L-carnitin ved kreft

L-carnitin har en viktig funksjon i kroppen med å transportere fettsyrer og opprettholde den kjemiske balansen i cellene. I hovedsak produserer kroppen selv det den trenger av L-carnitin.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på L-carnitin ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • L-carnitin er en kjemisk forbindelse som kroppen selv framstiller gjennom biosyntese i cellene, men som også kan inntas gjennom kosthold og kosttilskudd.
  • L-carnitin er svært viktig for transport av fettsyrer til mitokondrienes energiproduksjon, samt bidra til homeostasen, det vil si opprettholdelse av den kjemiske balansen, i mitokondrienes fettstoffer og proteiner.
  • Innledende funn antyder at L-carnitin kan beskytte nervevev fra forgiftning fra cellegift, redusere appetittløshet og avmagring ved kreft, samt hjelpe mot ereksjonsproblemer etter inngrep i eller fjerning av prostata.
  • Det er også antydet at pasienter med fremskreden kreft og kreftrelatert utmattelse ikke har nytte av tilskudd av L-carnitin.
  • Bruk av L-carnitin i form av tilskudd anses som trygt og med få og milde bivirkninger.

Carnitin er fellesbetegnelsen for en gruppe kjemiske forbindelse som forekommer naturlig hos mennesker og hos de fleste dyr, planter og mikroorganismer. Acetyl-L-carnitin og propionyl-L-carnitin inngår i denne gruppen.

Det meste av kroppens carnitin finner vi i skjelettmuskulaturen, hvor den er avgjørende for energiforsyningen ved oksidativ nedbrytning av fettsyrer. Ved å regulere inflammatoriske og oksidative prosesser spiller den også en viktig rolle for stressresponsen i cellene.

L-carnitin anses som et ikke-essensielt næringsstoff, det vil si at det ikke er livsviktig. Menneskekroppen klarer i all hovedsak selv å fylle behovet for L-carnitin gjennom biosyntesen som foregår i cellene, samt gjennom kostholdet. Ved noen svært få tilstander, som eksempel tap av nyrefunksjon, kan kroppen trenge tilførsel av L-carnitin gjennom kosttilskudd. Den vanligste kommersielle produksjonen av L-carnitin innebærer biosyntese ved hjelp av cellekulturer, og disse blir vanligvis solgt som kosttilskudd.

Det er hevdet at inntak av L-carnitin kan redusere kreftrelatert utmattelse hos pasienter med fremskreden kreft, men 4 randomiserte kontrollerte studier (RCT) fant ingen dokumentasjon som kunne støtte en slik påstand.

En liten RCT og en ukontrollert studie har funnet antydninger til at L-carnitin kan hjelpe mot kreftrelatert appetittløshet og avmagring, samt at acetyl-L-carnitin eller propionyl-L-carnitin kan redusere ereksjonsproblemer etter inngrep i eller fjerning av prostata. Dokumentasjonen er imidlertid svært begrenset.

To ukontrollerte studier har vist tegn til at acetyl-L-carnitin kan ha effekt i behandlingen av polynevropati forårsaket av cellegift (CIPN). Spørsmålet om hvorvidt acetyl-L-carnitin også kan virke forebyggende på polynevropati har gitt motstridende funn. Det er også funnet tegn til at inntak av acetyl-L-carnitin i verste fall kan øke slik polynevropati. Det er med andre ord svært uklart om acetyl-L-carnitin har positiv effekt på pasienter med cellegiftrelatert polynevropati.

Forskere har også funnet at L-carnitin ikke beskytter mot hjertesvikt framkalt av cellegift, men kan se ut til å redusere hjerterelaterte bivirkninger som følge av behandling med interleukin-2. Dokumentasjonen for disse funnene er også svært begrenset.

Tilgjengelig dokumentasjon fra kliniske studier viser at tilskudd av L-carnitin har få og milde bivirkninger, og at det er trygt å bruke i doser fra 250 mg til 6 g per dag i opptil seks måneder.

Opplysninger om originaldokument:

Peter Renner, Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. L-Carnitine [online document]. January 29, 2015.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Summary fully updated and revised in July 2014 by Peter Renner and Markus Horneber.
Summary first published in September 2012, authored by Peter Renner and Markus Horneber.

Mulig risiko ved bruk av L-Carnitine ved kreft

Bivirkninger: Bruk av L-Carnitin betraktes hovedsakelig som trygt når det brukes oralt eller ved injeksjon/intravenøst som en FDA-godkjent reseptbelagt medisin (USA). Dette gjelder både voksne og barn, inkludert premature spedbarn. Også til ammende er bruk av L-Carnitin ansett som trygt, i og med at det er godt tolerert av spedbarn. For gravide mangler det derimot pålitelig informasjon til å si om det er trygt.
L-Carnitin som inntas oralt eller intravenøst, kan gi bivirkninger som kvalme, søvnløshet, oppkast og mildt ubehag i mage/tarm, men dette er ikke hyppig rapportert.

Kontraindikasjon: Pasienter som bruker medisiner knyttet til skjoldbruskkjertelen, bør ikke benytte L-Carnitin uten samtidig tilsyn av lege. Personer med lav eller grense-lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen bør unngå å ta tilskudd av L-Carnitin, da det kan skade produksjon og sekresjon av hormonene som regulerer stoffskiftet i kroppen og kalsiummengden i blodet.

Interaksjoner: Det er registrert at langsiktig behandling med legemidler basert på emetin, pivalinsyre eller antikonvulsiv valproinsyre kan føre til sekundær karnitinmangel.
L-Carnitin har blodfortynnende egenskaper og kan forsterke virkningen av blodfortynnende midler.

Annet/vær ekstra obs på: Kosttilskudd som inneholder D-Carnitin bør unngås, da  D-karnitin kan forstyrre membrantransporten av L-Carnitin og dermed øke risikoen for L-Carnitinmangel.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: