PC-SPES ved kreft

Det opprinnelige PC-SPES ble trukket fra markedet da det var forurenset av reseptbelagte legemidler. Erstatningsprodukter finnes, men det er knyttet bekymring til både bivirkninger og innhold.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på PC- SPES ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

PC-SPES er et kosttilskudd bestående av en kombinasjon av åtte urter: Dendranthema morifolium, Isatis indigotica, Glycyrrhiza uralensis, Ganoderma lucidum, Panax pseudoginseng, Rabdosia rubescens, Serenoa repens og Scutellaria baicalensis.

Produktet har blitt fremmet som gunstig for prostatahelse og har vært populært hos pasienter med prostatakreft. Det opprinnelige PC-SPES-produktet ble tilbakekalt av The Federeal Drug Administration i USA (FDA) etter at de fant spor av reseptbelagte legemidler i kosttilskuddet. Flere andre produkter som hevder å være erstatninger for PC-SPES er imidlertid fortsatt tilgjengelige.

Det mangler forskning i form av dobbelt blindede kliniske studier på PC-SPES, bare begrensede data fra casestudier, observasjonsstudier eller innledende studier er tilgjengelige. Selv om flere av disse har antydet at bruk av PC-SPES kanskje kan medvirke til reduksjon i PSA-verdier (forhøyede PSA-nivåer gir mistanke om prostatakreft), er funnene upålitelige på grunn av problemene med ovennevnte forurensning fra legemidler.

En ukontrollert studie har sett på eventuell effekt av det forbedrede preparatet PC-Spes2, men de oppmuntrende resultatene som ble antydet ved bruk av PC-SPES ble ikke bekreftet. Andre lignende produkter har ikke blitt undersøkt klinisk.

Etter funn av syntetiske stoffer i PC-SPES-produkter er det knyttet bekymring til bruk av kosttilskuddet.

Bivirkninger som blant annet forstørret brystkjertelvev, leggkramper, impotens og redusert libido er ganske vanlig. Det er også registrert alvorlige og potensielt livstruende bivirkninger som blodpropp og problemer med blodlevringssystemet.

Med flere erstatningsprodukter for PC-SPES på markedet eksisterer også risikoen for å støte på produkter som ikke er kvalitetskontrollert, og som man dermed ikke vet hva inneholder.

Opplysninger om originaldokument:

Liene Dhooghe, CAM-Cancer Consortium. PC-SPES [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Summary first published in January 2012, authored by Liene Dhooghe.

Mulig risiko ved bruk av PC-SPES ved kreft

Bivirkninger: PC-SPES er forbundet med flere mulige bivirkninger: økning i brystkjertelvevet hos gutter og menn, benkramper, ømhet i brystvorten, nedsatt kjønnsdrift, impotens, kvalme og oppkast, og i svært sjeldne tilfeller små blodpropper i blodårene.
Det er rapportert om forgiftning etter bruk av PC-SPES, men det er noe usikkerhet til om dette har vært forårsaket av PC-SPES forurenset av blant annet warfarin eller indomethacin.
Alvorlige bivirkninger inkluderer blodpropp i lunger, samt spredt blodlevring (koagulering) i selv blodåresystemet.

Kontraindikasjon: Ingen kjente, men kan ikke utelukkes så lenge man ikke har identifisert alle ingredienser i PC-SPES.

Interaksjoner: Grunnet østrogeneffekt av PC-SPES kan samtidig bruk muligens forstyrre konvensjonell hormonterapi som gis for prostatakreft.
Øvrige interaksjoner mellom legemidler og PC-SPES er ukjent fordi enkeltbestanddelene i PC-SPES er udentifiserte. Mulige interaksjoner kan med andre ord ikke utelukkes.

Annet/vær ekstra obs på: Det er notert nedgang i PSA-verdier ved bruk av PC-SPES, til  tross for at tidligere erfaring har antydet at PSA-nivået vil stige igjen etter at behandling med PC-SPES er avsluttet.
Produsentene har ikke klart å kontrollere kvaliteten på PC-SPES, eller å etablere en produksjonspraksis som sikrer produktet mot forurensning fra stoffer som dietylstilbestrol, ethinylestradiol, warfarin og indomethacin.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: