Makrobiotisk diett ved kreft

Makrobiotisk diett er i hovedsak et vegetarisk kostregime som hevdes å kunne forebygge eller behandle kreft. I sin strengeste form kan regimet forårsake underernæring.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Makrobiotisk diett ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Den makrobiotiske dietten er i hovedsak en spesifikk vegetarisk form for ernæring og livsstil. Et typisk makrobiotisk kosthold vil hovedsakelig bestå av fullkorn, frokostblandinger og kokte grønnsaker. Noen typer fisk er tillatt, men kun med måte.
Dietten ble popularisert på 1970-tallet av Michio Kushi, og er nå ofte promotert for forebygging og behandling av kreft. Det er imidlertid ingen kliniske studier av makrobiotika for kreftbehandling, og det er heller ikke pålitelige epidemiologiske data som tyder på at denne dietten er effektiv for kreftforebygging. De strengeste formene for denne dietten kan føre til alvorlig underernæring.

Opplysninger om originaldokumentet: 

Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Macrobiotic diet [online document], August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
First published in February 2014, authored by Edzard Ernst.

Mulig risiko ved bruk av makrobiotisk diett ved kreft

Bivirkninger: ​​​​Strenge former for den makrobiotiske dietten kan føre til ernæringsmessige mangler, spesielt blant sårbare grupper som barn.

​​​​​​​Kontraindikasjon: Ernæringsmessig sårbare grupper som små barn, gravide kvinner og eldre individer bør være spesielt forsiktige med hensyn til underernæringsrisiko

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: