Breuss kreftkur

Breuss kreftkur er en streng diett basert på flytende næring. Den er forbundet med betydelig risiko for forverret helsetilstand, forårsaket av underernæring og bortprioritering av skolemedisinsk kreftbehandling.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Breuss kreftkur. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Kjernen i Breuss Cancer Cure utgjøres av en streng diett, som består av en 42-dagers faste i kombinasjon med spesiell grønnsaksjuice og te. Ytterligere anbefalinger er inkludert, for eksempel det å unngå vannårer. I følge Breuss teori krever kreft fast føde for å overleve i kroppen.

Påstandene om effekt er ikke støttet av bevis fra kliniske studier, og det er ingen pålitelige vitenskapelige data som støtter den påståtte virkemåten. Det er sannsynlig at den anbefalte fasten kan være farlig for kreftpasienter fordi dette utgjør en potensiell risiko for generell underernæring.

Ettersom Breuss forbød konvensjonell kreftbehandling mens pasienter gjennomgår hans behandling, er det en risiko for at pasienter kan bli oppfordret til å avbryte konvensjonell behandling.

Opplysninger om originaldokument:

K. Krumwiede, Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. Breuss Cancer Cure [online document], June 2, 2021.

Assessed as up to date and revised in May 2021 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider
Assessed as up to date in January 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Last updated in by March 2012 by Karl Krumwiede.
Updated and revised in January 2011 by Karl Krumwiede.
Fully updated and revised in October 2009 by Karl Krumwiede and Markus Horneber.
Summary first published in November 2005, authored by Karl Krumwiede and Markus Horneber.

Mulig risiko ved bruk av Breuss kreftkur

Bivirkninger: Senn og Jungi rapporterte at Breuss-kuren hadde ført til en rask og farlig kakeksi hos flere pasienter (Senn 1979). Douwes et al. observert vekttap i området fra 9 og 16 kg (Douwes 1984). Denne rapporterte underernæringen utgjør en betydelig risiko forbundet med Breuss-metoden. Underernæring har en kjent negativ effekt på sykelighet, dødelighet, sykehusopphold og livskvalitet for kreftpasienter (Inui 2002, Zürcher 2002, Maltoni 2005). «Schweizerische Gesellschaft für Onkologie» og «Schweizerische Krebsliga» publiserte dokumentasjon om Breuss-kuren der de refererte til publiseringen av Senn og Jungi og frarådet metoden (Krebskur 1987, Schweizer 1982).

Kontraindikasjon: Ingen informasjon tilgjengelig

Interaksjoner: Ingen informasjon tilgjengelig

Advarsler: Ettersom Breuss forbød konvensjonelle kreftbehandling, kan pasienter i forbindelse med Breuss kreftkur potensielt bli frarådet muligens fordelaktig konvensjonell kreftbehandling. 

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: