Katteklo ved kreft

Klatreplanten Katteklo har vært benyttet i tradisjonell folkemedisin mot flere medisinske formål, også kreft, men forskning har ikke påvist reell effekt.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Katteklo ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Katteklo eller 'Uña de Gato' er en tykk treaktig vinranke klassifisert i Rubiaceae-familien. Til medisinske formål er stammebarken eller roten fra artene Uncaria tomentosa og U. guianensis mest brukt. Disse har tradisjonelt blitt brukt mot allergier, astma, sårtilheling, virusinfeksjoner, feber, leddgikt, magesår, revmatisme, betennelser, prevensjon og menstruasjonsuregelmessigheter.

Uncaria tomentosa og U. guianensis inneholder over 60 forskjellige biologisk aktive forbindelser som kan være komplementære og/eller synergiske. Til tross for noen positive prekliniske data, er det ingen kliniske studier som undersøker katteklo som et direkte kreftmiddel. Det foreligger ikke nok bevis til å si noe om andre utfall. Bare to kliniske studier undersøkte rollen til katteklo i å lindre de negative effektene av kjemoterapi. Mens kattekloen i den første prøven ikke viste seg effektiv i å redusere de mest utbredte bivirkningene, rapporterte den andre prøven om redusert nøytropeni forårsaket av kjemoterapi. En liten, ukontrollert studie tyder på forbedring av livskvalitet og tretthet, men ingen effekter på biokjemiske og inflammatoriske markører eller tumorrespons.

Katteklo synes å være godt tolerert ved normale kliniske doser, men større doser har blitt rapportert å forårsake magesmerter eller gastrointestinale problemer, inkludert diaré. Historisk sett har katteklo blitt brukt som et immunstimulerende middel så vel som for dens antifertilitetseffekter. Det kan også redusere blodplateaggregering, og kan teoretisk sett være et antikoagulant.

Opplysninger om originaldokument:

Klara Rombauts, Italo M Cesari, CAM Cancer Consortium. Cat's claw (Uncaria spp) [online document], February 25, 2020. 

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Revised in March 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in September 2014 by Barbara Wider.
Summary first published in February 2013, authored by Klara Rombauts and Italo M Cesari.

Mulig risiko ved bruk av Katteklo

Bivirkninger: Tre kliniske studier med menneskelige deltakere viste ingen toksisitet. Behandlingen av to forsøk besto av et kommersielt tilgjengelig vannekstrakt av U. tomentosa kalt C-Med-100. I en studie var dosen 250 mg i en gruppe og 350 mg i den andre gruppen, tatt i 8 uker; frivillige i den andre studien brukte 2 x 350 mg daglig i 2 måneder. I den tredje studien ble pasienter med artrose i kneet behandlet med frysetørket U. guianensis. To studier på kreftpasienter viste heller ingen toksisitet målt som leverenzym og nyrefunksjon, eller noen bivirkninger. Her ble det brukt et alkoholekstrakt i stedet for det vandige ekstraktet i C-Med-100. Det må bemerkes at begge produktene inneholder forskjellige fytokjemikalier og kan derfor ikke sammenlignes. Katteklo kan forårsake diaré eller løs avføring, men symptomene har en tendens til å være milde og forbedres ved fortsatt bruk.

Kontraindikasjon: Katteklo har tradisjonelt blitt brukt for dens immunstimulerende og antifertilitetseffekter, og er kontraindisert før eller etter organ- eller benmargstransplantasjon eller hudtransplantasjon,samt for kvinner som ønsker å bli gravide. Teoretisk sett kan katteklo redusere blodplateaggregering og ha en antikoagulerende effekt, så det bør utvises forsiktighet når du tar antikoagulerende legemidler samtidig.

Interaksjoner: På grunn av dens påståtte immunstimulerende effekter, kan det være interaksjoner mellom katteklo og medisiner som er ment å undertrykke immunsystemet, for eksempel ciklosporin eller andre medisiner foreskrevet etter en organtransplantasjon. Disse mulige interaksjonene må imidlertid fortsatt bevises vitenskapelig. Basert på in vivo rottestudier kan katteklo beskytte mot gastrointestinale skader assosiert med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) som ibuprofen. Katteklo kan øke effekten av antikoagulerende midler.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: