Granateple (Punica granatum) ved kreft

Frukten granateple, og juicen fra denne, har i tradisjonell folkemedisin vært brukt for å behandle en rekke lidelser.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Granateple ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Granateple (Punica granatum, Pomegranate) er en spiselig frukt som i tradisjonell folkemedisin har vært brukt for å behandle en rekke plager.
  • Både juice og ekstrakter fra granateple har blitt sett på i forbindelse med forskning på prostatakreft.
  • Dokumentasjonen for å si noe om eventuell effekt i forbindelse med kreft er utilstrekkelig.
  • Bruk av granateplejuice anses i hovedsak som trygt. Det er begrenset forskning på sikkerhet ved bruk av andre ekstrakter av granateple, men det ser ikke ut til å være alvorlige bekymringer knyttet til bruk i samsvar med ordinære terapeutiske doser.

Granateple er en spiselig frukt med opprinnelse i Midtøsten, hvor juicen er allment tilgjengelig gjennom butikker og utsalgssteder. Ulike deler av frukten, inkludert juice, har i tradisjonell folkemedisin vært brukt for å behandle en rekke lidelser.

Juicen og andre ekstrakter av granateple har i prekliniske studier vist tegn til å kunne redusere blant annet betennelser og infeksjoner, samt virke som antioksidant.

Som følge av dette har det vært hevdet at bruk av granateple kan ha gunstig effekt i forbindelse med kreftbehandling, spesielt i forebygging og behandling av prostatakreft, men dette er ikke bekreftet i forskning.

Det er utført få kliniske studier på granateple ved kreft.

En ukontrollert studie antydet gunstig effekt på sykdomsaktiviteten ved prostatakreft i form av å hemme doblingstiden for prostataspesifikt antigen (PSA). Etterfølgende randomiserte kontrollerte studier har ikke vist noen forskjell mellom granateple og placebo, og antagelsen er ikke vitenskapelig bekreftet.

En liten randomisert klinisk studie fant ingen sammenheng mellom inntak av granateple og risikoen for å få brystkreft.

Det er med andre ord utilstrekkelig dokumentasjon fra kliniske studier til å kunne trekke konklusjoner om hvorvidt juice og ekstrakt fra granateple er mulig effektivt i forbindelse med kreft.

Granateplejuice har blitt mye brukt i mange år. Studier med opptil tre års varighet har vist at bruk av granateplejuice ser ut til å være trygt. Et lite antall tilfeller av allergiske reaksjoner og mulig interaksjon med blodfortynnende legemidler er rapportert, men årsakssammenheng er ikke bevist.

Om risiko ved bruk av ekstrakter av granateple er kunnskapen begrenset, men det er ikke knyttet alvorlige bekymringer til sikkerheten ved bruk av i vanlige terapeutiske doser.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington, CAM Cancer Consortium. Pomegranate (Punica granatum) [online document]. March 1, 2017.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Fully revised and updated in March 2017 by Karen Pilkington.
First published in January 2013, authored by Karen Pilkington.

Mulig risiko ved bruk av granateple ved kreft

Bivirkninger: Granateplefrukt, både i form av juice og frø, regnes som trygt når det inntas oralt. Allergiske reaksjoner kan forekomme både ved oral bruk og brukt på huden. Noen sjeldne tilfeller av anafylaktisk sjokk er registrert. Ekstrakt av granateple er også ansett som i hovedsak trygt, men er i tillegg til allergiske reaksjoner, rapportert å kunne gi diare og ubehag i mage/tarm, avhengig av dosestyrke.

Kontraindikasjon: Allergiske personer anbefales å unngå granateple grunnet risikoen for anafylaksi. Det er for øvrig ingen tilstrekkelig dokumentasjon på hvorvidt granateplejuice eller granatepleekstrakt er trygt for gravide eller ammende.

Interaksjoner: Granateple anses for å ha mulig blodtrykkssenkende effekt, og kan derfor teoretisk forstyrre virkningen av urter, kosttilskudd og legemidler som reduserer blodtrykket. Granateplejuice er også rapportert å inneha ACE-inhibitorlignende effekt og må brukes med varsomhet dersom man behandles med denne typen legemidler.
Kliniske studier har funnet at granateplejuice ikke har innvirkning på biotilgjengelighet eller kroppens evne til opptak, distribusjon og nedbrytning av visse cytokromer. Derimot er flere tilfeller av interaksjon med blodfortynnende registrert.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: