Melatonin ved kreft

Kliniske studier har antydet at melatonin kanskje kan ha positiv innvirkning i forbindelse med kreft, men funnene er ikke bekreftet i andre, uavhengige studier.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Melatonin ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen og som påvirker kroppens søvnmønster, regulering av kronologiske rytmer og flere fysiologiske funksjoner.
  • Tilskudd av melatonin hevdes å kunne redusere bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, samt øke muligheten for at kreftpasienter overlever sykdommen.
  • Selv om tilskudd av melatonin generelt ser ut til å være trygt, i hvert fall ved kortvarig bruk, kan det ha potensielt omfattende konsekvenserer i kroppen, slik alle hormoner kan ha.

Melatonin dannes i epifysen i hjernen og spres rundt til hele kroppen gjennom blodet. Melatonin regulerer kroppens søvnrytme og medvirker til flere andre cirkadiske rytmer (periodiske prosesser) i kroppen, samt utskillelse av enkelte hormoner. Det er også antydet at melatonin kan spille en rolle i reguleringen av humør og forebygging av aldringsprosesser, og derav indirekte i forbindelse med utvikling av kreft.

Melatonin virker gjennom å binde seg til forskjellige membranreseptorer på cellenivå.

Oppsummering av randomiserte kliniske studier har antydet at tilskudd av melatonin kan ha positiv innvirkning på reduksjon av svulster (n = 8) og overlevelsestid hos kreftpasienter (n = 12). Videre er det hevdet at tilskudd av melatonin kan redusere bivirkninger av konvensjonelle kreftbehandlinger (n = 7). De fleste av de randomiserte kontrollerte studiene ble utført av samme gruppe på samme sykehus og hadde moderat risiko for skjevhet i forskningsresultatene. Funnene er ikke bekreftet i andre, uavhengige studier.

De kliniske dataene tyder også på at melatonin i hovedsak tolereres godt ved kortvarig bruk, men det mangler publisert forskning på langvarig bruk av melatonin og sikkerhet eller risiko knyttet til det.

Opplysninger om originaldokument:

Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. Melatonin [online document]. November 17, 2016.

Originaldokumentet som denne artikkelen er basert på, er under oppdatering og derfor midlertidig utilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Mulig risiko ved bruk av melatonin ved kreft

Bivirkninger: På grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon anses melatonin i hovedsak som trygt og godt tolerert. Dagsdoser på opptil 10 mg i en måned er funnet trygt for voksne, friske menn.
Bivirkninger er doseavhengige og i hovedsak milde og forbigående: daglig døsighet, hodepine, svimmelhet, milde depressive symptomer, , skjelvinger, angst, magekramper, redusert årvåkenhet, forvirring, kvalme, oppkast og lavt blodtrykk.
Man har ikke solid dokumentasjon på risiko eller trygghet ved langtidsbruk.

Kontraindikasjon: Ingen kjente.

Interaksjoner: Mange kreftpasienter som har brukt melatonin, har også benyttet ulike medisiner, inkludert cellegift, steroider, hormoner, smertestillende midler og psykotrope legemidler. Det mangler likevel kliniske data på interaksjoner mellom melatonin og legemidler/andre stoffer.
Fluvoxamin hemmer eliminering og utskilling av melatonin, og kan dermed øke mengden melatonin kroppen tar opp. Teoretisk kan samtidig bruk av melatonin og stoffer som alkohol, benzodiazepiner, antihistaminer, antidepressiva, valerianprodukter, produkter av planten kava og midler inneholdende aminosyren 5-http (ofte kjent som oxitriptan), gi mer enn dobbel beroligende effekt enn stoffene gir hver for seg.
Melatoninsekresjonen i kroppen kan i tillegg forstyrres av blant annet betablokkere, alfa-2-blokkeren klonidin, MAO-hemmere og trisykliske antidepressiva.

Annet/vær ekstra obs på: De fleste melatoninprodukter er syntetiske, og tester de siste årene har vist at alle kosttilskuddene innehold den merkede mengden melatonin og var uten blyforurensning. Eldre tester har avslørt forurensende produkter som har blitt mistenkt for å forårsake mange tilfeller av Eosinofili-myalgi-syndrom (syndrom med blant annet betennelser i kroppen og autoimmune symptomer) i USA på åttitallet.
Kosttilskudd med melatonin er pålagt å oppgi melatoninkilde, da ekstrakt fra kjertler i plante- og dyreriket medfører en bekymring for potensiell infeksjon.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: