild dermatitt (betennelser i huden), men disse forsvant når bruken ble avsluttet.
I områder med mye selen i jordsmonnet og hos personer med høyt inntak av selen som kosttilskudd, er det registrert kronisk selenforgiftning (selenose) med symptomer som hårtap, tykkere negler, kvalme, oppkast, tretthet, parestesi og lammelser. Det er knyttet bekymring til om langvarig inntak av selen kan øke risikoen for å utvikle type 2 diabetes mellitus.
Dødelig og ikke-dødelig akutt forgiftning relatert til bruk av selen som komplementær eller alternativ behandling er rapportert i flere tilfeller. Akutt forgiftning kan medføre symptomer som oppkast, hvitløkspust, buksmerte, hypersalivasjon (overflod av spytt), hjerterytmeforstyrrelse, hemolyse (nedbrytning av røde blodlegemer), lokal celle- og vevsdød i lever, væskeansamling i hjerne og lunger, koma og død.

Kontraindikasjon: Personer som er kronisk overeksponert for selen (selenose). I tillegg har forskningen antydet at selen kan øke risiko for tilbakefall av ikke-melanom hudkreft. Tilskudd kan derfor være problematisk, spesielt for mennesker med lys hud.

Interaksjoner: Vitamin C kan senke fordøyelsessystemets opptak av selen.

Annet/vær ekstra obs på: Det er rapportert flere tilfeller av overdoser med alvorlige komplikasjoner, der både forbrukere, helsepersonell og nettsider har blandet målingsenhetene «milligram» (mg) og «mikrogram» (µg), slik at forbrukere har fått i seg doser tusen ganger høyere enn anbefalt.
Det mangler tilgjengelig dokumentasjon på effekten av selentilskudd til ikke-selenfattige kvinner under graviditet og amming.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: