Mariatistel (melketistel) ved kreft

Urteprodukter av mariatistel kan muligens se ut til å redusere bivirkninger fra kreftbehandling, men forskningen gir ingen støtte til påstanden om effekt i forebygging eller behandling av kreft.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Mariatistel ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Urtepreparater med mariatistel framstilles av frøene til Silybum marianum (L.) gaertner.
  • Innledende studier har antydet at mariatistel kanskje kan redusere bivirkninger som legemiddelutløst leversykdom og nyreskade, slimhinnebetennelse i munn og betennelsesreaksjoner i hud forårsaket av stråling, doxorubicinindusert hjerteskade, samt hånd-og-fot-syndrom.
  • Det er ingen dokumentasjon fra kliniske studier for at mariatistel skal ha effekt på forebygging eller overlevelse av kreft.  
  • Bruk av mariatistel regnes generelt som trygt

Mariatistel er kjent under flere navn, blant annet melketistel, og tilhører plantefamilien Silybum marianum. Mariatistelprodukter er laget av frø fra Silybum marianum.

Mariatistel har vært brukt i tradisjonell folkemedisin i lange tider, blant annet til å behandle fordøyelses- og leversykdommer.

Det er hevdet at mariatistel kan ha gunstig effekt i forbindelse med kreft, blant annet ved å forhindre at kreft oppstår, bremse kreftutvikling, redusere bivirkninger av cellegift og strålebehandling, samt støtte virkningen av noen krefthemmende legemidler.

Påstandene har kun begrenset støtte i dyreforsøk og laboratoriestudier, og det er svært lite tilgjengelig dokumentasjon fra kliniske studier. Tolv kliniske studier har sett på eventuell effekt av mariatistel for kreftpasienter, med fokus på sikkerhet, opptak og bivirkning under kreftbehandling. Foreløpige funn har antydet inntak av mariatistel kanskje kan redusere lever- og nyreskade i forbindelse med visse cellegifter. Andre foreløpige funn er at inntak kanskje kan redusere slimhinnebetennelser etter stråling og hjerteskade som følge av doxorubicinbehandling. Mariatistel brukt på hud kan muligens redusere betennelsestilstander i huden forårsaket av strålebehandling og capecitabinbehandling.

Mariatistel er generelt godt tolerert og ser ut til å være trygt å bruke.

Opplysninger om originaldokument:

Julia Green, Alexander Kalisch, CAM Cancer Consortium. Milk thistle (Silybum marianum) [online document]. January 29, 2015.

 

Mulig risiko ved bruk av mariatistel ved kreft

Bivirkninger: Inntak av mariatistel er vanligvis godt tolerert. Forekomsten av rapporterte bivirkninger er lav eller tilsvarende placebogruppe i de fleste kliniske studier. Beskrevne bivirkninger var vanskelig å skille fra symptomer på den underliggende tilstanden eller samtidig brukt kreftbehandling. I sjeldne tilfeller er det rapportert om tarmsymptomer, hodepine og svimmelhet.
Innledende studier har antydet at høye doser silybinfytosom kanskje kan gi forhøyede verdier av bilirubin, samt leverenzymene aspartattransaminase og alanintranaminase, men dette er ikke entydig bekreftet. Et enkelttilfelle forteller om en deltaker som fikk høydose silybinfytosom, gjennomgikk en operasjon og deretter fikk tromboemboli/blodpropp, men sammenheng mellom silybinfytosom og tromboemboli er ikke påvist.

Kontraindikasjon: Selv om oral bruk av mariatistel anses som trygt, foreligger det ikke dokumentasjon for å si at det er trygt å bruke ved graviditet eller amming.

Interaksjoner: Laboratoriestudier har antydet at melketistel kan ha innvirkning på cytokrom P450, en gruppe enzymer som er viktig i kroppens omsetning og nedbrytning av legemidler. Kliniske studier har noe sprikende funn, men tyder i hovedsak på at mariatistel ikke har klinisk eller statistisk signifikant innvirkning på legemidler som brytes ned av cytokromgruppen P450.

Annet/vær ekstra obs på: På bakgrunn av eksperimenter og dyreforsøk er det fremmet en teoretisk risiko til om silymarin kan ha en østrogenlignende effekt hos kvinner med østrogen-responsiv brystkreft. Det er imidlertid ikke kjent at de mer kjente frøekstraktene fra mariatistel skal ha en klinisk østrogeneffekt.
Forsiktighet er anbefalt hos pasienter med kjent overfølsomhet for planter i familien Asteraceae.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: