Lykopen ved kreft

Den rødoransje fargen i tomater og aprikoser er dannet av naturstoffet lykopen. Dette fremmes som en antioksidant som kan ha forebyggende effekter på kreft, men tilgjengelig forskning gir ikke støtte til å hverken anbefale eller fraråde ekstra inntak av lykopen.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Lykopen ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Lykopen er et naturstoff (karotenoid) som danner den rødoransje fargen i frukt, som for eksempel i tomater eller aprikoser.

Det har blitt fremsatt teorier om lykopens potensiale som antioksidant, iboende effekter på hemming av celledeling og at det kan fremme naturlig celledød. 

Som følge av dette hevdes det at lykopen kan beskytte mot kreft (spesielt prostatakreft) og være helsemessig gunstig for kreftpasienter. Både kosttilskudd, bearbeidede tomatprodukter (juice) og lykopenberikede matvarer som anses som helsemessig svært gunstige, blir markedsført basert på slike påstander.

Denne oppsummeringen gjelder ekstra inntak av lykopen i form av kosttilskudd eller spesielle matvarer tilsatt lykopen. Oppsummeringen berører ikke det inntaket som oppnås gjennom ordinært kosthold.

Det finnes klinisk evidens fra én kunnskapsoppsummering og én randomisert kontrollert studie (RCT) på behandling av prostatakreft. For forebygging av prostatakreft er det tilgjengelig klinisk evidens fra to kunnskapsoppsummeringer og én (RCT). I tillegg er det gjort 3 RCT-er på oral submukøs fibrose og én for cisplatin-indusert nefrotoksisitet

Kreftbehandling

Nivåer av prostata spesifikt antigen (PSA): Det er tilstrekkelig dokumentasjon av høy kvalitet for bruk av lykopen som kreftbehandling. Resultatene er fra én kunnskapsoppsummering og én RCT av god kvalitet.

Støttebehandling

Cisplatin-indusert nefrotoksisitet: Lykopen kan muligens forminske komplikasjoner av cisplatin-indusert nefrotoksisitet, men dokumentasjonen som finnes er kun fra én RCT og er begrenset.

Kreftforebygging

  • Prostatakreft: Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å støtte anbefaling av lykopen for prostatakreft. Dette er basert på to kunnskapsoppsummeringer og én RCT.
  • Oral submukøs fibrose: Med grunnlag i noe dokumentasjon fra tre RCT-er kan lykopen redusere symptomer ved oral submukøs fibrose, men studiene er små og av dårlig kvalitet

Inntak av lykopen ser ut til å generelt være trygt for menn og kvinner som ikke er gravide.

Opplysninger om originaldokument:

Ava Lorenc, Gabriele Dennert, CAM Cancer Consortium. Lycopene [online document]. November 9th, 2020.
Fully updated and revised in October 2020 by Ava Lorenc.
Fully updated and revised in September 2018 by Ava Lorenc.
Summary first published in July 2013, authored by Gabriele Dennert.

Mulig risiko ved bruk av lykopen ved kreft

Bivirkninger: Inntak av lykopen som kosttilskudd i doser opptil 10 mg/dag anses generelt for å være trygt for folk som ikke er gravide.
For gravide har man derimot antydninger om at selv doser så lave som 2 mg/dag kan medføre bivirkninger som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt på nyfødte.

Kontraindikasjon: Ingen kjente.

Interaksjoner: Det mangler solid dokumentasjon på interaksjoner mellom lykopen og legemidler. Innledende forskning har imidlertid funnet antydninger til at tomatprodukter (som er hovedkilde for lykopen for befolkningen i den vestlige delen av verden) kan ha en hemmende virkning på cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) som kroppen trenger til nedbrytningen av flere legemidler, blant annet antibiotika, cytostatiske og psykotrope stoffer. Det oppfordres derfor til forsiktighet når store mengder tomatprodukter inntas samtidig med CYP3A4-avhengige legemidler.

Teoretisk kan det muligens forekomme en interaksjon mellom lykopen og alkohol, da kombinasjonen kan provosere andre cytokromer i kroppen, men dette er ikke bekreftet i kliniske studier på mennesker.
Vis varsomhet ved samtidig bruk av lykopen og blodfortynnende midler.

Annet/vær ekstra obs på: Innholdet av lykopen i tilgjengelige kosttilskudd ser ut til å variere og kan variere med så mye som +/- 38-42% fra det oppgitte innholdet.

Grunnet lykopens innhold av fargepigmentet karoten, kan inntak av store mengder muligens føre til at huden antar et gulaktig skjær.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: