Echinacea / Rød solhatt ved kreft

Echinacea/rød solhatt har tradisjonelt blitt brukt som urtemedisin til flere formål. Forskningen er imidlertid for utilstrekkelig og mangelfull til å si om urten kan ha noen effekt.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Echinacea spp ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Echinacea urtepreparater fremstilles fra blomsterplantefamiliene Echinacea purpurea, Echinacea pallida og Echinacea angustifolia.
  • Det er forsket på flere potensielle bruksområder av Echinacea i kreftbehandlng, men nåværende dokumentasjon er utilstrekkelig for å støtte disse.
  • Echinacea er generelt godt tolerert, men dens innvirkning på standard kreftmedisiner når slike brukes samtidig, er det hittil lite kunnskap om.

Produkter av Echinacea framstilles av ekstrakter fra blomsterplanter fra artene Echinacea purpurea, Echinacea pallida og Echinacea angustifolia. Ekstrakter trekkes ut både fra roten av planten og fra plantedeler over bakken. Echinacea har tradisjonelt blitt brukt som urtemedisin til flere formål, spesielt i behandling og forebygging av øvre luftveisinfeksjoner. I forbindelse med kreft hevdes det at den kan stimulere immunsystemet, redusere de negative effektene av cellegift- og strålingsbehandling, samt virke noe krefthemmende.

In vitro-studier har antydet at flere forskjellige bestanddeler av Echinacea har immunstimulerende og krefthemmende virkning. Imidlertid har kliniske studier som undersøker disse effektene vært begrenset på grunn av små utvalg, mangel på en kontrollgruppe eller bruk av kombinasjonsprodukter. Det er meldt om få bivirkninger etter bruk av Echinacea. De mest rapporterte bivirkningene er uro i mage og tarm, samt utslett. Det foreligger også en teoretisk risiko for at Echinacea kan interagere med immunsuppressive legemidler og forstyrre nedbrytning av medikamenter i kroppen. Oppsummert er det i dag ikke tilstrekkelig bevis for å støtte eller motbevise påstandene om at rød solhatt kan ha effekt ved kreft.

Opplysninger om originaldokument:

Karen Pilkington, CAM Cancer Consortium. Echinacea spp [online document]. February 8, 2017.

 

Mulig risiko ved bruk av Echinacea/Rød solhatt ved kreft

Bivirkninger: Echinacea er i hovedsak godt tolerert, men kliniske studier har registrert noen bivirkninger. Oftest gjelder det mage-/tarmsystem, utslett, samt ulike allergiske reaksjoner. Echinacea brukt ved injeksjon kan gi skjelvinger, feber og muskelsvikt. Echinacea har blitt forslått som en mulig årsak til ledd- og muskelsmerter, leverrelaterte problemer som økt nivåer av leverenzymer og hepatitt, samt Sjøgrens syndrom, men årsakssammenheng er ikke bekreftet.
Kortvarig behandling opptil 12 uker med echinacea anses som trygt. Likevel anbefales bruk kun i 10 dager og en uke for henholdsvis forkjølelse og sårbehandling. For andre bruksområder er dokumentasjonen om sikkerhet ved langvarig bruk utilstrekkelig.   

Kontraindikasjon: Echinacea purpurea inntatt som juice er vurdert som trygt for barn mellom 2 og 11 år. Risiko for utslett er likevel tilstede. European Medicines Agency (EMEA) anbefaler imidlertid ikke bruk til barn og uttaler at bruk til barn under 1 år er kontraindisert.

Interaksjoner: Echinacea ser ut til å påvirke en rekke enzymer i kroppen og kan dermed trolig påvirke effekt av flere legemidler, blant annet midler inneholdende paracetamol, amitriptylin, diazepam, østradiol, ondansetron, propranolol, teofyllin og warfarin. I tillegg er det knyttet bekymring til at echinacea kan påvirke virkninga av midler som lovastin, klaritromycin, cyklosporin, østrogener, samt cytotoksiske stoffer og etopocid.
Imidlertid tyder en liten studie av kreftpasienter på at echinacea ikke påvirker substratet docetaxel som benyttes i kreftmedisin.

Annet/vær ekstra obs på: Dokumentasjon på sikkerhet ved bruk av echinacea i svangerskap er begrenset, og man kan ikke trekke konklusjoner om eventuell effekt på det nyfødte barnets immunsystem. Tilsvarende gjelder for amming. EMEA anbefaler at echinacea ikke benyttes under graviditet eller amming.
I tillegg anbefaler EMEA at echinacea ikke benyttes hvis man har progressive systemiske sykdommer, autoimmune sykdommer, imunodefekter, immunosuppresjon og sykdommer i det hvite blodcellesystemet. Dette på grunn av echinaceas immunostimulerende effekt.

Produkter av echinacea kan også variere i sammensetning og kvalitet, delvis avhengig av reguleringsstandard og produksjonskrav i produksjonslandet. Analyser har påvist at echinaceaprodukter har vært mangelfullt merket og inneholdt andre stoffer enn urten eller faktisk ikke inneholdt echinacea i det hele tatt.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: