Propagermanium ved kreft

Organiske germaniumforbindelser, som blant annet propagermanium, har høy risiko for å være forurenset og kan følgelig forårsake flere alvorlige bivirkninger.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Propagermanium ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Propagermanium er en syntetisk framstilt organisk forbindelse som har blitt brukt i noen kosttilskudd. Talsmenn hevder at produktet har gunstig effekt på en rekke sykdommer.

Propagermanium er godkjent for behandling av hepatitt B i Japan. Produktet hevdes å stimulere kroppens egen produksjon av proteingruppen interferon gamma, samt forsterke aktiviteten til NK-celler (kroppens egne dreperceller). Produktet hevdes følgelig å ha en krefthemmende effekt.

Forskningen begrenser seg imidlertid til kun to kliniske studier, samt en del case-studier. Man har dermed ikke tilstrekkelig med klinisk forskning og dokumentasjon til å kunne konkludere med om propagermanium kan ha effekt i sammenheng med kreftbehandling eller ikke.

Det er flere risikoer knyttet til bruk av propagermanium. Blant annet er det registrert flere tilfeller av alvorlig organforgiftning, inkludert akutt nyresvikt, etter inntak av organiske germaniumforbindelser som har vist seg å være forurenset av uorganiske germaniumforbindelser. Merking av produkter som inneholder germaniumforbindelser har i flere tilfeller vist seg å være villedende, og selv i vitenskapelig litteratur har substans og produktnavn på germaniumforbindelser vært inkonsekvent og villedende.

Grunnet forurensningsfaren frarådes all bruk av organiske germaniumforbindelser, inkludert propagermanium, med mindre det gjennomføres i regi av kliniske studier.

Opplysninger om originaldokument:

Markus Horneber, Elke Wolf, CAM Cancer Consortium. Propagermanium [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in March 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2013 by Markus Horneber.
Summary first published in April 2011, authored by Markus Horneber.

Mulig risiko ved bruk av Propagermanium ved kreft

Bivirkninger: Systematisk gjennomgang av studier har dokumentert at organiske germaniumsforbindelser som brukes i propagermanium, kan være forurensede, og at inntak av propagermanium dermed kan forårsake organforgiftning. Spesielt er det knyttet oppmerksomhet til risikoen for nyreskade i form av kronisk eller akutt nyresvikt, noe som igjen kan forårsake død. Helsemyndigheter i flere land har advart mot bruk av propagermanium, da propagermaniuminduserte nyreproblemer ofte har vist seg å vedvare i stedet for å bli bedre etter at bruken opphører.
Det er i tillegg funnet bivirkninger som anemi, fordøyelsesforstyrrelser, vekttap, muskelplager og nedsatt leverfunksjon.
Det er også registrert tilfeller av depresjon som reaksjon på bruk av propagermanium, samt forekomst av leverenzymproblemer hos pasienter med kronisk hepatitt B etter bruk av propagermanium.

​​​​​​​Kontraindikasjoner: Propagermanium er kontraindisert for personer med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Interaksjoner: Ingen kjente.

Annet/vær ekstra obs på: Ulike germaniumprodukter framstilles gjennom syntese av organiske germaniumforbindelser. Dette gir en risiko for kvalitetsproblemer og forurensning av organiske germaniumforbindelser dersom produsentene ikke sikrer renheten av sine produkter.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: